Sulkutila on turha ja vahingollinen

Jaa somessa tai sähköpostilla:

Hallitus aikoo 8.3. tehostaa Suomen sulkemista. Jos ennestään kokonaan tai osittain suljettujen lukioiden, ammattikoulujen, kansalaisopistojen, yliopistojen, kirjastojen, julkisten tilojen, teatterien ja konserttisalien lisäksi pannaan kansainvälisenä naistenpäivänä yläkoulut, harrastustilat ja ravintolat kiinni kolmeksi viikoksi suurimassa osassa maata. Tiedotustilaisuudessaan 25.2. ministerit itse myönsivät, että sulkutilasta aiheutuu suuria vahinkoja. Syrjityistä ihmisistä yleensä välittävien puolueiden edustajat eivät kuitenkaan tuoneen esiin sitä, että vahingot kasautuvat heikoimmassa asemassa oleville lapsille ja aikuisille. Näiden ihmisten kodit eivät useinkaan sovellu opiskeluun varsinkaan, kun ravintolaelämä siirtyy niihin.

Pääministeri Marin korosti, että ”vaihtoehtoja ei ole”, koska koronatilanne on pahentunut: uusi virusmuunnos ”on tarttuvampia ja voi olla, että se on myös vaarallisempi”. Todellisuudessa virusmuunnoksella on vaikea perustella vaihtoehdottomuutta, koska sitä koskevat tiedot ovat hyvin epävarmoja ja epäluotettavia. Toisaalta lukuisten tutkimusten mukaan sulkutoimet eivät auta epidemian hillitsemisessä. Näin ollen hallitus on lääkitsemässä mahdollisesti olematonta tautia lääkkeellä, jonka vaikutus on olematon mutta joka varmasti aiheuttaa paljon vahinkoa1.

THL:n virusmuunnoksia koskeva teksti kertoo tiedon epämääräisyydestä: On arvioitu, että tämä virusmuunnos tarttuu helpommin kuin aiemmin kiertänyt viruskanta… Tällä hetkellä ei kuitenkaan ole selkeää näyttöä siitä, että Suomessa nyt kiertävät virusmuunnokset aiheuttaisivat vakavamman taudin kuin aiemmat viruskannat.”2

Mitään suoraa näyttöä uusien virusmuunnosten tarttuvuudesta tai vaarallisuudesta ei todellakaan ole. Tätä koskevat väitteet perustuvat teoreettisiin mallilaskelmiin3. Tietyn virusgeenin esiintymisen harvinaistuminen tietyissä PCR-testeissä on selitetty virusmuunnoksen suuremmalla tartuttavuudella. Kuitenkin asia voidaan selittää paljon yksinkertaisemmin: Tätä virusgeeniä vailla oleva virusmuunnos on epidemiasyklin alussa vanha muunnos taas lopussa. Uusi virusmuunnos yleistyy, vaikkei sen tartuttavuus olisi vanhaa merkittävästi suurempi.4

Yksi virusmuunnoksia koskevien teoreettisten mallien tekijä on Neil Ferguson, jonka koronaa ja muita epidemioita koskevat mallilaskelmat ovat menneet tavan takaa raskaasti pieleen. Esimerkiksi vuonna 2005 hän väitti lintuinfluenssan voivan tappaa 200 miljoonaa ihmistä. Todellisuudessa uhreja ei ollut edes tuhatta vaan vähän alle 300.5

Toinen virusmuunnosmallien laatija on John Edmunds. Hänellä on monenlaisia yhteyksiä brittiläiseen lääkejättiin GlaxoSmithKlineen ja muihin rokoteyhtiöihin, joille koronaepidemia on ollut kultakaivos. GSK kehittää uusia virusmuunnoksia vastaan tehosterokotetta, jonka myyntiä muunnosten uhasta puhuminen edistää mainiosti.6

Mutta jos oletetaan koronaepidemian edelleen jatkuvan muodossa tai toisessa, tehoavatko hallituksen määräämät lääkkeet siihen? Lääketieteen yleinen näkemys ennen vuotta 2020 on ollut, etteivät lockdownit ja muut terveiden ihmisten vapauteen puuttuvat toimenpiteet auta influenssan kaltaisten tautien torjunnassa7. WHO julkaisi vielä lokakuussa 2019 raportin, jossa tämä näkemys vahvistetaan8.

Viime vuonna lukuisissa maissa toteutettujen sulkutilojen tehoa on todisteltu lähinnä mallilaskelmilla, joiden mukaan ilman lockdownia olisi kuollut suuri määrä ihmisiä. Mutta juuri näihin samoihin mallilaskelmiin perustuvilla ennusteilla hallitukset saatiin toteuttamaan lockdownit. Ennusteen toteutumattomuus voi sulkutilan sijasta johtua ennusteen huonoudesta. Samalla tavalla poppamies saattaa kertoa asiakkaalleen, että tämä kuolee huomenna, ellei ota lääkejuomaa. Asiakas juo lääkkeen, ja ihme ja kumma hän on edelleen hengissä seuraavana päivänä. Kyllä lääke oli tehokas!

Onneksi eivät kuitenkaan kaikki maat eivätkä kaikki USA:n osavaltiot ja piirikunnat ottaneet lockdownlääkettä. Näin ollen on vertailuaineistoa, jonka pohjalla on voitu empiirisesti tutkia sulkutilojen tehoa.

Viime vuonna ja tämän vuoden alussa on ilmestynyt useita tähän aineistoon pohjautuvia tutkimuksia, jotka vahvistavat vuonna 2019 ja sitä ennen vallinneen käsityksen, jonka mukaan lockdownit eivät auta: epidemia käyttäytyi suunnilleen samalla tavalla ympäri maailmaa riippumatta sulkutilasta tai sen puutteesta9, USA:n lockdown- ja ei-lockdown piirikuntien välillä ei ole eroa koronakuolleisuudessa10, sulkutilat eivät vähennä koronakuolleisuutta11, eri maiden erot kuolleisuudessa eivät selity lockdownin tiukkuudella vaan esimerkiksi liikalihavuutta ja ikärakennetta koskevilla eroilla12 ja erityisesti yli 80-vuotiaiden osuudella väestöstä13.

Erittäin tiukat sulkutilat, joita esimerkiksi Saksa, Ranska ja Britannia ovat panneet toimeen, eivät siis ole auttaneet. Miten siis Suomen hallitus kuvittelee näitä onneksi selvästi lievemmällä sulkutilalla olevan vaikutusta?

Olli Tammilehto

Lähteitä

Atkeson, Andrew, Karen Kopecky, ja Tao Zha: ”Four Stylized Facts about COVID-19”. National Bureau of Economic Research, 24.8.2020. doi:10.3386/w27719.

Bendavid, Eran, Christopher Oh, Jay Bhattacharya, ja John P. A. Ioannidis: ”Assessing Mandatory Stay-at-Home and Business Closure Effects on the Spread of COVID-19”. European Journal of Clinical Investigation, 5.1.2021, e13484. doi:https://doi.org/10.1111/eci.13484.

Chaudhry, Rabail, George Dranitsaris, Talha Mubashir, Justyna Bartoszko, ja Sheila Riazi: ”A Country Level Analysis Measuring the Impact of Government Actions, Country Preparedness and Socioeconomic Factors on COVID-19 Mortality and Related Health Outcomes”. EClinicalMedicine 25 (1.8.2020). doi:10.1016/j.eclinm.2020.100464.

De Larochelambert, Quentin, Andy Marc, Juliana Antero, Eric Le Bourg, ja Jean-François Toussaint: ”Covid-19 Mortality: A Matter of Vulnerability Among Nations Facing Limited Margins of Adaptation”. Frontiers in Public Health 8 (2020). doi:10.3389/fpubh.2020.604339.

Ferguson, James: ”The Glitch That Stole Christmas, Fear of Covid Now 70% More Transmissible”. Lockdown Sceptics, 7.1.2021. https://lockdownsceptics.org/the-glitch-that-stole-christmas/.

Frei, Rosemary: ”Is It True That the New Variants Are Very Dangerous?” Rosemary Frei, 3.2.2021. https://www.rosemaryfrei.ca/laying-out-the-evidence/.

———: ”The Modelling-Paper Mafiosi”. Rosemary Frei, 11.2.2021. https://www.rosemaryfrei.ca/the-modelling-paper-mafiosi/.

Gibson, John: ”Government Mandated Lockdowns Do Not Reduce Covid-19 Deaths: Implications for Evaluating the Stringent New Zealand Response”. Working Papers in Economics. Working Papers in Economics. University of Waikato, 3.6.2020. https://ideas.repec.org/p/wai/econwp/20-06.html.

Inglesby, Thomas V., Jennifer B. Nuzzo, Tara O’Toole, ja D. A. Henderson: ”Disease Mitigation in the Control of Pandemic Influenza.” Biosecurity and Bioterrorism 4, nro 4 (2006). http://www.upmc-biosecurity.org/website/resources/publications/2006/2006-09-15-diseasemitigationcontrolpandemicflu.html.

Kashnitsky, Ilya, ja José Manuel Aburto: ”COVID-19 in Unequally Ageing European Regions”. World Development 136 (1.12.2020): 105170. doi:10.1016/j.worlddev.2020.105170.

Rice, Ken, Ben Wynne, Victoria Martin, ja Graeme J. Ackland: ”Effect of School Closures on Mortality from Coronavirus Disease 2019: Old and New Predictions”. BMJ 371 (7.10.2020): m3588. doi:10.1136/bmj.m3588.

Tammilehto, Olli: ”Koronapolitiikan miljoonat uhrit”. Olli Tammilehdon kirjoituksia, 10.12.2020. http://tammilehto.info/koronapolitiikan-uhrit-net101.php.

THL: ”Muuntuneet koronavirukset”. Infektiotaudit ja rokotukset – THL, 18.2.2021. https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/muuntuneet-koronavirukset.

WHO: ”Non-pharmaceutical public health measures for mitigating the risk and impact of epidemic and pandemic influenza”. World Health Oraganization. World Health Organization, 10.2019. http://www.who.int/influenza/publications/public_health_measures/publication/en/.

1Katsaus sulkutoimien valtavista terveydellisistä vaikutuksista eri puolilla maailmaa: Olli Tammilehto: ”Koronapolitiikan miljoonat uhrit”, Olli Tammilehdon kirjoituksia, 10.12.2020, http://tammilehto.info/koronapolitiikan-uhrit-net101.php.

3Rosemary Frei: ”Is It True That the New Variants Are Very Dangerous?”, Rosemary Frei, 3.2.2021, https://www.rosemaryfrei.ca/laying-out-the-evidence/.

4James Ferguson: ”The Glitch That Stole Christmas, Fear of Covid Now 70% More Transmissible”, Lockdown Sceptics, 7.1.2021, https://lockdownsceptics.org/the-glitch-that-stole-christmas/.

5Mt.

6Rosemary Frei: ”The Modelling-Paper Mafiosi”, Rosemary Frei, 11.2.2021, https://www.rosemaryfrei.ca/the-modelling-paper-mafiosi/.

7Ks. esim. Thomas V. Inglesby ym.: ”Disease Mitigation in the Control of Pandemic Influenza.”, Biosecurity and Bioterrorism 4, nro 4 (2006), http://www.upmc-biosecurity.org/website/resources/publications/2006/2006-09-15-diseasemitigationcontrolpandemicflu.html.

8WHO: ”Non-pharmaceutical public health measures for mitigating the risk and impact of epidemic and pandemic influenza”, World Health Oraganization (World Health Organization, 10.2019), http://www.who.int/influenza/publications/public_health_measures/publication/en/.

9Eran Bendavid ym.: ”Assessing Mandatory Stay-at-Home and Business Closure Effects on the Spread of COVID-19”, European Journal of Clinical Investigation, 5.1.2021, e13484, doi:https://doi.org/10.1111/eci.13484; Andrew Atkeson, Karen Kopecky, ja Tao Zha: ”Four Stylized Facts about COVID-19” (National Bureau of Economic Research, 24.8.2020), doi:10.3386/w27719.

10John Gibson: ”Government Mandated Lockdowns Do Not Reduce Covid-19 Deaths: Implications for Evaluating the Stringent New Zealand Response”, Working Papers in Economics, Working Papers in Economics (University of Waikato, 3.6.2020), https://ideas.repec.org/p/wai/econwp/20-06.html.

11Quentin De Larochelambert ym.: ”Covid-19 Mortality: A Matter of Vulnerability Among Nations Facing Limited Margins of Adaptation”, Frontiers in Public Health 8 (2020), doi:10.3389/fpubh.2020.604339; Ken Rice ym.: ”Effect of School Closures on Mortality from Coronavirus Disease 2019: Old and New Predictions”, BMJ 371 (7.10.2020): m3588, doi:10.1136/bmj.m3588.

12Rabail Chaudhry ym.: ”A Country Level Analysis Measuring the Impact of Government Actions, Country Preparedness and Socioeconomic Factors on COVID-19 Mortality and Related Health Outcomes”, EClinicalMedicine 25 (1.8.2020), doi:10.1016/j.eclinm.2020.100464.

13Ilya Kashnitsky ja José Manuel Aburto: ”COVID-19 in Unequally Ageing European Regions”, World Development 136 (1.12.2020): 105170, doi:10.1016/j.worlddev.2020.105170.


Suomessa vapaiden kirjoittajien on yhä vaikeampaa saada toimeentuloa työstään – varsinkin jos kyseenalaistaa vallitsevia käsityksiä ja kertomuksia. Toivon siksi, että te, lukijani, tukisitte suoraan rahallisesti työtäni. Ulkomailla on paljon nettipalveluja, joiden kautta minun kaltaiseni kirjoittajat keräävät tukea. Kuitenkin Suomessa yksityinen rahankeräys on laitonta. Siksi tuen antamisen täytyy tapahtua ostamisen muodossa. Linkki tukikauppaani: https://tammilehto.info/tuki/index.php

Kategoria(t): Korona. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

9 Responses to Sulkutila on turha ja vahingollinen

 1. Sinikka Elfving sanoo:

  Suomen hallitus ja muut tahot jotka näitä Pandmia-vaatimuksia noudattavat ja väestölle pakottavat ovat hyvin todennäköisesti suurella rahalla ( $$$$$$$ ) ostettuja, sielunsa ja maansa myyneitä pettureita. Amerikkalaiset käyttävät sanontaa ””Follow the money and you will understand”” ( Seuraa rahavirtaa niin ymmärrät) Tämän pandemian =scamdemia ( petos-pandemia ) takana on monen alan asiantuntijoiden käsityksen mukaan suuri maailmanlaajuinen rikollis-syndikaatti (Khazarian Mafia ) Kyseessä on oganisoitua rikollisuutta. Samat rikolliset ovat olleet USAn varjohallituksen takana ja tämän pandemian kautta halutaan huijata koko maailman ihmiset sen liigan omaisuudeksi eli orjiksi. Tämä jäjestö on 3000 vuotta vanhaan muinaisen Babylonian aikaiseen Satanistien kulttiin kuuluvien ihmisten ryhmä tai heimo. Kuitenkin vain 1 % koko maapallon 7,5 miljadin väestöstä. Tarkoituksena on toteuttaa Uusi Maailman Järjestys eli New World Order missä Saatanan palvonta ja heidän elämän ja kuoleman lakinsa koskisivat kaikkia, koko ihmiskuntaa ja samalla kaikki kansallisvaltiot tuhottaisiin. Sen uuden maailman järjestyksen jäseniksi pääsisi vai ne jotka suostuisivat kaikkiin heidän ehtoihinsa ja rituaaleihinsa kuten lasten raiskaukset, kiduttamiset ja rituaalimurhat. Tulevaisuuden maailma olisi näiden Barbaarien omaisuutta. Me ihmiset oltaisiin vain orjia ja lypsykarjaa. Siihen takoitukseen meitä on jo vuosikymmeniä ohjelmoitu. Tämän hetkinen pandemialla pelottelu ja aivopesu on vain yksi niistä ohjelmista. Kyseessä on heidän epätoivoinen yityksensä saada toteutettua suuri unelmansa eli Yksi Maailmanhallitus. Lucifer joka kulkee nimellä Molok olisi sen valtakunnan kuningas, ainut ja kaikkien Jumala. Tästä on paljon tietoa nähtävänä netissä ( Google haku / Khazarian mafia /Babylonian money making magic: Rahan tekeminen tyhjästä ) Se ei ole enää salaista tietoa kuten vielä jokin aika sitten. Nämä kyseiset suvut olivat suljettuja seurapiirejä jotka kulkivat nimellä ”secret societies ” kuten Rothchild, Rockkefeller, Morgan jne. Suuri yleisö ei tiennyt keitä he olivat ja mitä he tekivät. Nyt se tiedetään ja heidän suunnitelmansa on löydettävissä ja avoimesti nähtävissä. Heidän lupauksensa tasa-arvoisesta ja onnellisten maailmasta ovat vain kauniita valheita. Jokainen voi tutustua niihin tavoitteisiin World Economic Forumin sivuilla. Näiden sukujen historia mikä on nähtävissä BitChute kanavan videoilla ( ”Sequel: Fall of the Cabal 1-10 ”) on hyvin outo mutta se tieto auttaa ymmärtämään näitä tapahtumia juuri tällä vuosituhannella ja tänä päivänä…..

  • Sinikka Elfving sanoo:

   Jäi vielä mainitsematta että tämä ”virus” on tavallaan se keinotekoinen ”Troijalainen Hevonen”, joka on lähetetty sotkemaan ohjelmia, se lisääntyy itsestään ja tekee tuhoansa kaikkialla !!! Virussuojakin on ajateltu valmiiksi ja sitä nyt kaupataan kuumeisesti.

 2. ERKKI RANTAMÄKI sanoo:

  ”Koronakriisin” kourissa kärvistelee jo koko maa. Ravintola- ja tapahtuma-ala on nyt jo täydessä kriisissä näitten toimenpiteitten takia.
  Ei ehkä saisi sanoa mutta ei vain itseäni vaan eräitä muitakin puhuttelemiani kansalaisia ihmetyttää mikä tässä kaikessa oikein on takana? Arvostelin erääässä aiemmassa viestissäni Capitoliin 06.01.2021 rynnännyttä, QAnon-liikeeseen kuuluvaa ”sarvipäätä” mutta vaikka ei salaliittoteorioihin uskoisikaan tulee väkisinkin mietittyä ollaanko ”koronan” varjolla nyt toteuttamassa jotain laajaa ylikansallista hanketta?
  Pahinta mikä Suomessa voisi tapahtua on nyt kaavailtu ulkonaliikkumiskielto. Minun kaltaiselleni, runsaasti liikkuvalle ihmiselle se olisi suoranainen katastrofi jos joutuisin olemaan kaiket päivät vain kotosalla ”neljän seinän sisällä”! Kun ensin viedään pois kirjastot, kahviot- ja huoltoasematkin niin mitä sitten jos niitten kukkuraksi viedään vapaa liikuminenkin! Mitä jää jäljelle seinien lisäksi? Ei mitään kuin ”koronahulluus”! Taatusti sen hintaa maksetaan pitkään!

 3. Maria K sanoo:

  Haluaisin kyllä tietää, mistä tässä oikeasti on kyse. Kuten britit ovat jo kuukausia kyselleet: Why are they doing this?

  Jos blogistilla on tarjota valistunut arvaus tai vaikka useampikin, niin kuuntelen mielelläni.

 4. Päivitysilmoitus: Asiantuntijateoria ei vaadi maailmanlaajuista salaliittoa |

 5. Päivitysilmoitus: Miksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos voi edistää sairautta ja pahoinvointia? - Vapauden puolesta

 6. Päivitysilmoitus: Sulkutila on turha ja vahingollinen - Vapauden puolesta

 7. Päivitysilmoitus: Sulkutila on turha ja vahingollinen – Perusoikeudet

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *