Tämä Olli Tammilehdon kirjoitus on julkaistu Helsingin Sanomissa 12.2.2015. Uudelleen julkaiseminen toivottavaa. Siitä tarkemmin tekijän kotisivulla.

Geenimuuntelun turvallisuusväitteillä heikko pohja

HS:n tiedetoimituksen esimies Jukka Ruukki kirjoitti kolumnissaan 10.2., että ”tutkijoiden valtavirran... mukaan geenimuuntelu ei ole turvallisuusriski luonnolle eikä ihmisille”. Ruukki viittaa tässä ilmeisesti geenitutkijoihin. Ongelmana on kuitenkin se, että ani harva geenitutkija tutkii muuntogeenisen ruoan turvallisuutta ja todennäköisesti harvat ovat edes kovin syvällisesti perehtyneet turvallisuuskysymyksiin. Ruoka-aineiden kielteisten vaikutusten tutkiminen on enemminkin toksikologien alaa. Jos geeniruoan turvallisuutta kysyttäisiin niiltä toksikologeilta, jotka ovat nimenomaan sitä tutkineet ja jotka eivät ole taloudellisessa suhteessa Monsantoon tai johonkin muuhun geenimanipulaatiota harrastavaan yhtiöön, valtavirran näkemys geenimuuntelun turvallisuudesta saattaisi olla aivan toinen.

Geeniruokakriittisyyden yleisyyttä tutkijayhteisössä heijastaa vertaisarvioidussa Environmental Sciences Europe -tiedelehdessä tammikuussa julkaistu kirjoitus, jonka on allekirjoittanut 300 alan tutkijaa. Sen otsikkona on ”Tieteellistä yksimielisyyttä geenimanipuloitujen organismien turvallisuudesta ei ole olemassa”. Kannanotossaan tutkijat toteavat, että turvallisuus on edelleen erittäin kiistanalainen kysymys. Heidän mukaansa turvallisuuskysymyksen ratkaisua vaikeuttaa se, että rahoitusta yhtiöistä riippumattomaan tutkimukseen on vaikea saada ja olemassa olevien turvallisuustutkimusten aineisto ei ole vapaasti saatavilla.


12.02.15


Lisää kommentti

* Pakollinen tieto
4000
Drag & drop images (max 3)
Powered by Commentics

Comments

No comments yet. Be the first!

Page Top
 
Palautetta kirjoittajalle (myös tämän sivuston teknsisistä yksityiskohdista) voi lähettää osoitteeseen
Kirjoituksen uudelleen julkaiseminen on toivottavaa. Siitä tarkemmin tekijän kotisivulla.

Takaisin tekijän (Olli Tammilehto) kotisivun alkuun (http://www.tammilehto.info)