Versio 24.2.1999

Hätäsanomia ÖLJYN ALKUlähteiltä

Alkuperäiskansat ja öljy -tapahtumasarja
1.-12.2.1999

Huoltoasemien ja tankkiautojen letkuista virtaavat öljytuotteet ovat modernin yhteiskunnan elinnestettä.  Juuri mitään ajattelematta olemme perustaneet elämämme mustaa nestettä kuljettavien putkien varaan. Mutta mitä tapahtuu öljyputken alkupäässä? Suuri osa öljystä virtaa meille Siperian, Afrikan ja Etelä-Amerikan alkuperäiskansojen mailta. Öljyn ja siihen läheisesti liittyvän kaasun tuotanto aiheuttaa suurta aineellista ja henkistä tuhoa näiden meitä ekologisesti kehittyneempien kulttuurien keskuudessa. Öljyn etsintä, poraus ja pumppaus sekä sivutuotekaasun poltto saastuttavat maan, veden ja ilman. Toiminnan vaatimat tiet, putket, voimalinjat ja muut rakenteet karkottavat riistan ja tuhoavat metsät. Paikallisesta luonnosta ruokansa ja henkisen voimansa ammentavat kulttuurit joutuvat yhä ahtaammalle.

Helmikuun alussa 1999 Suomessa vieraili joukko alkuperäiskansojen edustajia öljyn ja kaasun tuotantoalueilta. Siperiasta tuli suomensukuisia hanteja ja nenetsejä, Nigeriasta ogoneja, Kolumbiasta u'wa-kansan ja Ecuadorista quichuoiden edustaja. Näiden "ensimmäisten kansojen" ihmiset kertoivat meille öljyn aiheuttamasta tuhosta ja kamppailustaan öljy-yhtiöitä vastaan.

He eivät tulleet tänne kuitenkaan vain tuomaan synkkiä uutisia vaan myös kertomaan omasta elinvoimaisesta kulttuuristaan ja elämäntavastaan. Meillä oli tilaisuus saada heiltä voimaa ja ymmärrystä, joka on tarpeen omissa kamppailuissamme sivilisaatiomme muuttamiseksi.

Vieraiden ohjelmaan kuului mm. yleisötilaisuuksia Turussa, Tampereella, Jyväskylässä, Korpilahdella ja Lahdessa, kurssi Åbo Akademin Ihmisoikeusinstituutissa, lehdistötilaisuuksia, ulkoministeri Tarja Halosen, ympäristöministeri Pekka Haaviston, euroedustaja Heidi Hautalan tapaaminen sekä keskusteluja eduskunnan suomalai-ugrilaiseen ystävyysryhmään, ihmisoikeusryhmään kuuluvien ja arktisesta yhteistyöstä kiinnostuneiden kansanedustajien kanssa. Helsingissä järjestettiin vierailun päätapahtuma, kolmepäiväinen seminaari. Seminaarin julkilausuma on ohessa. Seminaarin raportti julkaistaan tällä internetpaikalla, kunhan se valmistuu.
 

Vierailun ja tapahtumasarjan järjestivät Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan sukukansavaliokunta, Kansainvälinen vapaaehtoistyö, Kehitysyhteistyön Palvelukeskus, Varsinais-Suomen luontopiiri, M. A. Castrénin seura, Maan ystävät, PAND - Taiteilijat rauhan puolesta, Sadankomitea, Shell-boikottikampanja, Suomlais-ugrilaisten kansojen tiedotuskeskus - SURI (Viro), Suomen luonnonsuojeluliitto, Suomen Rauhanpuolustajat, Suomen Tinku, Suomi-Venäjä-seura, Turun Kansainvälinen kohtauspaikka, Uhanalaisten kansojen ja kulttuurien puolesta ry ja Visio sekä joukko yksityisiä kansalaisia.

Jos haluat lisätietoja tapahtumista, ota yhteyttä seuraaviin ihmisiin:

Lisätietoja öljystä ja alkuperäiskansoista mm. seuraavista internetpaikoista/ Further information on indigeonus peoples and oil: Erityisesti ogoneista/ On the Ogoni: Erityisesti u'wista/ On the U'wa: Erityisesti quichuoista/ On the Quichua: Erityisesti hanteista ja nenetseistä/ On the Khanty and the Nenets:
Lista ja kuvia tapahtumiin osallistuneista vieraista
Tapahtumien aikataulu
Seminaariohjelma
Tietoja mukana olleista alkuperäiskansoista