Mobiltelofonins hälsorisker – Fakta om vår tids största miljö- och hälsoskandal

Miljöbyrå 2010, 299 s.

Mona Nilssonin perustellinen kirja matkapuhelinteknologian terveysriskeistä ja niihin liittyvästä tutkimuksesta ja propagandasta. Nilsson kirjoittaa myös kansainvälisiä säteilynormeja luovien elinten korruptiosta ja viranomaisten harjoittamasta manipuloinnista.

Takaisin