Jaa alla oleva somessa tai sähköpostilla:

Tämä sivusto sisältää tekstejäni vuosilta 1977-2024 – yhteensä yli 300. Lähes jokainen niistä on ennen sivustolle päätymistään julkaistu jossain muualla painetussa tai sähköisessä muodossa... – muun muassa Helsingin Sanomissa, Kalevassa, Kansan Uutisissa, Suomen Kuvalehdessä, Ydin-lehdessä, Kulttuurivihkoissa, Vihreässä Langassa, Niin ja Näin -lehdessä, Kanavassa ja Voima-lehdessä. Tekstien joukossa on myös viisi kirjaa ja kaksi tutkimusraporttia. Kirjoituksia, joita olen julkaissut itse ennen niiden ilmestymistä missään muualla, on blogissani: www.tammilehto.info/blogi tai www.tammilehto.rf.gd/blogi tai http://r921017x.beget.tech/blogi. Tekstikokoelmani on kolmessa nettiosoitteessa: www.tammilehto.info, http://r921017x.beget.tech ja www.tammilehto.rf.gd. Jos haluat tukea kirjoitustyötäni, voit tehdä sen tukikauppani avulla.

Uusia kirjoituksia


Päivitetty Suomen aikaan 14.06.2024 klo 10:24

Nyt Suomessa on 18.07.2024 klo 11:18


Palautelomake

Kirjoitusten uudelleen julkaiseminen painettuna tai sähköisessä muodossa on toivottavaa. Tästä on kuitenkin kerrottava tekijälle etukäteen. Myös käännökset toisille kielille ovat tervetulleita. Tästäkin kirjoittaja haluaisi etukäteen tietää. Lyhyitä lainauksia kirjoituksista voi kuitenkin tehdä epäkaupallisissa nettikeskusteluissa, artikkeleissa tai muissa julkaisuissa ilman kirjoittajan lupaa, kunhan mainitsee lähteen.


Kuka?

Olen vapaa kirjoittaja ja tutkija sekä epävirallisen talouden työläinen: minulla on kouluikäinen lapsi ja asun puulämmitteisessä pientalossa. Kiinnostukseni kohteita ovat mm. globalisaation vaikutus kurjistumiseen, globaali lääketeollinen kompleksi, digitalisaation kielteiset vaikutukset, ekofilosofia (ympäristöfilosofia), ekologisen kriisin yhteiskunnalliset ja ideologiset syyt, ilmastonmuutos, vallitsevan taloudellisen ja poliittisen ajattelun kritiikki , globaali valtajärjestelmä, militarismi, ydinaseet ja ydinvoima, energiapolitiikka, yhteiskunnalliset liikkeet, Venäjä, valtiottomat ja suurten sivilisaatioiden ulkopuoliset kansat...

Tuhokehitys poikki -kirjan, Kylmän suihkun, Rahdin rikosten, Yhden taalan kysymyksen ja Maailman tilan koottujen selitysten lisäksi olen kirjoittanut kirjat Ympäristö ja Sota (Sadankomitea, Helsinki 1980, käännetty englanniksi), Ekofilosofia, vaihtoehtoliike ja ydinvoima (Ympäristökeskus, Helsinki 1982) ja Ydinvoiman terveydelliset vaarat (EVY, Helsinki 1985) sekä toimittanut kirjat Kun edustajat eivät riitä, Kansalaistoiminnan opas (WSOY, Helsinki 1988) ja Imperiumin ulkopuolelta, Kehityskriittisiä puheenvuoroja (Gaudeamus, Helsinki 1991, yhdessä Outi Hakkaraisen ja Thomas Wallgrenin kanssa).

Olen luennoinut Helsingin ja Oulun yliopistoissa ekofilosofiasta, ekologisen kriisin ymmärtämisestä ja ideologisista diskursseista. Tämän lisäksi olen alustanut ja luennoinut Suomessa ja ulkomailla erilaisissa seminaareissa, yleisötilaisuuksissa ja opistoissa ilmastonmuutoksesta, nopean yhteiskunnallisen muutoksen mahdollisuuksista, kansainvälisistä kuljetuksista, köyhyydestä, energiapolitiikasta, teknologiakritiikistä, globalisaatiosta, ylikansallisesta valtajärjestelmästä, demokratiasta ja sen puutteesta, tietoteknologiaan liittyvästä ympäristötuhosta ynnä muusta. Vaihtelevassa määrin olen toiminut erilaisissa ympäristö-, ihmisoikeus- ja solidaarisuusliikkeissä. Olin mm. mukana organisoimassa Alkuperäiskansat ja öljy -tapahtumasarjaa johon osallistui alkuperäiskansojen edustajia ympäri maailmaa. Toimitin yhdessä muiden kanssa tapahtumiin liittyvän raportin.


Voit ottaa minuun yhteyttä palautelomakkeella tai sähköpostitse:


Page Top