Anarkismi, koronakritiikki ja ylikansallinen valtio

Jaa somessa tai sähköpostilla:

Anarkistien keskeinen arvo on vapaus. He suhtautuvat karsaasti valtioon ja sen harjoittamaan ylivaltaan. Niinpä heidän jos kenenkään luulisi vastustavan nykyistä koronapolitiikkaa, joka on kasvattanut valtiollista valtaa ennennäkemättömällä tavalla. Todellisuudessa moni vasemmalle kallellaan oleva anarkisti hyväksyy virallisen koronanarratiivin ja suhtautuu koronaskeptikkoihin kielteisesti. Esimerkiksi uusimman Kapinatyöläisen (1/21) pääkirjoitus ei lainkaan ymmärrä koronakriitikoita. Nämä ovat ”hörhöjä”, ”hopeavesihörhöjä” tai oikeistolaisia libertaareja. Koronakriittinen liike ansaitsisi kuitenkin hiukan analyyttisempaa käsittelyä anarkistisissa ja työväestöä puolustavissa piireissä. Liikkeessä aktiivisesti toimivien tai sitä sympatisoivien joukossa nimittäin on myös monia anarkisteja, jotka kyseenalaistavat virallisen koronakertomuksen vapaudenhenkisestä ja valtiokriittisestä viitekehyksestä käsin.

Varsinkin anarkismiin aatteena eikä sosiaalisena identiteettinä suhtautuvia ”pienen a:n anarkisteja” on paljon. Toisaalta työväestön, etenkin satama-, rakennus- ja kuljetustyöläisten panos liikkeessä on ollut ratkaiseva varsinkin Italiassa ja Australiassa. Suomessakin koronarokotekielteisyys on Tampereen yliopiston tutkimuksen mukaan työväestön keskuudessa yli kaksi kertaa yleisempää kuin ylemmässä keskiluokassa1. Enemmistö Lontoon suuriin satoja tuhansia ihmisiä vetäneisiin koronamielenosoituksiin osallistuneista on kuulunut työväenluokkaan.

Mikä on saanut suuret ihmisjoukot liikkeelle ympäri maailmaa? Kuten kaikissa yhteiskunnallisissa liikkeissä osallistumismotivaatio rakentuu kolmen seikan vaihtelevasti painottuvasta yhdistelmästä: argumentit, epäluottamus ja henkilökohtaisesti koetut tai odotetut vahingot.

Vaikka valtamedia antaa ymmärtää, että varteenotettavat asiantuntijat ovat olleet suurin piirtein yksimielisiä koronaepidemian luonteesta ja sen torjunnassa käytetyistä keinoista, todellisuudessa laaja joukko lääketieteen huippuasiantuntijoita on keväästä 2020 alkaen ollut eri linjoilla mediakellokkaiden kanssa2. He ovat katsoneet virallisen narratiivin liioittelevan koronan vaarallisuutta ja koronatoimien olevan tarpeettomia ja vahingollisia. Anarkistillekaan ei tietenkään ole itsestään selvää, että vaihtoehtoinen näkemys on oikeampi kuin virallinen, mutta toisaalta nimenomaan heille ei virallisten asiantuntijoiden auktoriteettiaseman luulisi riittävän totuuden kriteeriksi. Olennaista on, millaisia argumentteja esitetään kunkin käsityksen tueksi.

Kritiikin perustelut

Yksi keskeisistä argumenteista koronan erityisluonnetta vastaan menee näin: Valtava ja päivittäinen mediahuomio on saanut hyvin monet uskomaan koronan poikkeukselliseen vaarallisuuteen ja pelkäämään sitä. Kuitenkin virallistenkin tietojen mukaan korona on alle 65-vuotta nuoremmille ikäryhmille yhtä vaarallinen tai vaarattomampi kuin influenssa. Koronakuolleita ikäihmisiä on tilastoissa paljon, ja tällä valtavirta-asiantuntijat perustelevat taudin poikkeuksellisuutta. Asia muuttuu, kun otetaan huomioon, että kuolintilastointia muutettiin keväällä 2020 ympäri maailmaa hyvin ”liberaaliksi”: Luvuissa ovat mukana myös ne ihmiset, jotka ovat kuolleet muista syistä mutta ovat saaneet ennen kuolemaansa positiivisen tuloksen testistä, joka on tehty jopa useita viikkoja aikaisemmin. Kuolleisuusluvuissa on myös ihmisiä, joilla on epäilty olleen korona, vaikka testitulosta ei ole.3 Kun tilastointi palautetaan normaaliksi, korona osoittautuu myös vanhoille ihmisille samanlaiseksi tai vähäisemmäksi riskiksi kuin tavallinen influenssa.

Argumentoinnin koronatoimenpiteitä vastaan voi aloittaa siitä, että vielä loppuvuodesta 2019 WHO:ssa ja muualla lääketieteen kentällä oltiin yleisesti sitä mieltä, että lockdowneista, maskeista ym. ei ole hyötyä hengitystieinfektioepidemioiden hillitsemisessä. Päinvastoin niitä pidettiin jopa vahingollisina.4 Koronvuosien kuluessa tehdyt tutkimukset vahvistivat asian: lockdowneista5 ja maskeista6 ei ollut hyötyä ja koronatapaukset ja -kuolleisuus on lisääntynyt ympäri maailmaa rokotusten myötä7. Toisaalta varsinkin lockdownien tappavasta vaikutuksesta on kertynyt paljon tutkimustietoa8.

Lääketieteen korruptio

Suhtautumiseen viralliseen koronkertomukseen ja sitä kyseenalaistaviin argumentteihin, vaikuttaa paljon se, miten arvioi koululääketiedettä tai yleisemmin virallisia ”totuuksia”. Lääketeollisuuden harjoittamasta lääketieteen korruptoinnista on paljon lääketieteen edustajien itsensä kirjoittamaa kirjallisuutta9. Monilla ihmisillä on myös omakohtaisia kokemuksia valkotakkien välinpitämättömästä suhtautumisesta suurten lääkeyhtiöiden tuotteiden vaarallisiin sivuvaikutuksiin.

Koska lääkärit kuuluvat jo palkkansa perusteella ylimpiin yhteiskuntaluokkiin, on alimpien kerrostumien ihmisillä helpompi epäillä heidän näkemyksiään kuten ylipäänsäkin virallista kantaa edustavien lausuntoautomaattien puheita. Alimpien luokkien kyseenalaistavaa suhtautumista viralliseen tieteeseen selitetään usein koulutuksen puutteella. Kyse voi kuitenkin olla myös siitä, että pitkällinen koulutus indoktrinoi ihmisiä ja opettaa heidät hyviksi byrokraateiksi, joiden on oman etunsa takia parempi pidättäytyä itsenäisestä ajattelusta10. Myös kapitalismi- ja valtiokriittiselle anarkistille luulisi olevan luontevaa epäillä suurten yhtiöiden ja valtioiden hierarkioiden huipulta tulevaa terveyssanomaa ja muistaa, että tässä järjestelmässä terveys on aina alisteista voiton ja vallan tavoittelulle.

Koronapolitiikan aiheuttamat vahingot eivät ole kohdistuneet tasaisesti kaikkiin ihmisryhmiin. Ihmisten enemmistö on köyhtynyt. Miljoonista köyhistä on Globaalissa Etelässä tullut nälkää näkevää kurjalistoa. Rikkaissa maissa lockdownit ovat eniten vaikeuttaneet ennestään heikoimmassa asemassa olevien ihmisten elämää11. Nämä koetut vääryydet ovat yksi kipinä, joka on saanut ihmisiä liikkeelle ympäri maailmaa.

Koronatoimet ovat kuitenkin vaikeuttaneet kaikkien yhteiskunnallisten liikkeiden toimintaa. Jokaisesta ihmisestä on tehty vaarallinen taudin levittäjiä, jota pitää karttaa. Normaali ilmeillä tapahtuva ja yhteisöllisyyttä lisäävä kommunikaatio on estetty maskeilla. Tapaamisiin ei ole uskallettu tai saanut lähteä. Niitä on korvattu zoom- ynnä muilla nettikokouksilla, jotka ovat tarjonneet mainion mahdollisuuden yhtiö-valtiolliseen tarkkailuun ja rankaisuun. Yleisötilaisuudet, yleiset kokoukset ja mielenosoitukset ovat olleet kiellettyjä moneen otteeseen. Varsinkin koronamielenosoituksissa ihmisten on täytynyt uhmata kieltoja ja poliisin väkivaltaista esiintymistä. Tästä on kylläkin anarkismin kannalta ollut hyötyäkin, sillä liikeaktivisteista on tullut entistä tottelemattomampia ja vapaudenhenkisempiä.

Mutta jos koronatoimiin ei ole ollut lääketieteellisiä syitä, miksi sitten niihin mentiin? Ainakin on selvää, että suuret teknologia- ja rokoteyhtiöiden ovat takoneet miljardivoittoja, valtion, yhtiövallan ja globaalien valtionkaltaisten organisaatioiden rakenteet ovat vahvistuneet, jo alun perin vähäinen demokratia on heikentynyt entisestään ja on siirrytty entistä syvemmälle kyberneettiseen tarkkailukapitalismiin. Myös finanssipiireille koronaspektaakkelista on ollut tavattomasti hyötyä: jo aiemmin alkanut talousalamäki, joka oli syyskuun lopulla 2019 vähällä johtaa täydelliseen talousromahdukseen, voitiin panna koronan tilille, eivätkä syyttävät sormet kohdistuneet talouseliittiin12.

Voivatko nämä valtaapitävien kannalta edulliset vaikutukset olla syynä ihmisten terveyden kannalta tarpeettomiin ja vahingollisiin toimiin ryhtymiseen? Hetkinen! Eikö nyt ajauduta arveluttaviin salaliittoteorioihin?

Salaliitot ja rakenteet

Erittäin negatiivinen salaliittoteorialeima annetaan nykyisin kaikelle puheelle ja kirjoittelulle, jossa länsimaiden valtaeliitin väitetään edistävän omia etujaan muitten ihmisten kustannukselle, vaikka eliitti sanoo toimivansa yleisen edun hyväksi tai teknologian ja talouden kehityksen pakottamana. Mutta eikö juuri tällainen antisalaliittoteoria ole hyvin kummallista? Venäjän ja muun ”ei-lännen” johtajistahan ilman muuta oletetaan, että he juonittelevat kaikilla tavoilla ja edistävät omia valta- ja talouspyyteitään, vaikka julkisesti väittävät muuta.

Yksi johtavista ”antisalaliittoteoreetikoista”, Noam Chomsky väittää, että salaliittopuhe johtaa harhaan, koska todellisuudessa yhteiskunnalliset rakenteet selittävät sen, mitä tapahtuu. Rakenne- ja juonitteluselityksiä ei ole kuitenkaan syytä pitää toistensa vastakohtina: salaliitotyyppinen toiminta tapahtuu aina yhteiskunnallisten rakenteiden asettamien ehtojen puitteissa, kuten toinen USA:n johtavista vanhoista vasemmistointellektuelleista Michael Parenti toteaa13. Nämä valtarakenteet eivät kuitenkaan ennalta määrää kaikkia tärkeitä tapahtumia. Oikeistolaisen salaliittopuheen ongelma ei ole se, että juonittelu tuodaan esille, vaan se, että tätä salakähmäilyä ei käsitellä kapitalistis-valtiollisten rakenteiden asettamien ehtojen ja tendenssien puitteissa.

Parhaimmat tekstit laajasta kriittisestä koronakirjallisuudesta ymmärtävät kuluneiden kahden vuoden kummalliset tapahtumat juuri kapitalististen ja globaali- valtiollisten rakenteiden muutostrendien ja tiettyjen eliittiryhmien juonittelun yhteisvaikutuksena, joka on vain osittain suunniteltu ja vain osittain rakenteiden määräämä14.

Mitä nämä rakenteet tarkemmin ovat? Maailman talous on yhdentynyt suurten yhtiöiden ehdoilla, mutta yhtiöglobalisaatio on tapahtunut myös politiikan tasolla. Ylikansalliset yhtiöiden intressit ovat alusta lähtien dominoineet maailman taloutta ohjaavia YK-järjestöjä eli Maailmanpankia, Kansainvälistä valuuttarahastoa (IMF) ja Maailman kauppajärjestöä (WTO). Mutta vähitellen yhtiövalta on alkanut hallita muitakin YK-organisaatiota kuten Maailman terveysjärjestöä (WHO), Elintarvike- ja maatalousjärjestö (FAO), Kauppa- ja kehityskonferenssia (UNCTAD), YK:n kehitysohjelmaa (UNDP) ja YK:n lastenohjelmaa (UNICEF). Ylikansallisten yhtiöiden valvontaan perustettu elin YK:n ylikansallisten yhtiöiden keskus (UN Centre for TNC’s) lakkautettiin vuonna 1992.15 Globaalikapitalistinen kehitys voimistui 1990-luvun lopulla, kun YK-järjestöjen piirissä alettiin yleisesti solmia globaaleja public-private partnershipejä (GPPP) eli julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia16.

Korporatismi, transhumanismi ja globaali autoritaarinen valtio

Tunnetun yhdysvaltalaisen sosiologin William Robinsonin mukaan on syntynyt ylikansallinen kapitalistinen luokka ja ylikansallinen valtio17. Näiden koordinaatioelimiä ovat edellä mainittujen lisäksi Maailman talousfoorum, G7 ja G20, Trilateraalinen komissio ja Bilderberg-ryhmä. On sivuseikka, onko Robinsonin nimitys ’ylikansallinen valtio’ sopiva vai ei. Joka tapauksessa tällainen globaali poliittinen järjestelmä on olemassa, sillä on tavattomasti valtaa ja se ei ole tippaakaan demokraattinen.

Tätä poliittista järjestelmää johtavan eliitin keskuudessa suosittuja ovat transhumanistiset uskomukset, joiden mukaan geenimanipulaatiolla ja tietokoneisiin sulautumalla ihmisestä voidaan tehdä yli-ihminen tai ihmistä paljon älykkäämpi ja pitkäikäisempi kyborgi18. Transhumanismi toimii myös eliitin tekoja oikeuttavana ideologiana: ylikansallisen kapitalistisen luokan etuja palvelevat teknologiset muutokset voidaan esittää loistavan tulevaisuuden ja uuden ihmisen luomisena. Transhumanismi on läheistä sukua eugeniikalle eli rodunjalostusopille19.

Siis meillä on autoritaarinen globaali valtio tai valtiota muistuttava organisaatio, joka perustuu valtion ja suurten yhtiöiden läheiseen yhteistyöhön eli korporatismiin, jonka johtavan kerrostuman uskomusjärjestelmänä on eugeniikan kaltainen ideologia ja joka on lisännyt valtaansa ja heikentänyt vastarintaa jatkuvalla, päivittäin toistuvalla pelottelulla. Historian kaikista valtiomuodoista tämä muistuttaa eniten fasismia.

Pakkorokotuksia ja muita koronatoimenpiteitä vastustavissa mielenosoituksissa on usein huudettu iskulauseita globaalia tai uutta fasismia vastaan. Koronapassia kriitikot kutsuvat yleisesti ”natsipassiksi”. Monet koronamielenosoituksiin osallistuja sanovat lähteneensä liikkeelle, koska näkevät ympärillään ilmiöitä, jotka voivat viedä uuteen totalitarismiin. Kuulostaako tämä äärioikeistolaiselta?

Kuten kaikissa aidoissa kansanliikkeissä koronakriittisessä liikkeessä on kaikkien puolueiden kannattajia. Paljon on myös oikeistolaisia, koska enemmistö suomalaisista ja useimpien muiden maiden kansalaisista äänestää tällä hetkellä oikeistopuolueita. Oikeistolaisuuden ja äärioikeistolaisuuden välillä on kuitenkin vinha ero. Toki joitain äärioikeistolaisiakin mielenosoituksissa on vilahtanut – ellei muuten niin ainakin ollakseen mannekiineina liikkeeseen vihamielisesti suhtautuvalle valtamedialle.

Liikkeen sisäisissä keskusteluissa esitetään tietenkin paljon erilaisia tulkintoja koronapolitiikan taustasta. Jollei ketään anarkistia ja vasemmistolaista ole esittämässä omia tulkintojaan, yhteiskunnallista näkemystään vielä etsivien aktivistien näkemykset tietenkin muuttuvat valtiomyönteisimmiksi ja oikeistolaisemmiksi. Ehkäpä entistä useamman anarkistinkin kannattaisi lähteä mukaan kamppailuun epäoikeudenmukaisia ja vahingollisia koronatoimenpiteitä ja globaalia fasismia vastaan.

Olli Tammilehto

PS. Lähetin tämän jutun anarkistien Takku-sivustolle, jonka ”tarkoituksena on pyrkiä luomaan toimintaa, keskustelua ja kritiikkiä, ei ideologisia rakennelmia tai dogmeja”. Kirjoitustani ei julkaistu. Mitään perusteluja ei esitetty. Myöskin anarkistien painettu lehti Kapinatyöläinen kieltäytyi julkaisemasta kirjoitustani.

 

Käytettyä kirjallisuutta

Beattie, Kyle A.: ”Worldwide Bayesian Causal Impact Analysis of Vaccine Administration on Deaths and Cases Associated with COVID-19: A BigData Analysis of 145 Countries”. Preprint. Alberta, 15.11.2021. https://vector-news.github.io/editorials/CausalAnalysisReport_html.html.

Buse, K., ja G. Walt: ”Global Public-Private Partnerships: Part I–A New Development in Health?” Bulletin of the World Health Organization 78, nro 4 (2000): 549–61. https://www.researchgate.net/publication/12434299_Global_public-private_partnerships_Part_I–A_new_development_in_health.

Collateral Global”. Collateral Global, 21.12.2021. https://collateralglobal.org/.

Green, Toby: The Covid Consensus: The New Politics of Global Inequality. London: C. Hurst & Co Publishers, 2021.

Gøtzsche, Peter C: Tappavat lääkkeet ja järjestäytynyt rikollisuus, Näin lääketeollisuus on turmellut terveydenhoidon. Kerava: Sitruuna kustannus, 2014.

Hofbauer, Hannes, ja Andrea Komlosy: ”Neue Akkumulationsmodell: Verhalten und Körper im Visier des Kapitals”. Teoksessa Lockdown 2020, Wie ein Virus dazu benutzt wird, die Gesellschaft zu verändern., toimittanut Hannes Hofbauer ja Stefan Kraft, 79–89. Wien: Promedia, 2020.

Lakshmanan, Nikila: ”The New Eugenics of Transhumanism: A Feminist Assessment.” Gender Forum 68 (2018): 41–56. http://genderforum.org/wp-content/uploads/2018/05/2018-68-Bodies-on-the-Line.pdf.

LM: Nämä seikat yhdistävät rokottamattomia”. Verkkouutiset, 17.1.2022. https://www.verkkouutiset.fi/lm-nama-seikat-yhdistavat-rokottamattomia/.

O’Mahony, Seamus: Can Medicine Be Cured? The Corruption of a Profession. London: Head of Zeus, 2019.

Parenti, Michael: ”The JFK Assassination (II): Conspiracy Phobia on the Left”. Teoksessa Dirty Truths, Reflections on politics, media, ideology, conspiracy, ethnic life and class power, 172–91. San Francisco: City Lights Book, 1996. https://bleiersblog.blogspot.com/2007/05/michael-parenti-conspiracy-phobia-on.html.

Rancourt, Denis G, Marine Baudin, ja Jérémie Mercier: ”Nature of the COVID-era public health disaster in the USA, from all-cause mortality and socio-geo-economic and climatic data”. ResearchGate, 25.10.2021. doi:10.13140/RG.2.2.11570.32962.

Robinson, William I: A Theory of Global Capitalism: Production, Class, and State in a Transnational World. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2004.

———: ”Global Capitalism Post-Pandemic”. Race & Class 62, nro 2 (1.10.2020): 3–13. doi:10.1177/0306396820951999.

Schmidt, Jeff: Disciplined Minds: A Critical Look at Salaried Professionals and the Soul-battering System that Shapes Their Lives. Lanham, Md: Rowman & Littlefield, 2000.

Schnetker, Max Franz Johann: Transhumanistische Mythologie: Rechte Utopien einer technologischen Erlösung durch künstliche Intelligenz. Münster: UNRAST, 2019.

Schreyer, Paul: Chronik einer angekündigten Krise, Wie ein Virus die Welt verändern konnte. Frankfurt am Main: Westend, 2020.

———: ”Was steckt hinter der Corona-Politik?” Multipolar, 2.12.2020. https://multipolar-magazin.de/artikel/was-steckt-hinter-der-corona-politik.

Schwab, Klaus, ja Nicholas Davis: Shaping the Future of the Fourth Industrial Revolution: a Guide to Building a Better World. New York: Currency, 2018.

Smith, Richard: ”Medical Journals Are an Extension of the Marketing Arm of Pharmaceutical Companies”. PLOS Medicine 2, nro 5 (17.5.2005): e138. doi:10.1371/journal.pmed.0020138.

Tammilehto, Olli: ”12 lääketieteen asiantuntijaa pitää koronatoimia ylimitoitettuina”. Huomioita ja kommentteja, 25.3.2020. http://www.tammilehto.info/blogi/2020/03/25/12-laaketieteen-asiantuntijaa-pitaa-koronatoimia-ylimitoitettuina/.

———: ”Koronapolitiikan miljoonat uhrit”. Olli Tammilehdon kirjoituksia, 10.12.2020. https://tammilehto.info/koronapolitiikan-uhrit-net101.php.

———: ”Miksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos voi edistää sairautta ja pahoinvointia?” Huomioita ja kommentteja, 25.3.2021. http://www.tammilehto.info/blogi/2021/03/25/miksi-terveyden-ja-hyvinvoinnin-laitos-voi-edistaa-sairautta-ja-pahoinvointia/.

———: ”Sulkutila on turha ja vahingollinen”. Huomioita ja kommentteja, 28.2.2021. http://www.tammilehto.info/blogi/2021/02/28/sulkutila-on-turha-ja-vahingollinen/.

———: ”Yhdistyneet johtokunnat”. Olli Tammilehdon kirjoituksia, 9.1994. http://www.tammilehto.info/yk-krit.php.

Tiesitkö tämän MASKEISTA”, 1.9.2021. https://tammilehto.info/lennakit/maskitietoa.pdf.

Vizel, Frieda: ”Simon Elmer on Biosecurity, Capitalism and Revolution”. Left Lockdown Sceptics, 26.8.2021. https://leftlockdownsceptics.com/2021/08/simon-elmer-on-biosecurity-capitalism-and-revolution/.

WHO: ”International Guidelines for Certification and Classification (Coding) of COVID-19 as Cause of Death”. WHO/HQ/DDI/DNA/CAT. World Health Organization, 20.4.2020. https://www.who.int/publications/m/item/international-guidelines-for-certification-and-classification-(coding)-of-covid-19-as-cause-of-death.

———: ”Non-pharmaceutical public health measures for mitigating the risk and impact of epidemic and pandemic influenza”. World Health Oraganization. World Health Organization, 10.2019. http://www.who.int/influenza/publications/public_health_measures/publication/en/.

Wolff, Ernst: ”Uncovering the Corona Narrative: Was Everything Carefully Planned?” Global Research, 6.1.2022. https://www.globalresearch.ca/uncovering-the-corona-narrative-was-everything-carefully-planned-analysis-of-ernst-wolff/5766108.

 

Loppuviitteet

1”LM: Nämä seikat yhdistävät rokottamattomia”, Verkkouutiset, 17.1.2022, https://www.verkkouutiset.fi/lm-nama-seikat-yhdistavat-rokottamattomia/.

2Olli Tammilehto: ”12 lääketieteen asiantuntijaa pitää koronatoimia ylimitoitettuina”, Huomioita ja kommentteja, 25.3.2020, http://www.tammilehto.info/blogi/2020/03/25/12-laaketieteen-asiantuntijaa-pitaa-koronatoimia-ylimitoitettuina/.

3WHO: ”International Guidelines for Certification and Classification (Coding) of COVID-19 as Cause of Death”, WHO/HQ/DDI/DNA/CAT (World Health Organization, 20.4.2020), https://www.who.int/publications/m/item/international-guidelines-for-certification-and-classification-(coding)-of-covid-19-as-cause-of-death.

4WHO: ”Non-pharmaceutical public health measures for mitigating the risk and impact of epidemic and pandemic influenza”, World Health Oraganization (World Health Organization, 10.2019), http://www.who.int/influenza/publications/public_health_measures/publication/en/.

5Olli Tammilehto: ”Sulkutila on turha ja vahingollinen”, Huomioita ja kommentteja, 28.2.2021, http://www.tammilehto.info/blogi/2021/02/28/sulkutila-on-turha-ja-vahingollinen/.

6”Tiesitkö tämän MASKEISTA”, 1.9.2021, https://tammilehto.info/lennakit/maskitietoa.pdf.

7Kyle A. Beattie: ”Worldwide Bayesian Causal Impact Analysis of Vaccine Administration on Deaths and Cases Associated with COVID-19: A BigData Analysis of 145 Countries”, Preprint (Alberta, 15.11.2021), https://vector-news.github.io/editorials/CausalAnalysisReport_html.html.

8”Collateral Global”, Collateral Global, 21.12.2021, https://collateralglobal.org/; Olli Tammilehto: ”Koronapolitiikan miljoonat uhrit”, Olli Tammilehdon kirjoituksia, 10.12.2020, https://tammilehto.info/koronapolitiikan-uhrit-net101.php.

9Peter C Gøtzsche: Tappavat lääkkeet ja järjestäytynyt rikollisuus, Näin lääketeollisuus on turmellut terveydenhoidon (Kerava: Sitruuna kustannus, 2014); Seamus O’Mahony: Can Medicine Be Cured? The Corruption of a Profession (London: Head of Zeus, 2019); Richard Smith: ”Medical Journals Are an Extension of the Marketing Arm of Pharmaceutical Companies”, PLOS Medicine 2, nro 5 (17.5.2005): e138, doi:10.1371/journal.pmed.0020138.

10Ks. esim. Jeff Schmidt: Disciplined Minds: A Critical Look at Salaried Professionals and the Soul-battering System that Shapes Their Lives (Lanham, Md: Rowman & Littlefield, 2000); Olli Tammilehto: ”Miksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos voi edistää sairautta ja pahoinvointia?”, Huomioita ja kommentteja, 25.3.2021, http://www.tammilehto.info/blogi/2021/03/25/miksi-terveyden-ja-hyvinvoinnin-laitos-voi-edistaa-sairautta-ja-pahoinvointia/.

11Toby Green: The Covid Consensus: The New Politics of Global Inequality (London: C. Hurst & Co Publishers, 2021); Denis G Rancourt, Marine Baudin, ja Jérémie Mercier: ”Nature of the COVID-era public health disaster in the USA, from all-cause mortality and socio-geo-economic and climatic data”, ResearchGate, 25.10.2021, doi:10.13140/RG.2.2.11570.32962.

12Ks. esim. Ernst Wolff: ”Uncovering the Corona Narrative: Was Everything Carefully Planned?”, Global Research, 6.1.2022, https://www.globalresearch.ca/uncovering-the-corona-narrative-was-everything-carefully-planned-analysis-of-ernst-wolff/5766108; Paul Schreyer: ”Was steckt hinter der Corona-Politik?”, Multipolar, 2.12.2020, https://multipolar-magazin.de/artikel/was-steckt-hinter-der-corona-politik.

13Michael Parenti: ”The JFK Assassination (II): Conspiracy Phobia on the Left”, teoksessa Dirty Truths, Reflections on politics, media, ideology, conspiracy, ethnic life and class power (San Francisco: City Lights Book, 1996), 172–91, https://bleiersblog.blogspot.com/2007/05/michael-parenti-conspiracy-phobia-on.html.

14Green, The Covid Consensus; Paul Schreyer: Chronik einer angekündigten Krise, Wie ein Virus die Welt verändern konnte (Frankfurt am Main: Westend, 2020); Hannes Hofbauer ja Andrea Komlosy: ”Neue Akkumulationsmodell: Verhalten und Körper im Visier des Kapitals”, teoksessa Lockdown 2020, Wie ein Virus dazu benutzt wird, die Gesellschaft zu verändern., toim. Hannes Hofbauer ja Stefan Kraft (Wien: Promedia, 2020), 79–89; Frieda Vizel: ”Simon Elmer on Biosecurity, Capitalism and Revolution”, Left Lockdown Sceptics, 26.8.2021, https://leftlockdownsceptics.com/2021/08/simon-elmer-on-biosecurity-capitalism-and-revolution/.

15Olli Tammilehto: ”Yhdistyneet johtokunnat”, Olli Tammilehdon kirjoituksia, 9.1994, http://www.tammilehto.info/yk-krit.php.

16K. Buse ja G. Walt: ”Global Public-Private Partnerships: Part I–A New Development in Health?”, Bulletin of the World Health Organization 78, nro 4 (2000): 549–61, https://www.researchgate.net/publication/12434299_Global_public-private_partnerships_Part_I–A_new_development_in_health.

17William I Robinson: A Theory of Global Capitalism: Production, Class, and State in a Transnational World (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2004); William I Robinson: ”Global Capitalism Post-Pandemic”, Race & Class 62, nro 2 (1.10.2020): 3–13, doi:10.1177/0306396820951999.

18Ks. esim. Klaus Schwab ja Nicholas Davis: Shaping the Future of the Fourth Industrial Revolution: a Guide to Building a Better World (New York: Currency, 2018); Max Franz Johann Schnetker: Transhumanistische Mythologie: Rechte Utopien einer technologischen Erlösung durch künstliche Intelligenz (Münster: UNRAST, 2019), 15.

19Nikila Lakshmanan: ”The New Eugenics of Transhumanism: A Feminist Assessment.”, Gender Forum 68 (2018): 41–56, http://genderforum.org/wp-content/uploads/2018/05/2018-68-Bodies-on-the-Line.pdf.


Suomessa vapaiden kirjoittajien on yhä vaikeampaa saada toimeentuloa työstään – varsinkin jos kyseenalaistaa vallitsevia käsityksiä ja kertomuksia. Toivon siksi, että te, lukijani, tukisitte suoraan rahallisesti työtäni. Ulkomailla on paljon nettipalveluja, joiden kautta minun kaltaiseni kirjoittajat keräävät tukea. Kuitenkin Suomessa yksityinen rahankeräys on laitonta. Siksi tuen antamisen täytyy tapahtua ostamisen muodossa. Linkki tukikauppaani: https://tammilehto.info/tuki/index.php

Kategoria(t): Demokratia, Korona, Maailmanjärjestelmä. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

One Response to Anarkismi, koronakritiikki ja ylikansallinen valtio

  1. Jussi Neuvonen sanoo:

    Nähdään ilmeisesti vielä sekin että kapinatyöläinen menee ottamaan neljännen piikin kun työnantaja kohteliaasti pyytää. Loppuisivatko ne piikit siihen? Sitä ei päätä kapinatyöläinen. Mutta hän voisi päättää etteivät vasemmiston hämmennys ja avuttomuus ainakaan lisäänny hänen kauttaan. Tällä hetkellä ”valevasemmisto” on osuvampi pilkkasana kuin ”valeuutinen”. Loistava blogi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *