Hallitus päättänyt hankkia kaikille lapsille henkilökohtaisen ukkosenjohdattimen

Suomen hallitus on päättänyt antaa kaikille lapsille henkilökohtaisen ukkosenjohdattimen. Se koostuu pitkällä terässauvalla varustetusta kypärästä ja rautapohjaisista kengistä sekä paksusta kuparijohdosta, joka yhdistää kypärän kenkiin. Ukkosenjohdatinta on pidettävä ulkoiltaessa aina, kun taivaalla näkyy yksikin pilvi. Koulujen terveydenhoitajat antavat ukkosenjohdattimet lapsille ja opastavat niiden käytössä. Lasten vanhemmilla ei ole oikeutta puuttua tähän lasten turvallisuuden takaavaan toimenpiteeseen.

Oppositio on tyytyväinen hallituksen päätökseen. Sen mielestä ukkosenjohdattimet olisi vain pitänyt hankkia paljon aikaisemmin. Viive on johtanut siihen, että Suomi on näyttänyt kuuluvan autoritääristen maiden joukkoon, jotka eivät ole hankkineet lapsille ukkosenjohdattimia. Nyt Suomi onneksi seuraa kaikkien demokraattisten maiden esimerkkiä ukkoskuolemien ehkäisypolitiikassa.

***

No myönnetään – tarkkaan ottaen tuo äsken kirjoittamani ei pidä paikkansa. Se tuli kuitenkin välittömästi mieleen, kun luin uutisen hallituksen päätöksestä rokotuttaa 12-15-vuotiaat lapset. Koronahan aiheuttaa lapsille vain äärimmäisen pienen riskin. THL:n ja tilastokeskuksen mukaan yhtään lasta ei Suomessa ole kuollut koronaan1. USA:n vastaavan elimen CDC:n mukaan tartunnan saaneen lapsen todennäköisyys kuolla koronaan on 0,002 %2.

Tämäkin on liioittelua, sillä koronatilastoihin on Maailman terveysjärjestön ohjeiden mukaan otettu koronasairauteen kuolleiden lisäksi kaikki ne, jotka ovat kuolleet muusta syystä mutta jotka ovat saaneet positiivisen testituloksen joskus ennen kuolemaa, ja usein myös ne, joita ei ole testattu mutta joilla epäillään olleen korona3. Kun Johns Hopkinsin yliopiston tutkijat analysoivat kaikki 48 000 alle 18-vuotiasta, joilla oli USA:ssa diagnosoitu korona vuoden 2020 huhti- ja elokuun välillä, he eivät löytäneet yhtään perusterveen lapsen kuolemaa. Kaikilla kuolleilla oli jokin vakava sairaus, joka on voinut olla kuoleman todellinen syy.4 Eli perusterveen lapsen todennäköisyys kuolla koronaan on käytännössä nolla.

Mitättömän riskin torjuminen rokotteilla olisi ehkä hyväksyttävissä, jos rokotteet olisivat täysin harmittomia. Koronarokotteet ovat kuitenkin uutta geeniteknologiaa, jonka pitkäaikaisvaikutuksia ei kukaan tiedä. Keskimäärin uuden rokotteen kehittämiseen ja testaukseen on mennyt noin 11 vuotta – minimissä neljä5. Koronarokotteet on kuitenkin otettu käyttöön vain joitakin kuukausia kestäneen kehitys- ja testausvaiheen jälkeen.

Jo nyt rokotteista on tullut ennätysmäärä vakavia haittavaikutuksia, joista monet ovat johtaneet kuolemaan. Kun sikainfluenssarokotteesta oli vuonna 2010 kertynyt Suomessa noin 200 vakavaa haittaa, rokottaminen keskeytettiin6. Nyt Fimean virallisen tilaston mukaan vakavia haittoja on koronarokotteista kertynyt 27.7.21 mennessä jo 18777. EU:ssa Euroopan lääkevalvontavirasto on rekisteröinyt 31.7.21 mennessä jo noin miljoona vakavaa haittaa koskevaa ilmoitusta ja yli 20 000 koronarokotekuolemaa8.

Onko hallitus niin tietämätön, ettei tunne koronan lapsille aiheuttamaa mitätöntä riskiä ja rokotteiden merkittäviä vaaroja? Vai onko se niin typerä, että tekee päätöksensä rokotemainosten eikä rokotefaktojen pohjalla?

Vai onko hallitus sittenkin niin ilkeä, että aikoo suojella aikuisten terveyttä uhraamalla lapset? Näin hallitus toimii perustavaa laatua olevaa eettistä normia vastaan. Se ei myöskään noudata Suomen allekirjoittamaa YK:n lapsen oikeuksien sopimusta, jonka mukaan kaikissa lasta koskevissa toimissa ”on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu”9. Se rikkoo myös Suomen lainsäädännön osana olevaa Yleissopimusta ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojaamiseksi biologian ja lääketieteen alalla, jonka mukaan ”ihmisen etu ja hyvinvointi ovat tärkeämpiä kuin pelkkä yhteiskunnan tai tieteen hyöty”10. Hallituksen toiminta on myös vastoin Suomen perustuslakia, jonka mukaan ”jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen”.

Näyttää kuitenkin siltä, että hallitukselle käy samoin kuin niin monille rikollisille: tavoiteltua hyötyä ei saavuteta: Uusien tietojen mukaan rokotukset eivät toimi ainakaan nyt leviävän delta-muunnoksen kohdalla. Israelissa positiivisten koronatestitulosten määrä nousee rokotettujen ja rokottamattomien keskuudessa aivan samaa tahtia11. Englannin THL:n eli Public Health Englandin ja USA:n CDC:n selvitysten mukaan rokotetut levittävät aivan yhtä tehokkaasti virusta kuin rokottamattomat12.

Mutta entä jos hallitus ei olekaan tietämätön, tyhmä tai ilkeä? Ehkä kysymys onkin siitä, että hallitus ei ole hallitus. Ehkä ministerikopla on vain demokraattisen kuorrutuksen antava kulissi, joka peittää näkyvistä sen, että vallankäyttöä on lukuisissa asioissa siirretty täysin epädemokraattisille ylikansallisille elimille. Tämä suuntaus oli olemassa jo ennen koronailmiötä, mutta viime vuoden alkupuolella vallankeskitys lujittui merkittävästi. Suuryhtiöitä ja muita globaaleja vallankäyttäjiä palveleva ylikansallinen byrokratia ohjaa hallituksen kättä.13 Globaalin vallan ote puristaa hallitusta myös maailman mitassa yhteen kytketyn median14 tuottaman propagandan avulla sekä suoraan että joka päiväisen pelottelun hysteerisiksi tekemien ihmisten painostuksen kautta.

Suomen hallitusta ohjaavat myös enemmän globaaliin vallankäyttöön osallistuvat suuret maat kuten USA, Saksa ja Ranska. Ylikansallinen valta voi johdattaa ministereitä oikealle tielle myös suoraan erilaisilla palkinnoilla ja uhkauksia. Palkintona voi olla esimerkiksi itsetuntoa niin kovasti hivelevä globaalin vallan edustajan (desinfioitu) kädenpuristus. Uhkauksia voivat olla talousvaikeudet, joita saadaan aikaan esimerkiksi lainahanoja säätämällä.

Mutta yhteiskunnalliset liikkeet voivat aina horjuttaa valtaa – olkoon se paikallista, ylikansalaista tai jotain siltä väliltä. Harvojen ihmisten kyky alistaa miljoonat tai jopa miljardit ihmiset perustuu aina ihmisten eristämiseen toisistaan yhteiskunnallisten prosessien tai teknologian avulla. Kun ihmiset yhdistyvät ilman hierarkioiden painolastia ja muodostavat riippumattomia yhteiskunnallisia liikkeitä, valta alkaa horjua. Lasten rokottamisesta huolestuneet ihmiset voivat lähteä mukaan esimerkiksi Pelastetaan lapset liikkeeseen15.

Olli Tammilehto

1THL: ”Tilannekatsaus koronaviruksesta”, Infektiotaudit ja rokotukset, 12.4.2021, https://web.archive.org/web/20210412115342/https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tilannekatsaus-koronaviruksesta#kuolemat; Tilastokeskus: ”Koronaan kuolleista yhdeksän kymmenestä oli yli 70-vuotias vuonna 2020”, Tilastokeskus (Tilastokeskus, 12.5.2021), https://tilastokeskus.fi/uutinen/koronaan-kuolleista-yhdeksan-kymmenesta-oli-yli-70-vuotias-vuonna-2020.

2CDC: ”COVID-19 Pandemic Planning Scenarios”, Centers for Disease Control and Prevention, 19.3.2021, https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/planning-scenarios.html.

3Karina Reiss ja Sucharit Bhakdi: Corona unmasked: Neue Zahlen, Daten, Hintergründe, Leben & Gesundheit (Berlin: Goldegg Verlag, 2021), 109.

4Marty Makary: ”The Flimsy Evidence Behind the CDC’s Push to Vaccinate Children”, Wall Street Journal, 19.7.2021, https://www.wsj.com/articles/cdc-covid-19-coronavirus-vaccine-side-effects-hospitalization-kids-11626706868.

5Esther S. Pronker ym.: ”Risk in Vaccine Research and Development Quantified”, PLOS ONE 8, nro 3 (20.3.2013): e57755, doi:10.1371/journal.pone.0057755.

6Ulpu Elonsalo, Hillevi Tikkanen, ja Hanna Nohynek: ”Loppuraportti Pandemrix-pandemiarokotteen epäillyistä haittavaikutuksista” (THL, 2011), https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/80067/aa23be29-e955-45a1-9b98-d42a25d2d745.pdf.

7Fimea: ”Koronarokotteiden haittavaikutusilmoitukset”, Fimea, 28.7.2021, http://www.fimea.fi/tietoa_fimeasta/koronavirus-covid-19-/koronarokotteiden-haittavaikutusilmoitukset.

8Brian Shilhavy: ”20,595 DEAD 1.9 Million Injured (50% SERIOUS) Reported in European Union’s Database of Adverse Drug Reactions for COVID-19 Shots”, Health Impact News, 2.8.2021, https://healthimpactnews.com/2021/20595-dead-1-9-million-injured-50-serious-reported-in-european-unions-database-of-adverse-drug-reactions-for-covid-19-shots/; EMA: ”European database of suspected adverse drug reaction reports”, European Medicines Agency, 2021, https://www.adrreports.eu/en/background.html.

9YK: ”Yleisopimus lapsen oikeuksista”, Finlex (Oikeusministeriö, 1991), https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1991/19910060/19910060_2.

10Euroopan neuvosto: ”Yleissopimus ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojaamiseksi biologian ja lääketieteen alalla”, Finlex (Oikeusministeriö, 2010), https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/2010/20100024/20100024_2.

11Meryl Nass: ”The Delta Helter Skelter. When Dire Delta is the excuse for new lockdowns and vaccine mandates, but the truth keeps dribbling out. Today more news from Israel”, Anthrax Vaccine — posts by Meryl Nass, M.D., 3.8.2021, https://anthraxvaccine.blogspot.com/2021/08/the-delta-helter-skelter-when-dire.html.

12Public Health England: ”SARS-CoV-2 variants of concern and variants under investigation in England”, Techinical Briefing (Public Health England, 6.8.2021), https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1009243/Technical_Briefing_20.pdf; Yasmeen Abutaleb, Carolyn Y. Johnson, ja Joel Achenbach: ”‘The War Has Changed’: Internal CDC Document Urges New Messaging, Warns Delta Infections Likely More Severe”, Washington Post, 29.7.2021, https://www.washingtonpost.com/health/2021/07/29/cdc-mask-guidance/.

13Tästä tarkemmin: Olli Tammilehto: ”Miksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos voi edistää sairautta ja pahoinvointia?”, Huomioita ja kommentteja, 25.3.2021, http://www.tammilehto.info/blogi/2021/03/25/miksi-terveyden-ja-hyvinvoinnin-laitos-voi-edistaa-sairautta-ja-pahoinvointia/.

14Swiss Propaganda Research: ”The Propaganda Multiplier, How Global News Agencies and Western Media Report on Geopolitics”, Swiss Policy Research, 1.3.2019, https://swprs.org/the-propaganda-multiplier/; Edward S. Herman ja Robert Waterman McChesney: The Global Media: The New Missionaries of Corporate Capitalism (London: Continuum, 2001).

15Pelastetaan Lapset: ”Lääkärien vetoomus lasten ja nuorten korona­rokotusten estämiseksi”, Pelastetaan Lapset, viitattu 11.8.2021, https://pelastetaanlapset.fi/.


Suomessa vapaiden kirjoittajien on yhä vaikeampaa saada toimeentuloa työstään – varsinkin jos kyseenalaistaa vallitsevia käsityksiä ja kertomuksia. Toivon siksi, että te, lukijani, tukisitte suoraan rahallisesti työtäni. Ulkomailla on paljon nettipalveluja, joiden kautta minun kaltaiseni kirjoittajat keräävät tukea. Kuitenkin Suomessa yksityinen rahankeräys on laitonta. Siksi tuen antamisen täytyy tapahtua ostamisen muodossa. Linkki tukikauppaani: https://tammilehto.info/tuki/index.php

Tallennettu kategorioihin Demokratia, Korona, Lapset ja koti, Maailmanjärjestelmä | 8 kommenttia

Koronakriittisestä liikkeestä harhaanjohtavasti

Dimitry Gurbanov on kunnostautunut äärioikeiston tutkijana. Kansan Uutisissa 30.5.julkaistusta ”koronadenialistista” liikettä käsittelevästä kirjoituksesta1 päätellen tutkimuskohde on vaikuttanut tutkijaan: Gurbanov käyttää äärioikeistosta tuttua asiayhteydestä irrotettuja ja harhaanjohtavia väitteitä sisältävää ja pilkkanimillä höystettyä retoriikkaa.

”Denialisti” voi kuulostaa hauskalta irvailulta, mutta asian ymmärtämiseen pyrkivälle tutkijalle nimityksen käyttö ei sovi, koska suurin osa koronkriittisen liikkeen ihmisistä ei kiellä koronaviruksen tai koronaepidemian olemassaoloa. Kritiikki koskee sen sijaan ennen kaikkea torjuntatoimenpiteiden suhteettomuutta ja vahingollisuutta. Gurbanov ei huomaa, että denialisti-termiä käyttämällä hän itse asiassa mutkan kautta astuu äärioikeiston riveihin: saksalaiset juutalaisjärjestöt ovat arvostelleet ”koronadenialisti”-sanan käyttöä, koska tämä rinnastaa koronaepidemian holokaustiin ja siten kiistää holokaustin ainutlaatuisuuden.

Gurbanov kirjoittaa ikään kuin olisi tutkinut koronakriittisestä liikettä, mutta hänen juttunsa faktapohja on kovin hatara. Hän väittää liikkeen olevan ”puhtaasti ruohonjuuritasoinen protestiliike”. Todellisuudessa virallisen linjan kyseenalaistavien tutkijoiden ja lääkäreiden panos on liikkeessä aivan keskeistä. Tässä mielessä liike muistuttaa paljon 1950-luvun ydinaseiden ja 1970-luvun ydinvoiman vastaisia liikkeitä, joissa byrokraattisen tieteen dogmit hylänneiden tutkijoiden esiintulo oli ratkaisevaa.

Toki koronakriittinen liike on kansainvälinen kuten useimmat merkittävät liikkeet kautta uuden ajan historian. Se ei ole kuitenkaan ”kopioitu ulkomailta”, jonka Gurbanov olisi helposti voinut havaita esimerkiksi vertaamalla Suomen liikettä Ruotsin, Saksan ja Ranskan vastaaviin liikkeisiin: kussakin maassa poliittinen tilanne, kulttuuriset ominaispiirteet ja yhteiskunnallisen aktivismin paikallinen historia vaikuttavat liikkeen luonteeseen.

Jos Gurbanov olisi kasvitieteilijä, hän varmasti pystyisi osoittamaan appelsiinin omenan kopioksi. Rinnastaessaan Rajat kiinni -liikkeen koronakriittiseen liikkeeseen hän nimittäin viittaa lähes kaikille nykyajan liikkeille yhteisiin ominaisuuksiin: sosiaalisen median keskeisyyteen, mielenosoituksiin ja jonkun politiikan vastustamiseen.

Gurbanov kiinnittää huomiota laajaan näkemysten kirjoon, joka vallitsee koronakriittisen liikkeen sisällä. Tämä myös on aivan yleinen asialiikkeiden ominaisuus. Tiukkaa ideologista yhtenäisyyttä vaativia liikkeitä on toki myös ollut, mutta ne ovat harvinaisia varsinkin nykyisin.

Gurbanov todistaa liikkeen kuolevan kohta valikoimalla sopivan laskevan mielenosoitussarjan ja vaikenemalla liikkeeseen kohdistuvista valtiollisista sortotoimista. Suomalaisen liikkeen ensimmäinen mielenosoitus ei suinkaan ollut 20.3., kuten Gurbvanov näyttää uskovan, vaan sitä ennen marraskuun alusta lähtien oli monta pienehköä mielenosoitusta. Siihen, että liikkeen manifestaatioiden väkimäärä väheni 20.3. jälkeen, vaikutti ratkaisevasti Suomen oloissa ainutlaatuinen poliisivoiman käyttö: tavallisten poliisien lisäksi ihmisiä pelottamassa oli ratsupoliiseja, mellakkapoliiseja ja suuri joukko poliisiautoja, joihin kuului jopa panssaroitu ajoneuvo. Kun tällaista tapahtuu Venäjällä tai muissa epämieluisissa tai epädemokraattisiksi luokitelluissa maissa, Suomessa oikeutetusti paheksutaan ja tuomitaan – ja kyseisen maan johto puolustautuu kertomalla, että mielenosoitus oli kielletty tai jopa laiton.

Suomen perustuslain mukaan ”jokaisella on oikeus lupaa hankkimatta järjestää kokouksia ja mielenosoituksia sekä osallistua niihin”. Siksipä mielenosoitusten kieltäminen ja poliisiväkivallan oikeuttaminen tapahtui monessa vaiheessa: Ensin määrättiin, että mielenosoittajia sai olla korkeintaan kuusi. Kun huomattiin, ettei tällainen joukko oikeastaan ole mielenosoitus, määräystä tulkittiin niin, että samalla alueella sai olla useita kuuden hengen ryhmiä. Ihmiset ilmoittivatkin maaliskuista kokoontumista varten näitä mikromielenosoituksia poliisille sillä seurauksella, että he saivat koteihinsa sakkovaatimuksia: poliisit tulkitsivat kuuden hengen ryhmän lähellä olleet ihmiset kuuluviksi tähän ryhmään. Ilmoittamisessa ei siis ollut mitään mieltä, ja kun ei ilmoitettu, mielenosoitus oli ”laiton”.

Kummallista kyllä liiketutkija Gurbanov ei huomannut, että liike ei lannistunut repressiosta. Kansainvälisenä mielenosoituspäivänä 15.5. Helsingissä oli jälleen koolla toista tuhatta ihmistä.

Olli Tammilehto

PS. Kansan Uutiset ei suostunut julkaisemaan tätä vastinetta, vaikka Gurbanovin kirjoitus loukkaa minua ja lukuisia muita ihmisiä. Yleensä Kansan Uutisten juttuihin voi kirjoittaa kommentteja lehden nettisivuilla, mutta tässä tapauksessa toimitus esti kirjoituksen kommentoinnin.

1”Koronadenialistinen liikehdintä muistuttaa Rajat kiinni -liikettä, ja siksi liike on nyt kuolemassa” https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/4518444-sunnuntaivieras-koronadenialistinen-liikehdinta-muistuttaa-rajat-kiinni-liiketta-ja-siksi-liike-on-nyt-kuolemassa


Suomessa vapaiden kirjoittajien on yhä vaikeampaa saada toimeentuloa työstään – varsinkin jos kyseenalaistaa vallitsevia käsityksiä ja kertomuksia. Toivon siksi, että te, lukijani, tukisitte suoraan rahallisesti työtäni. Ulkomailla on paljon nettipalveluja, joiden kautta minun kaltaiseni kirjoittajat keräävät tukea. Kuitenkin Suomessa yksityinen rahankeräys on laitonta. Siksi tuen antamisen täytyy tapahtua ostamisen muodossa. Linkki tukikauppaani: https://tammilehto.info/tuki/index.php

Tallennettu kategorioihin Demokratia, Korona | 7 kommenttia

Kurkistus sensaatiokuvan taakse: korona ja Intian todellisuus

Intiasta on globaalin valtamedian mukaan tällä hetkellä koronakatastrofin kourissa. On syytä kuitenkin säilyttää suhteellisuuden taju. Intiassa elää 1,4 miljardia ihmistä, ja heistä kuolee noin 27 000 joka päivä koronasta riippumatta. Siksi 4000 koronakuollutta päivässä on suhteessa vain kymmenesosa siitä, mitä esimerkiksi Britanniassa tilastoitiin koronakuolleeksi epidemiahuipun aikana. Koronaan liitettyjä kuolemia kaiken kaikkiaan on Intiassa suhteessa väkilukuun suunnilleen yhtä paljon kuin Suomessa ja paljon vähemmän kuin muissa Euroopan maissa lukuun ottamatta Norjaa ja Islantia.

Jo Nash on kirjoittanut Intian tilanteesta artikkelin Left Lockdown Sceptics -nettilehteen:

India’s Current ‘COVID Crisis’ in Context

https://leftlockdownsceptics.com/2021/04/indias-current-covid-crisis-in-context/

Hän on asunut Intiassa kahdeksan vuotta ja Britanniaan palattuaan ollut päivittäin yhteydessä sinne, koska auttaa köyhien ruokapankkiprojektin organisoinnissa. Nash huomauttaa, että vuosien ajan esimerkiksi ripuliin Intiassa on kuollut päivittäin enemmän ihmisiä kuin nyt koronahuipun aikana. Tärkeä taustatekijä on hänen mukaansa Intian suurkaupunkien, erityisesti Delhin, myrkyllinen ilma. Jostain syystä kumpikaan suurista puolueista ei halua tarttua tähän ongelmaan. On mukavampaa syyttää virusta hengityselinsairauksista. Nämä sairaudet ovatkin pitkään johtaneet Intian kuolintilastoja. Hengityselinsairauksien hoito ja ilmansaastekärsimysten helpottaminen vaativat puhdasta happea, jota usein ei ole riittävästi.

Nashin intialaiset kontaktit kertovat, että ihmiset kärsivät nyt hoitamattomista hengityselinsairauksista. Sielläkin median koronavyörytys on saanut monet lääkärit pelkäämään potilaita ja monet potilaat pelkäämään sairaaloita. Epidemian alusta asti on jäänyt lääkärissä käyntejä ja sairaalahoitoja tekemättä, jolloin sairauden ovat pahentuneet sellaisiksi, että on pakko yrittää sairaalaan, mikä nyt aiheuttaa ruuhkaa.

Hän tuo myös esiin sen, että elokuusta lähtien Intiassa hoidettiin covidia ja ehkäistiin sen vakavaa muotoa menestyksellisesti yleisesti käytetyllä loislääkkeellä ivermektiinillä ja muilla halvoilla valmisteilla. Rokotuskampanjan alkaessa tammikuussa näiden lääkkeiden saatavuus heikkeni, ja koronatapaukset lähtivät nousuun. Nashin mukaan suurin osa intialaisista, joiden kanssa hän on asiasta keskustellut, ei pidä tätä korrelaatiota pelkkänä sattumana.

Nashin artikkelia täydentää puoliksi Intiassa asuvan Colin Todhunterin juttu

India, COVID and the Need for Scientific Integrity not Sensationalism

https://dissidentvoice.org/2021/05/india-covid-and-the-need-for-scientific-integrity-not-sensationalism/

Todhunter on haastatellut mumbailaista terveydenhuollon asiantuntijaa Yohan Tengraa. Tämän mukaan ei oikeastaan tiedetä, ovatko koronainfektiot lisääntyneet Intiassa, koska ei ole selvyyttä siitä, kuinka monella positiivisen testituloksen saaneista on oireita, ja koska testi on viritetty liian herkäksi. Tengra kertoo, että esimerkiksi Mumbaissa 85 % ”koronatapauksista” on ollut oireettomia eli käytännössä terveitä ihmisiä, joilta on saatu positiivinen testitulos. Pitkän pelottelukampanjan tuloksena monet vähäoireiset ja jopa oireettomat hakeutuvat nyt sairaaloihin. Tässä heitä auttavat lääkärit, joilla on rahallinen kannustin määrätä koronapositiivisia ihmisiä sairaaloihin: he saavat osan koronapotilaat koko hoitokustannuksista itselleen.

Lähes terveiden tai terveiden potilaiden tulva täyttää sairaaloita, jolloin ne, jotka todella tarvitsisivat hoitoa, eivät pääse sinne.

Tengran mukaan koronakuolintilastoja paisuttaa kaksi asiaa: toisaalta lääkärit käyttävät tehottomia ja vaarallisia lääkkeitä, toisaalta se, että pelkän aiemmin saadun positiivisen testituloksen tai yleisluontoisten oireiden perusteella kuollut voidaan luokitella koronakuolleeksi.

Olli Tammilehto


Suomessa vapaiden kirjoittajien on yhä vaikeampaa saada toimeentuloa työstään – varsinkin jos kyseenalaistaa vallitsevia käsityksiä ja kertomuksia. Toivon siksi, että te, lukijani, tukisitte suoraan rahallisesti työtäni. Ulkomailla on paljon nettipalveluja, joiden kautta minun kaltaiseni kirjoittajat keräävät tukea. Kuitenkin Suomessa yksityinen rahankeräys on laitonta. Siksi tuen antamisen täytyy tapahtua ostamisen muodossa. Linkki tukikauppaani: https://tammilehto.info/tuki/index.php

Tallennettu kategorioihin Korona, Media, Teknologia | 2 kommenttia

Mielenosoituselämä versoi Turussa koronaroudan keskellä

Ryhmä koronahysterian kyseenalaistavia ihmisiä alkoi huhtikuun alussa miettiä, miten Turussa voitaisiin järjestää mielenosoitus. Ryhmään kuului minun lisäkseni kuusi hyvin eri-ikäistä ja muutenkin erilaista ihmistä. Valtiovallan määräämä kuuden hengen raja osanottajien määrässä näytti tekevän kaikki oikeat ja näyttävät mielenilmaisut mahdottomiksi. Sitä paitsi meille kerrottiin heti alkajaisiksi, etteivät suomalaiset eivätkä varsinakaan turkulaiset lähde mielenosoituksiin.

Mielenosoitusoikeus on korona-aikana ollut heikoissa kantimissa niin Suomessa kuin muissa Euroopan maissa. Kuitenkin se on yksi keskeisistä perusoikeuksistamme. Se luetaan myös ihmisoikeuksiin kansainvälisessä oikeudessa. Perustuslakimme mukaan ”jokaisella on oikeus lupaa hankkimatta järjestää kokouksia ja mielenosoituksia sekä osallistua niihin”. Mielenosoitusten tukahduttamista pidetään yleisesti merkkinä valtion autoritäärisyydestä ja demokratian olemattomuudesta.

Kansalaistoimintaa tarvitaan eniten silloin, kun vallan väärinkäytön uhka on suurin. Poikkeuslakien turvin on valtiovallan edustajille annettu nyt ennennäkemättömästi valtaa määrätä ihmisten elämästä yksityiskohtia myöten. Siksi nyt jos koskaan tarvitaan perusoikeuksia, jotka mahdollistavat rauhanomaisen yhteiskunnallisen vaikuttamisen.

Näistä syistä päätimme yrittää kaikista esteistä huolimatta. Koepallona ilmoitimme Turun suurimmalle aukiolle Tuomiokirkontorille yhden mielenosoituksen, jonka oli määrä olla 27.3.. Kohta poliisi viestitti, että aukiolla saa seisoa vain yksi kuuden hengen ryhmä – muiden kuusikkojen on oltava muualla. Tämä oli käytännössä mielenosoituskielto. Toiveikkaina jatkoimme kuitenkin valmisteluja. Netin lisäksi levitimme sanomaa jakamalla lennäkkejä eli flyereita kauppakeskuksissa. Monet torjuivat tarjotun tiedotteen suoralta kädeltä, mutta paljon oli myös ottajia varsinkin kauppojen myyjien keskuudessa. Vaikkemme ehkä kovin montaa tällä tavalla mobilisoineet, lennäkkien jako sinänsä oli mielenosoitusta ja tiedotusta.

Lopulta poliisi muutti kantaansa: Tuomiokirkkotorille saakin kokoontua useampia ryhmiä, kunhan ne ovat etäällä toisistaan. Ihmiset alkoivat ilmoittaa omia mielenosoituksiaan, kuten Helsingissä viikkoa ennen Turun tapahtumaa järjestettyä mielenilmaisua valmisteltaessa oli tehty. Helsingin ilmoittajilla alkoi kuitenkin poliisilta tippua sakonmaksuehdotuksia, koska yli 1500 ihmisen kokoontumisessa kuusikot eivät olleet koko ajan aivan erillään muusta. Tämä tietenkin oli omiaan heikentämään halukkuutta tehdä mielenosoitusilmoituksia. Osallistumishaluja vähensi myös liikkeelle laskettu huhu, jonka mukaan kakki Turun mielenosoitukseen tulijat pakotettaisiin koronatestiin, jonka perusteella terveet mutta huonon arpaonnen omaavat ihmiset ja heidän omaisensa voivat tunnetusti joutua karanteeniin. Mediassa myös arvosteltiin Helsingin poliisia siitä, ettei se väkivalloin hajottanut mielenositusta, ja vihjailtiin, että Turussa poliisin olisi toimittava tehokkaammin.

Niinpä vain seitsemän ihmistä uskaltautui tekemään mielenosoitusilmoituksen. Kun nämä vertasivat poliisin lähettämiä kokoontumispaikkakarttoja, selvisi, että kuusikot oli sijoitettu mahdollisimman kauas toisistaan eri puolille laajaa aukiota. Yksi kohta poliisin ilmoittajille lähetetyissä ohjeissa kuitenkin ilahdutti: ”tunnistamattomaksi naamioituneena esiintyminen tilaisuudessa” on kielletty. Taas yksi hyvä peruste esittää niille, jotka vaativat maskitusta!

Tuntia ennen mielenosoituksen ilmoitettu alkamista Tuomiokirkontori oli autio, mutta kevätaurinko porotti mukavasti. Vähitellen alkoivat järjestäjät saapua. Aloimme ihmetellä, mihin sijoittaa puhujapaikka ja kovaääniset, jotta kaikki kuulisivat.

Kohta poliiseja alkoi ilmaantua. Ensimmäisen kaappiauton kuljettajat eivät halunneet keskustella mistään. Toisen poliisiauton ihmiset eivät itse voineet neuvotella, mutta lupasivat soittaa muualla olevalle päällikölleen. Tämä antoi luvan sijoittaa kovaääniset Tuomiokirkon viereen suunnilleen keskelle toria, vaikkei minkään kuusikon paikka ollut juuri siinä.

Vähän ennen kahta ihmisiä alkoi tulla paikalle. He kerääntyivät luonnostaan kovaäänisten tuntumaan kuullakseen puheet eivätkä kaukana olleille virallisille mielenosoituspaikoille. Joukko oli kuitenkin jokseenkin harva. Poliisia etäisyydet eivät kuitenkaan tyydyttäneet. Pari kertaa he komensivat kerääntymään selvemmin kuusikoiksi. Lopulta saatiin lupa puheiden aloittamiseen. Jälkeenpäin kuulimme, että tässä suurta asiantuntemusta vaativassa bioturvallisuuskysymyksessä poliisia avusti kaappiautossa istunut lääkäri.

Toinen lääkäri Rauli Mäkelä seisoi mikrofonin takana ja totesi, että viralliset kuolleisuustilastot osoittavat, että Suomessa ei ole liikkeellä mitään vaarallista tautia. Sen sijaan maassamme on meneillään rokotekampanja, joka tuottaa huolestuttavan paljon vakavia sivuvaikutuksia.

Turkulainen kahden lapsen äiti Anu Kankarjärvi puhui siitä, kuinka maskit, eristäytyminen ja käsidesin lotraaminen heikentävät vastustuskykyä ja siksi vievät ojasta allikkoon. Maskittaminen on aivan erityisen vaarallista lapsille. Naantalilainen Eetu Karioja toi esiin, kuinka jatkuva pelonlietsonta ja koronarajoitukset tuhoavat sen, mitä on olla ihminen. Ne tuhoavat myös inhimilliseen elämään keskeisesti kuuluvan yhteisöllisyyden ja läheisyyden. Turkulainen runoilija ja aktivisti Jussi Kankaristo korosti rohkeuden, mielen vapautuksen, oman voiman löytämisen ja kyseenalaistamisen merkitystä nykytilanteessa

Paikalle oli nyt kertynyt ainakin 180 ihmistä, joiden arvioiden mukaan jopa 250. Tässä vaiheessa poliisi oli saartanut alueen, ja mattimyöhäisten oli vaikea päästä mielenosoitukseen. Valvonta oli varmistettu myös ylhäältä käsin: kauko-ohjattava pienoishelikopteri kuvasi meitä ilmasta. Ympärillämme näkyvät kymmenet poliisit edustivat kuitenkin vain pientä osaa meitä turvaamaan komennetusta väkivaltakoneistosta: korttelin päässä piilossa katseilta oli bussilastillinen mellakkapoliiseja.

Kaikesta huolimatta tapahtumapaikan reunoille oli kertynyt joukko asiaan vihkiytymättömiä mutta uteliaita katselijoita. Jaoin heille lennäkkejä, joita he ottivat innokkaasti vastaan. Mielenosoitusta seuraamaan oli saapunut myös useita valtamedian edustajia. Useimmat heistä eivät halunneet haastatella ketään mielenosoittajaa tai puhujaa: hehän jo valmiiksi tiesivät näkemystemme mielettömyyden. Suomen vanhimman sanomalehden Åbo Underrätelserin edustaja sentään oli valmis kuulemaan meidänkin näkemyksiämme.

Poliisi oli ehdottanut, että mielenosoitukseen kuuluva kulkue olisi epävirallinen. Niinpä päätimme virallisen osuuden torilla ja lähdimme banderollien ja plakaattien kanssa kulkemaan jalkakäytäviä pitkin Turun kaupalliseen keskukseen. Jouduimme kuitenkin välillä pysähtymään ja odottamaan, että kaikki pääsisivät katujen yli liikennevaloista.

Vaikka kulkueemme oli epävirallinen, poliisi halusi valvoa sitä. Sinivalkoisia autoja kiersi edellemme. Kaksi poliisia juoksi kulkueen eteen ja sanoi, ettei saa pysähtyä: muuten ihmiset pakkautuvat liian lähelle toisiaan.

Kadun varsilla ihmiset seurasivat kulkuetta uteliaina. Kukaan ei nimitellyt tai syytellyt meitä. Kuitenkin aivan virallisen mielenosoituksen alussa Tuomiokirkkotorin halki pyöräili bioturvallisuuden edellyttämällä suurella nopeudella kaksi nuorta miestä, jotka huusivat: ”Idiootit!”

Kun pääsimme Yliopistonkadun kävelykatuosuuden puoleenväliin, poliisit ilmoittivat, että nyt olisi lopetettava. Se sopi meille hyvin, koska pidemmälle emme aikoneetkaan. Osa ihmisistä laittoi plakaattinsa maahan, mutta osa jatkoi mielipiteidensä esittämistä suurilla kirjaimilla. Monet plakaattitekstit olivat oivaltavia kuten tämä: ”Eikö ole outoa että ihmiset suostuvat lopettamaan elämisen peläten kuolemaa”.

Epävirallinen mielenosoitus jatkui. Yksi nuori mies piti omalla megafonillaan palopuheen pandemian olemattomuudesta. Iskulauseita huudettiin. Joukkomme harveni, mutta poliiseja ilmaantui paikalle yhä enemmän. Ilman mitään poistumiskäskyä ja mahdollisuutta sen rikkomiseen megafonipuhuja ja toinen mielenosoittaja pidätettiin. He eivät tehneet mitään vastarintaa. Onneksi kaksikko joutui istumaan putkassa vain pari tuntia. Pidätyksen tehneitä nimeään ilmaisemattomia poliiseja odottaa nyt syyte aiheettomasta pidätyksestä ja perustuslaillisen mielenosoitusoikeuden toteutumisen estämisestä.

Kadun poikki oli nyt levittäytynyt poliisien rivistö. Missään vaiheessa ei annettu varsinaista poistumiskäskyä, mutta rivistöä lähestyessäni, poliisi ilmoitti, että oli poistuttava. Sanoin, että mielenosoitusplakaattimme ovat heidän takanaan ja jollen nouda niitä, minua syytetään roskaamisesta. Tämä syy ei kelvannut. Niinpä lähdin paikalta yhdessä muutamien muiden mielensoittajien kanssa. Selvisi, että he olivat tulleet Helsingistä. He olivat iloisia, että tässä kysymyksessä vasemmistolaiset ja oikeistolaiset voivat olla yhteistyössä.

Turun Sanomat väitti samana iltana ilmestyneessä jutussaan, että mielenosoituksen hajottamisen ja pidätysten syy oli mielenosoittajien räyhääminen. Poliisin johto ilmoitti kuitenkin MTV:n haastattelussa, että mielenosoituksen hajottamisen ja pidätysten peruste ei ollut ihmisten huono käytös vaan hygienia: etäisyyksiä ei voinut ylläpitää. Syy on merkillinen, sillä kadulla kuljeskeli tai oleili hajotusvaiheessa hyvin vähän ihmisiä.

Kun palasin paikalle noin puolen tunnin kuluttua, poliisit olivat kadonneet, mutta jäljellä oli pieni ja sitkeä mielenosoittajaryhmä. Iäkäs tomera nainen johti joukkoa. Hän oli tiukasti pitänyt kiinni mielenosoitusoikeudestaan eikä ollut suostunut poistumaan. Poliisi oli lopulta jättänyt hänet ja hänen ympärillään olevat ihmiset rauhaan.

Lähdimme pienen mielenosoittajaporukan kanssa jokirantaan kantaen Yliopistonkadulle poliisin pakottamana jätettyjä mielenosoitusplakaatteja. Seura oli mukavaa, ja vaihdoimme näkemyksiämme eväiden kera.

Isot plakaatit keppeineen oli kuitenkin saatava turvaan. Yksi ihmisistä keksi, että hänen tuttavansa asuu lähellä. Soitimme hänelle ja hän suostui mielellään varastoimaan mielenosoitusvälineemme. Niinpä kaksi meistä päätyi Turun keskustan asuntoon. Kaikki siellä olivat olleet mielenosoituksessa. Jälkipuinti jatkui rattoisasti monta tuntia.

Kun myöhään illalla lähdin ajamaan pyörällä kotia kohti, tuntui, että yhteen päivään oli pakkautunut ainakin viikon verran tavallista elämää. Olin rikastunut hämmästyttävällä tavalla uusista kokemuksista ja tuttavuuksista.

Mieleeni muistui vuosikymmenien takainen ydinvoimanvastainen mielenosoitus samanalaisena aurinkoisena maaliskuun lopun päivänä. Kulkueen keskellä nuoret aktivistit keksivät uuden iskulauseen, joka tuntui sopivan nykyhetkeen yhden sanan vaihdoksella: ”Biovaltaa vastaan, tahdon ainoastaan: elämää!”.

Olli Tammilehto


Suomessa vapaiden kirjoittajien on yhä vaikeampaa saada toimeentuloa työstään – varsinkin jos kyseenalaistaa vallitsevia käsityksiä ja kertomuksia. Toivon siksi, että te, lukijani, tukisitte suoraan rahallisesti työtäni. Ulkomailla on paljon nettipalveluja, joiden kautta minun kaltaiseni kirjoittajat keräävät tukea. Kuitenkin Suomessa yksityinen rahankeräys on laitonta. Siksi tuen antamisen täytyy tapahtua ostamisen muodossa. Linkki tukikauppaani: https://tammilehto.info/tuki/index.php

Tallennettu kategorioihin Demokratia, Korona | 9 kommenttia

Miksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos voi edistää sairautta ja pahoinvointia?

Vallitsevan koronapolitiikan kriitikoita on monen vaikea ymmärtää: miksi ihmeessä he eivät luota THL:n korkeasti koulutettuihin asiantuntijoihin? Asiantuntijoita on kuitenkin monenlaisia. Virallisen koronatarinan kyseenalaistajat eivät esitä väitteitään mututuntumalta, vaan vetoavat toisiin korkeasti koulutettuihin asiantuntijoihin1, joiden mukaan koronatoimet ovat täydellisessä epäsuhteessa epidemian vaarallisuuteen ja esimerkiksi sulkutilat ja maskien käyttö eivät auta2 vaan johtavat sairauksiin, pahoinvointiin ja kuolemiin3. Eli riippumatta koronakannasta jäljelle jää joka tapauksessa kysymys, miksi yhdet asiantuntijat erehtyvät.

Toisaalta kriitikot tukeutuvat usein viralliseen asiantuntemukseen. THL:n ja vastaavien viranomaisten kantojen yksityiskohdat ja niiden ajallinen vaihtelu tarjoavat paljon ainesta virallisen narratiivin kritisoimiseen. Esimerkiksi viime keväänä THL ei suositellut maskeja niiden heikon suojaavuuden ja niihin liittyvien terveydellisten vaarojen takia. Nyt suosittelee, mutta sanoo, että niitä voidaan turvallisesti käyttää vain noudattamalla ohjeita, joita ei käytännössä pysty noudattamaan4. Itse asiassa monen suomalaisen koronkriitikon keskeinen lähde on ollut THL:n sivusto ja viralliset sairastavuus- ja kuolleisuustilastot.

Mutta jos kriitikot ovat oikeassa, miten on mahdollista, että THL:n yleislinja on edistää virallista koronanarratiivia yhdessä median kanssa? Miten nämä suomalaiset asiantuntijat voisivat erehtyä näin paljon? Ja miksi heidän kollegansa tekevät samat erehdykset niin monessa maassa?

Avaimet erehdyksen ymmärtämiseen ovat globalisaatio ja byrokratia. Maailma ei ole yhdentynyt vain taloudellisesti vaan globalisaatio on tapahtunut myös politiikan tasolla. Ylikansalliset yhtiöt ja niitä edustavat säätiöt ovat ottaneet määräysvaltaansa Maailmanpankin, Kansainvälisen valuuttarahaston, Maailman kauppajärjestön ja monet YK-organisaatiot kuten Maailman terveysjärjestön. Tunnetun yhdysvaltalaisen sosiologin William Robinsonin mukaan on syntynyt ylikansallinen kapitalistinen luokka ja ylikansallinen valtio5. Näiden koordinaatioelimiä ovat edellämainittujen lisäksi Maailman talousfoorum, G7 ja G20, Trilateraalinen komissio ja Bilderberg-ryhmä. On sivuseikka, onko Robinsonin nimitys ’ylikansallinen valtio’ sopiva vai ei. Joka tapauksessa tällainen globaali poliittinen järjestelmä on olemassa, sillä on tavattomasti valtaa ja se ei ole tippaakaan demokraattinen.

Kuten normaaleihin valtioihin tähän ylikansalliseen rakennelmaan kuuluu valtava byrokratia. Se työskentelee monenlaisten kansainvälisten järjestöjen päämajoissa. Sillä on erilaisten sopimusten, urakierron ja epävirallisten käytäntöjen kautta hyvin paljon valtaa siihen, mitä kansalliset byrokratiat kannattavat ja tekevät. Siksi tämän kansainvälisen virkakoneiston lonkerot ulottuvat lähes jokaisen valtion sisälle. Esimerkiksi Maailman terveysjärjestöllä on käytössään valtioita sitovaan kansainväliseen oikeuteen kuuluva Kansainvälisen terveyssäännöstö6.

Olennaista tässä yhteydessä on ymmärtää byrokratian yleinen vaikutus ihmisiin: se opettaa koneiston sisällä työskentelevät ihmiset olemaan ajattelematta itsenäisesti ja tekee siksi heidät tyhmiksi. Tunnettu teologi ja natsihallinnon aktiivinen vastustaja Dietrich Bonhoeffer kirjoittaa vankilakirjeissään: ”Eräitten valta tarvitsee toisten tyhmyyttä. Tapahtumien kulku ei ole se, että tietyt (esimerkiksi älylliset) kyvyt ihmisessä yhtäkkiä surkastuisivat tai katoaisivat, vaan vallankeskityksessä ihmiseen kohdistuva suunnaton paine riistää hänen sisäisen itsenäisyytensä ja hän luopuu – enemmän tai vähemmän tietoisesti – omasta asennoitumisestaan elämän lakeihin.”7

Klassikkososiologi Max Weber viittaa samaan ilmiöön ja kirjoittaa, että byrokratiat ovat ”juoksettunutta henkeä”8. Tunnettu antropologi David Graeber on samoilla linjoilla: ”Byrokratia ei ole niinkään tyhmyyden tai välinpitämättömyyden muoto vaan pikemminkin tapa organisoida tilanteita, jotka jo ovat tyhmyyden ja rakenteellisen väkivallan läpitunkemia. Byrokratia toimii kuten tyhmyys jättämällä huomiotta tilanteen sävyt ja yksityiskohdat ja pelkistäen kaiken mekaanisiin tai tilastollisiin kaavoihin.”9

Byrokratian sisällä ja sen vaikutuksesta syntyy myös ”byrokraattista tiedettä”. Tästä USA:n ydinase- ja ydinvoimaohjelmaa tutkinut australialainen yhteiskuntatieteilijä ja filosofi Joseph Camilleri kirjoitti jo 1980-luvulla10. Valtajärjestelmään organisatorisesti liittyvä byrokraattinen tiede luotiin toisen maailmansodan aikana, kun tutkijat valjastettiin atomipommiohjelmiin ja muihin sotaponnisteluihin. Tavallaan osassa tieteen harjoitusta palattiin ”esi-galileilaiseen”, organisaatioiden sovinnaistiedon aikaan. Kuten katolisen kirkon valta-aikana käsityksen hyväksyttävyyden ratkaisee sen sopivuus valtajärjestelmän etuihin sen sijaan, että ”parhaimman argumentin pakoton pakko” ohjaisi tiedonmuodostusta.

Erityisen voimakasta tämä byrokraattinen tiede on ollut 50 viime vuoden aikana instituutioissa, joiden tarkoitus on ollut edistää ihmisten terveyttä. Autoritäärinen henki ja byrokraattiset säännöt ovat kahlinneet lääkäreitä ja tutkijoita. He eivät ole voineet tai uskaltaneet poiketa vallitsevasta ”totuudesta”, vaikka tutkimustulokset ja käytännön kokemusperäinen tieto näyttäisivät sitä vaativan.11

Globaalin terveysvirkakoneiston vaikutusta vahvistaa se, että monien maiden terveys- ja sairausbyrokratian johtajien uraan kuuluu työskentely kansainvälisissä organisaatioissa. Esimerkiksi THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen on työskennellyt Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksessa ja toimii edelleen sen tehtävissä Suomessa. Hän on myös WHO:n vallankäytön mahdollistavan Kansainvälisen terveyssäännöstön Suomen ”käskynhaltija”.12

THL:n johtava rokotusasiantuntija Hanna Nohynek on työskennellyt asiantuntijana mm. WHO:ssa, EU:ssa, Kansainvälisessä rokotustutkimusinstituutissa ja Rokotusliitto GAVI:ssa13. Hän on tällä hetkellä WHO:n rokotuksista vastaavan strategisen asiantuntijaneuvonantajaryhmän (Strategic Advisory Group of Experts on Immunization) jäsen14.

Byrokratian rinnalla virallisten asiantuntijoiden mahdollista väärässä olemista selittää korruptio. Lääke- ja rokoteyhtiöt turmelevat terveydenhoitojärjestelmää kaikilla tasoilla15. Korruptio ulottuu myös lääketieteellisen tiedon tuotantoon. Maailman arvostetuimman lääketieteellisen journaalin Lancetin päätoimittaja Richard Horton totesi vuonna 2004: ”Tiedelehdistä on tullut lääketeollisuudelle työtä tekeviä tiedon pesijöitä.” Niin ikään arvostetun British Medical Journal -tiedelehden päätoimittajana 25 vuotta vaikuttanut Richard Smith kirjoitti puolestaan samana vuonna: ”Lääketieteelliset journaalit ovat lääkeyhtiöiden markkinointiosaston lisäke”.16

Korruption yksi muoto on ”pyöröovi-ilmiö”: samat ihmiset ovat johtavissa asemissa vuoroin yksityisissä yhtiöissä, vuoroin näitä yhtiöitä valvovissa, terveyspolitiikasta päättävissä ja rokotetilauksia tekevissä valtiollisissa elimissä. Tästä esimerkki on THL:n infektiotautien torjunta- ja rokotusyksikön päällikkö Taneli Puumalainen, joka oli vuosina 2007-2012 GSK Biological -yhtiön lääketieteellinen johtaja17. Yhtiö on GlaxoSmithKline-lääkekonsernin rokotteita tuottava haara. GSK on maailman kuudenneksi suurin rokotteiden valmistaja. Se on usein jäänyt kiinni korruptiosta. Vuonna 2012 se joutui maksamaan kolme miljardia dollaria korvauksia räikeistä korruptiorikoksista ja lääkkeiden vaarallisuustietojen pimittämisestä18. THL:n Hanna Nohynek puolestaan on ollut teknisenä neuvonantajana Pfizer, Novartis ja Sanofi Pasteur -rokoteyhtiöissä19.

Eli siis globaali byrokratia ja sen luoma tyhmyys sekä suuryhtiöiden harjoittama tieteen ja joidenkin ihmisten korruptoiminen voi selittää sen, miksi viralliset terveys- ja sairausasiantuntijat voivat olla väärässä. Nämä ihmiset voivat hyvinkin uskoa tekevänsä hyvää. Mitään laajaa tuhansia tai miljoonia ihmisiä kattavaa maailmanlaajuista salaliittoa ei tarvita sellaisen terveyspolitiikan luomiseen, joka ei edistä terveyttä vaan muita päämääriä. Nämä päämäärät taas muotoutuvat ylikansallisen kapitalistisen luokan yhteistyöelimissä, joille ihmisten sijasta tärkeintä on suurten ylikansallisten yhtiöiden terveys ja hyvinvointi.

Olli Tammilehto

Lähteitä

Bonhoeffer, Dietrich: Kirjeitä vankilasta 1943-44. Porvoo: Kirjaneliö, 1991.

Camilleri, Joseph A: The State and Nuclear Power, Conflict and Control in the Western World. Brighton: Harvester, 1984.

Graeber, David: The Utopia of Rules, On Technology, Stupidity, and the Secret Joys of Bureaucracy. Brooklyn: Melville House, 2015.

———: ”Vallankumous käännetyssä järjestyksessä”. Niin & Näin 16, nro 4 (2009): 69–79.

Hanna Nohynek: ”Hanna Nohynek”. LinkedIn. Viitattu 24.3.2021. https://www.linkedin.com/in/hanna-nohynek-a625a421/.

Heidi Wikström: ”Keisarilla on maski mutta ei vaatteita”. Lääkärilehti, 16.11.2020. https://www.laakarilehti.fi/ajassa/verkkokommentti/keisarilla-on-maski-mutta-ei-vaatteita/?public=324904df6929f7f13c5ad898e106ee60.

Illich, Ivan: Medical Nemesis, The Expropriation of Health. New York: Pantheon, 1976. https://ratical.org/ratville/AoS/MedicalNemesis.pdf.

Off-Guardian: ”ANOTHER 10 Experts Questioning the Coronavirus Panic”. Off-Guardian, 6.10.2020. https://off-guardian.org/2020/10/06/another-10-experts-questioning-the-coronavirus-panic/.

Olli Tammilehto: ”Sulkutila on turha ja vahingollinen”. Huomioita ja kommentteja, 28.2.2021. http://www.tammilehto.info/blogi/2021/02/28/sulkutila-on-turha-ja-vahingollinen/.

O’Mahony, Seamus: Can Medicine Be Cured? The Corruption of a Profession. London: Head of Zeus, 2019.

Puumalainen, Taneli: ”Taneli Puumalainen”. LinkedIn. Viitattu 10.3.2021. https://www.linkedin.com/in/taneli-puumalainen-49653088/.

Robinson, William I: A Theory of Global Capitalism: Production, Class, and State in a Transnational World. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2004.

Salminen, Mika: ”Mika Salminen”. LinkedIn. Viitattu 10.3.2021. https://www.linkedin.com/in/salminenmika/?originalSubdomain=fi.

Smith, Richard: ”Medical Journals Are an Extension of the Marketing Arm of Pharmaceutical Companies”. PLOS Medicine 2, nro 5 (17.5.2005): e138. doi:10.1371/journal.pmed.0020138.

Tammilehto, Olli: ”Koronapolitiikan miljoonat uhrit”. Olli Tammilehdon kirjoituksia, 10.12.2020. http://tammilehto.info/koronapolitiikan-uhrit-net101.php.

THL: ”Mika Salminen”. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Viitattu 10.3.2021. https://thl.fi/fi/thl/organisaatio/johtoryhma/mika-salminen.

Vainshelboim, Baruch: ”Facemasks in the COVID-19 era: A health hypothesis”. Medical Hypotheses 146 (1.2021): 110411. doi:10.1016/j.mehy.2020.110411.

Weber, Max: Wirtschaft und Gesellschaft, Grundrisse der verstehenden Soziologie. Tübingen: J. C. B. Mohr, 1972. http://www.textlog.de/weber_wirtschaft.html.

WHO: ”Members – Strategic Advisory Group of Experts on Immunization”. World Health Oraganization. Viitattu 24.3.2021. https://www.who.int/groups/strategic-advisory-group-of-experts-on-immunization/members.

Wikipedia contributors: ”GlaxoSmithKline”. Wikipedia, 5.3.2021. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=GlaxoSmithKline&oldid=1010465097.

———: ”International Health Regulations”. Wikipedia, 30.1.2021. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Health_Regulations&oldid=1003782905.

Loppuviitteet:

1Off-Guardian: ”ANOTHER 10 Experts Questioning the Coronavirus Panic”, Off-Guardian, 6.10.2020, https://off-guardian.org/2020/10/06/another-10-experts-questioning-the-coronavirus-panic/.

2Ks. esim. Olli Tammilehto: ”Sulkutila on turha ja vahingollinen”, Huomioita ja kommentteja, 28.2.2021, http://www.tammilehto.info/blogi/2021/02/28/sulkutila-on-turha-ja-vahingollinen/; Baruch Vainshelboim: ”Facemasks in the COVID-19 era: A health hypothesis”, Medical Hypotheses 146 (1.2021): 110411, doi:10.1016/j.mehy.2020.110411.

3Olli Tammilehto: ”Koronapolitiikan miljoonat uhrit”, Olli Tammilehdon kirjoituksia, 10.12.2020, http://tammilehto.info/koronapolitiikan-uhrit-net101.php.

4Heidi Wikström: ”Keisarilla on maski mutta ei vaatteita”, Lääkärilehti, 16.11.2020, https://www.laakarilehti.fi/ajassa/verkkokommentti/keisarilla-on-maski-mutta-ei-vaatteita/?public=324904df6929f7f13c5ad898e106ee60.

5William I Robinson: A Theory of Global Capitalism: Production, Class, and State in a Transnational World (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2004).

6Wikipedia contributors: ”International Health Regulations”, Wikipedia, 30.1.2021, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Health_Regulations&oldid=1003782905.

7Dietrich Bonhoeffer: Kirjeitä vankilasta 1943-44 (Porvoo: Kirjaneliö, 1991).

8Max Weber: Wirtschaft und Gesellschaft, Grundrisse der verstehenden Soziologie (Tübingen: J. C. B. Mohr, 1972), http://www.textlog.de/weber_wirtschaft.html.

9David Graeber: ”Vallankumous käännetyssä järjestyksessä”, Niin & Näin 16, nro 4 (2009): 69–79; David Graeber: The Utopia of Rules, On Technology, Stupidity, and the Secret Joys of Bureaucracy (Brooklyn: Melville House, 2015).

10Joseph A Camilleri: The State and Nuclear Power, Conflict and Control in the Western World (Brighton: Harvester, 1984).

11Lääketieteen autoritaarisuudesta ja byrokraattisuudesta: Seamus O’Mahony: Can Medicine Be Cured? The Corruption of a Profession (London: Head of Zeus, 2019); Ivan Illich: Medical Nemesis, The Expropriation of Health (New York: Pantheon, 1976), https://ratical.org/ratville/AoS/MedicalNemesis.pdf.

12Mika Salminen: ”Mika Salminen”, LinkedIn, viitattu 10.3.2021, https://www.linkedin.com/in/salminenmika/?originalSubdomain=fi; THL: ”Mika Salminen”, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, viitattu 10.3.2021, https://thl.fi/fi/thl/organisaatio/johtoryhma/mika-salminen.

13Hanna Nohynek: ”Hanna Nohynek”, LinkedIn, viitattu 24.3.2021, https://www.linkedin.com/in/hanna-nohynek-a625a421/.

14WHO: ”Members – Strategic Advisory Group of Experts on Immunization”, World Health Oraganization, viitattu 24.3.2021, https://www.who.int/groups/strategic-advisory-group-of-experts-on-immunization/members.

15Ks. esim. O’Mahony, Can Medicine Be Cured?

16Richard Smith: ”Medical Journals Are an Extension of the Marketing Arm of Pharmaceutical Companies”, PLOS Medicine 2, nro 5 (17.5.2005): e138, doi:10.1371/journal.pmed.0020138.

17Taneli Puumalainen: ”Taneli Puumalainen”, LinkedIn, viitattu 10.3.2021, https://www.linkedin.com/in/taneli-puumalainen-49653088/.

18Wikipedia contributors: ”GlaxoSmithKline”, Wikipedia, 5.3.2021, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=GlaxoSmithKline&oldid=1010465097.

19Hanna Nohynek, ”Hanna Nohynek”.


Suomessa vapaiden kirjoittajien on yhä vaikeampaa saada toimeentuloa työstään – varsinkin jos kyseenalaistaa vallitsevia käsityksiä ja kertomuksia. Toivon siksi, että te, lukijani, tukisitte suoraan rahallisesti työtäni. Ulkomailla on paljon nettipalveluja, joiden kautta minun kaltaiseni kirjoittajat keräävät tukea. Kuitenkin Suomessa yksityinen rahankeräys on laitonta. Siksi tuen antamisen täytyy tapahtua ostamisen muodossa. Linkki tukikauppaani: https://tammilehto.info/tuki/index.php

Tallennettu kategorioihin Demokratia, Korona, Maailmanjärjestelmä | 7 kommenttia

Sulkutila on turha ja vahingollinen

Hallitus aikoo 8.3. tehostaa Suomen sulkemista. Jos ennestään kokonaan tai osittain suljettujen lukioiden, ammattikoulujen, kansalaisopistojen, yliopistojen, kirjastojen, julkisten tilojen, teatterien ja konserttisalien lisäksi pannaan kansainvälisenä naistenpäivänä yläkoulut, harrastustilat ja ravintolat kiinni kolmeksi viikoksi suurimassa osassa maata. Tiedotustilaisuudessaan 25.2. ministerit itse myönsivät, että sulkutilasta aiheutuu suuria vahinkoja. Syrjityistä ihmisistä yleensä välittävien puolueiden edustajat eivät kuitenkaan tuoneen esiin sitä, että vahingot kasautuvat heikoimmassa asemassa oleville lapsille ja aikuisille. Näiden ihmisten kodit eivät useinkaan sovellu opiskeluun varsinkaan, kun ravintolaelämä siirtyy niihin.

Pääministeri Marin korosti, että ”vaihtoehtoja ei ole”, koska koronatilanne on pahentunut: uusi virusmuunnos ”on tarttuvampia ja voi olla, että se on myös vaarallisempi”. Todellisuudessa virusmuunnoksella on vaikea perustella vaihtoehdottomuutta, koska sitä koskevat tiedot ovat hyvin epävarmoja ja epäluotettavia. Toisaalta lukuisten tutkimusten mukaan sulkutoimet eivät auta epidemian hillitsemisessä. Näin ollen hallitus on lääkitsemässä mahdollisesti olematonta tautia lääkkeellä, jonka vaikutus on olematon mutta joka varmasti aiheuttaa paljon vahinkoa1.

THL:n virusmuunnoksia koskeva teksti kertoo tiedon epämääräisyydestä: On arvioitu, että tämä virusmuunnos tarttuu helpommin kuin aiemmin kiertänyt viruskanta… Tällä hetkellä ei kuitenkaan ole selkeää näyttöä siitä, että Suomessa nyt kiertävät virusmuunnokset aiheuttaisivat vakavamman taudin kuin aiemmat viruskannat.”2

Mitään suoraa näyttöä uusien virusmuunnosten tarttuvuudesta tai vaarallisuudesta ei todellakaan ole. Tätä koskevat väitteet perustuvat teoreettisiin mallilaskelmiin3. Tietyn virusgeenin esiintymisen harvinaistuminen tietyissä PCR-testeissä on selitetty virusmuunnoksen suuremmalla tartuttavuudella. Kuitenkin asia voidaan selittää paljon yksinkertaisemmin: Tätä virusgeeniä vailla oleva virusmuunnos on epidemiasyklin alussa vanha muunnos taas lopussa. Uusi virusmuunnos yleistyy, vaikkei sen tartuttavuus olisi vanhaa merkittävästi suurempi.4

Yksi virusmuunnoksia koskevien teoreettisten mallien tekijä on Neil Ferguson, jonka koronaa ja muita epidemioita koskevat mallilaskelmat ovat menneet tavan takaa raskaasti pieleen. Esimerkiksi vuonna 2005 hän väitti lintuinfluenssan voivan tappaa 200 miljoonaa ihmistä. Todellisuudessa uhreja ei ollut edes tuhatta vaan vähän alle 300.5

Toinen virusmuunnosmallien laatija on John Edmunds. Hänellä on monenlaisia yhteyksiä brittiläiseen lääkejättiin GlaxoSmithKlineen ja muihin rokoteyhtiöihin, joille koronaepidemia on ollut kultakaivos. GSK kehittää uusia virusmuunnoksia vastaan tehosterokotetta, jonka myyntiä muunnosten uhasta puhuminen edistää mainiosti.6

Mutta jos oletetaan koronaepidemian edelleen jatkuvan muodossa tai toisessa, tehoavatko hallituksen määräämät lääkkeet siihen? Lääketieteen yleinen näkemys ennen vuotta 2020 on ollut, etteivät lockdownit ja muut terveiden ihmisten vapauteen puuttuvat toimenpiteet auta influenssan kaltaisten tautien torjunnassa7. WHO julkaisi vielä lokakuussa 2019 raportin, jossa tämä näkemys vahvistetaan8.

Viime vuonna lukuisissa maissa toteutettujen sulkutilojen tehoa on todisteltu lähinnä mallilaskelmilla, joiden mukaan ilman lockdownia olisi kuollut suuri määrä ihmisiä. Mutta juuri näihin samoihin mallilaskelmiin perustuvilla ennusteilla hallitukset saatiin toteuttamaan lockdownit. Ennusteen toteutumattomuus voi sulkutilan sijasta johtua ennusteen huonoudesta. Samalla tavalla poppamies saattaa kertoa asiakkaalleen, että tämä kuolee huomenna, ellei ota lääkejuomaa. Asiakas juo lääkkeen, ja ihme ja kumma hän on edelleen hengissä seuraavana päivänä. Kyllä lääke oli tehokas!

Onneksi eivät kuitenkaan kaikki maat eivätkä kaikki USA:n osavaltiot ja piirikunnat ottaneet lockdownlääkettä. Näin ollen on vertailuaineistoa, jonka pohjalla on voitu empiirisesti tutkia sulkutilojen tehoa.

Viime vuonna ja tämän vuoden alussa on ilmestynyt useita tähän aineistoon pohjautuvia tutkimuksia, jotka vahvistavat vuonna 2019 ja sitä ennen vallinneen käsityksen, jonka mukaan lockdownit eivät auta: epidemia käyttäytyi suunnilleen samalla tavalla ympäri maailmaa riippumatta sulkutilasta tai sen puutteesta9, USA:n lockdown- ja ei-lockdown piirikuntien välillä ei ole eroa koronakuolleisuudessa10, sulkutilat eivät vähennä koronakuolleisuutta11, eri maiden erot kuolleisuudessa eivät selity lockdownin tiukkuudella vaan esimerkiksi liikalihavuutta ja ikärakennetta koskevilla eroilla12 ja erityisesti yli 80-vuotiaiden osuudella väestöstä13.

Erittäin tiukat sulkutilat, joita esimerkiksi Saksa, Ranska ja Britannia ovat panneet toimeen, eivät siis ole auttaneet. Miten siis Suomen hallitus kuvittelee näitä onneksi selvästi lievemmällä sulkutilalla olevan vaikutusta?

Olli Tammilehto

Lähteitä

Atkeson, Andrew, Karen Kopecky, ja Tao Zha: ”Four Stylized Facts about COVID-19”. National Bureau of Economic Research, 24.8.2020. doi:10.3386/w27719.

Bendavid, Eran, Christopher Oh, Jay Bhattacharya, ja John P. A. Ioannidis: ”Assessing Mandatory Stay-at-Home and Business Closure Effects on the Spread of COVID-19”. European Journal of Clinical Investigation, 5.1.2021, e13484. doi:https://doi.org/10.1111/eci.13484.

Chaudhry, Rabail, George Dranitsaris, Talha Mubashir, Justyna Bartoszko, ja Sheila Riazi: ”A Country Level Analysis Measuring the Impact of Government Actions, Country Preparedness and Socioeconomic Factors on COVID-19 Mortality and Related Health Outcomes”. EClinicalMedicine 25 (1.8.2020). doi:10.1016/j.eclinm.2020.100464.

De Larochelambert, Quentin, Andy Marc, Juliana Antero, Eric Le Bourg, ja Jean-François Toussaint: ”Covid-19 Mortality: A Matter of Vulnerability Among Nations Facing Limited Margins of Adaptation”. Frontiers in Public Health 8 (2020). doi:10.3389/fpubh.2020.604339.

Ferguson, James: ”The Glitch That Stole Christmas, Fear of Covid Now 70% More Transmissible”. Lockdown Sceptics, 7.1.2021. https://lockdownsceptics.org/the-glitch-that-stole-christmas/.

Frei, Rosemary: ”Is It True That the New Variants Are Very Dangerous?” Rosemary Frei, 3.2.2021. https://www.rosemaryfrei.ca/laying-out-the-evidence/.

———: ”The Modelling-Paper Mafiosi”. Rosemary Frei, 11.2.2021. https://www.rosemaryfrei.ca/the-modelling-paper-mafiosi/.

Gibson, John: ”Government Mandated Lockdowns Do Not Reduce Covid-19 Deaths: Implications for Evaluating the Stringent New Zealand Response”. Working Papers in Economics. Working Papers in Economics. University of Waikato, 3.6.2020. https://ideas.repec.org/p/wai/econwp/20-06.html.

Inglesby, Thomas V., Jennifer B. Nuzzo, Tara O’Toole, ja D. A. Henderson: ”Disease Mitigation in the Control of Pandemic Influenza.” Biosecurity and Bioterrorism 4, nro 4 (2006). http://www.upmc-biosecurity.org/website/resources/publications/2006/2006-09-15-diseasemitigationcontrolpandemicflu.html.

Kashnitsky, Ilya, ja José Manuel Aburto: ”COVID-19 in Unequally Ageing European Regions”. World Development 136 (1.12.2020): 105170. doi:10.1016/j.worlddev.2020.105170.

Rice, Ken, Ben Wynne, Victoria Martin, ja Graeme J. Ackland: ”Effect of School Closures on Mortality from Coronavirus Disease 2019: Old and New Predictions”. BMJ 371 (7.10.2020): m3588. doi:10.1136/bmj.m3588.

Tammilehto, Olli: ”Koronapolitiikan miljoonat uhrit”. Olli Tammilehdon kirjoituksia, 10.12.2020. http://tammilehto.info/koronapolitiikan-uhrit-net101.php.

THL: ”Muuntuneet koronavirukset”. Infektiotaudit ja rokotukset – THL, 18.2.2021. https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/muuntuneet-koronavirukset.

WHO: ”Non-pharmaceutical public health measures for mitigating the risk and impact of epidemic and pandemic influenza”. World Health Oraganization. World Health Organization, 10.2019. http://www.who.int/influenza/publications/public_health_measures/publication/en/.

1Katsaus sulkutoimien valtavista terveydellisistä vaikutuksista eri puolilla maailmaa: Olli Tammilehto: ”Koronapolitiikan miljoonat uhrit”, Olli Tammilehdon kirjoituksia, 10.12.2020, http://tammilehto.info/koronapolitiikan-uhrit-net101.php.

3Rosemary Frei: ”Is It True That the New Variants Are Very Dangerous?”, Rosemary Frei, 3.2.2021, https://www.rosemaryfrei.ca/laying-out-the-evidence/.

4James Ferguson: ”The Glitch That Stole Christmas, Fear of Covid Now 70% More Transmissible”, Lockdown Sceptics, 7.1.2021, https://lockdownsceptics.org/the-glitch-that-stole-christmas/.

5Mt.

6Rosemary Frei: ”The Modelling-Paper Mafiosi”, Rosemary Frei, 11.2.2021, https://www.rosemaryfrei.ca/the-modelling-paper-mafiosi/.

7Ks. esim. Thomas V. Inglesby ym.: ”Disease Mitigation in the Control of Pandemic Influenza.”, Biosecurity and Bioterrorism 4, nro 4 (2006), http://www.upmc-biosecurity.org/website/resources/publications/2006/2006-09-15-diseasemitigationcontrolpandemicflu.html.

8WHO: ”Non-pharmaceutical public health measures for mitigating the risk and impact of epidemic and pandemic influenza”, World Health Oraganization (World Health Organization, 10.2019), http://www.who.int/influenza/publications/public_health_measures/publication/en/.

9Eran Bendavid ym.: ”Assessing Mandatory Stay-at-Home and Business Closure Effects on the Spread of COVID-19”, European Journal of Clinical Investigation, 5.1.2021, e13484, doi:https://doi.org/10.1111/eci.13484; Andrew Atkeson, Karen Kopecky, ja Tao Zha: ”Four Stylized Facts about COVID-19” (National Bureau of Economic Research, 24.8.2020), doi:10.3386/w27719.

10John Gibson: ”Government Mandated Lockdowns Do Not Reduce Covid-19 Deaths: Implications for Evaluating the Stringent New Zealand Response”, Working Papers in Economics, Working Papers in Economics (University of Waikato, 3.6.2020), https://ideas.repec.org/p/wai/econwp/20-06.html.

11Quentin De Larochelambert ym.: ”Covid-19 Mortality: A Matter of Vulnerability Among Nations Facing Limited Margins of Adaptation”, Frontiers in Public Health 8 (2020), doi:10.3389/fpubh.2020.604339; Ken Rice ym.: ”Effect of School Closures on Mortality from Coronavirus Disease 2019: Old and New Predictions”, BMJ 371 (7.10.2020): m3588, doi:10.1136/bmj.m3588.

12Rabail Chaudhry ym.: ”A Country Level Analysis Measuring the Impact of Government Actions, Country Preparedness and Socioeconomic Factors on COVID-19 Mortality and Related Health Outcomes”, EClinicalMedicine 25 (1.8.2020), doi:10.1016/j.eclinm.2020.100464.

13Ilya Kashnitsky ja José Manuel Aburto: ”COVID-19 in Unequally Ageing European Regions”, World Development 136 (1.12.2020): 105170, doi:10.1016/j.worlddev.2020.105170.


Suomessa vapaiden kirjoittajien on yhä vaikeampaa saada toimeentuloa työstään – varsinkin jos kyseenalaistaa vallitsevia käsityksiä ja kertomuksia. Toivon siksi, että te, lukijani, tukisitte suoraan rahallisesti työtäni. Ulkomailla on paljon nettipalveluja, joiden kautta minun kaltaiseni kirjoittajat keräävät tukea. Kuitenkin Suomessa yksityinen rahankeräys on laitonta. Siksi tuen antamisen täytyy tapahtua ostamisen muodossa. Linkki tukikauppaani: https://tammilehto.info/tuki/index.php

Tallennettu kategorioihin Korona | 9 kommenttia

Onko sensuuri oikein?

”En hyväksy mielipidettänne, mutta tulen kuolemaani saakka puolustamaan teidän oikeuttanne ilmaista se.

Tämä Voltairen suuhun pantu lausahdus1 on kuvannut pitkään liberaalien ja ei-autoritäärisen vasemmiston sananvapausihannetta. Sananvapautta on pidetty kansalaisten keskeisenä perusoikeutena, ja sananvapauden ydinsisältönä on katsottu olevan sensuurin puuttuminen. Valitettavasti näyttää siltä ettei enää. Valtavirtaa vastaan olevien näkemysten sensuuri hyväksytään yhä yleisemmin.

Selvimmin asia näkyy koronakeskustelussa. Joitain poikkeuksia lukuun ottamatta liberaalit ja vasemmistolaiset ovat reagoineet olankohautuksella tai jopa aplodeilla sille, että Youtube, Facebook ja Twitter ovat poistaneet massoittain asiallisia videoita, tekstejä ja tilejä, joissa on esitetty toisenlaisia näkemyksiä koronaepidemiasta. Bitit ovat joutuneet roviolle yleisesti siinäkin tapauksessa, että esittäjät ovat olleet korkeasti koulutettuja lääketieteen asiantuntijoita. Liberaalista vasemmistosta on kuulunut jopa ääniä, jotka ovat halunneet tehdä poikkeavien koronakantojen esittämisestä rikoksen. Guardianin kolumnisti ja tunnettu ympäristöjournalisti George Monbiot esitti hiljattain Twitterissä seuraavan vaatimuksen: ”On kriminalisoitava pandemiaa koskevan räikeän väärän tiedon levittäminen. Kuten sota-aikana huolimaton puhe johtaa ihmishenkien menetykseen.”2

Sensuuri on voimakasta myös suomenkielisissä sanomalehdissä. Sitä harjoitettiin jo epidemian alussa, mutta viime kuukausina sensuuri on tiukentunut: alkusyksyn jälkeen lehdet eivät ole juuri ollenkaan suostuneet julkaisemaan ortodoksiaa kyseenalaistavia näkemyksiä edes mielipidekirjoituksina. Myös pääasiassa mielipiteitä sisältävä nettilehti Uusi Suomi on yhtynyt sensuuriin. Koska kirjoittajat pystyvät lataamaan tekstejään lehden sivuille itsenäisesti, sensuuri tapahtuu jälkikäteen.

Tilannetta kuvaa kahden suomalaisen lääkärin saama kohtelu. Peruslääkärinä työskentelevän Ville-Veikko Elomaan kirjoitus ”Koronadystopia” ehti olla Uudessa Suomessa 24 tuntia, kunnes se poistettiin. Pitkän lääkäriuran tehneen Rauli Mäkelän juttu ”Miksi näistä asioista ei puhuta Suomen mediassa?” oli lehden sivuilla 25.1. vain neljä tuntia ennen sensuurin iskemistä. Se, että kirjoitukset ovat edelleen luettavissa muualla internetissä

https://vapaudenpuolesta.fi/2021/01/11/koronadystopia/

https://koronarealistit.com/miksi-naista-asioista-ei-puhuta-suomen-mediassa/

voi saada jonkun väittämään, että sensuuria ei ole. Argumentin ongelma on kuitenkin se, että on vaikea löytää tapausta, jossa näkemyksen esittäminen jollekin pienelle yleisölle ei olisi lainkaan mahdollista. Esimerkiksi Neuvostoliitossa levisivät kirjoituskoneella monistetut samizdatit, ja Valko-Venäjälläkin opposition on mahdollista julkaista lehtiään netissä.

Sensuuri on olemassa, vaikka se valtion sijasta tapahtuisi yksityisten tahojen toimesta. Wikipedian mukaan ”sensuuri on valtion viranomaisten tai muun tahon suorittama suullisten, kirjallisten tai kuvallisten esitysten tarkastus, jonka läpäisy on edellytys julkaisun levitykselle tai julkiselle esittämiselle.” Englanninkielinen Wikipedia määrittelee asian vielä väljemmin: ”Sensuuri on puheenvuorojen, julkisen viestinnän tai muun tiedotuksen tukahduttamista sillä perusteella, että esitettyä materiaalia pidetään paheksuttavana, haitallisena, arkaluontoisena tai hankalana. Sensuuria voivat harjoittaa hallitukset, yksityiset tahot ja muut valvontaelimet.”3

Toisaalta kun on kysymys suurista yhtiöistä, raja yksityisen ja valtiollisen toiminnan välillä on hämärä. Google ja sen emokonserni Alphabet sekä muut suuret teknologiayhtiöt tekevät läheistä yhteistyötä USA:n turvavaltion kanssa4. Suomessakin suuret mediatalot toimivat yhteistyössä joidenkin valtiolliset elinten kanssa. Huoltovarmuuskeskus ja mediayhtiöiden etujärjestö Medialiitto ovat perustaneet Mediapoolin, jonka tarkoitus on ”varmistaa tiedotusvälineiden tekninen ja muu toiminnan jatkuvuus erityistilanteissa, vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa”. Se on kuitenkin ottanut tehtäväkseen myös ”hybridiuhkien ja disinformaation” torjumisen. Todennäköisesti Mediapoolin piirissä toisenlainen koronatieto on tulkittu disinformaatioksi, mikä selittäisi tiedotusvälineiden yhtenäisyyden tässä kysymyksessä.

Usein annetaan ymmärtää, että virallisesta linjasta poikkeavia koronanäkemyksiä sensuroidaan siksi, että ne ovat epätieteellisiä. Tämä ei voi pitää paikkansa, koska suurin osa median julkaisemasta eri asioita koskevasta aineistosta ei ole millään tavalla tieteellistä ja koska koronasensuuri kohdistuu yhtä lailla valtavirrasta poikkeavia käsityksiä esittäviin tieteellisiin auktoriteetteihin kuin maallikkoihin. Sensuurin syy on ilmeisestikin se, että poikkeavien koronakantojen esittämistä pidetään haitallisina tai vaarallisina: kansalaisten valmius alistua koronatoimiin voi heiketä.

Varmasti onkin niin, että kriittiset näkemykset voivat heikentää ihmisten intoa noudattaa viranomaisten ohjeita, suosituksia ja määräyksiä. Mutta tämähän pätee kaikilla politiikan aloilla. Jos tärkeintä on tottelevaisuus, miksi sitten ylipäänsä sallitaan viranomaisten arvostelu? Eikö olisi parempi, että mediassa olisi kautta linjan vain hallituksen propagandaa?

Jotta tällainen hierarkkinen malli voisi toimia, meidän pitäisi olettaa toisaalta, että hallituksella ja viranomaisilla on aina totuus hallussaan, ja toisaalta, että valtio ja muut viralliset tahot pyrkivät aina kansalaisten parhaaseen eivätkä ulkopuoliset intressit tai byrokratian sisäiset prosessit pääse vaikuttamaan päätöksiin. Näiden olettamusten paikkansapitämättömyydestä on kuitenkin valtavasti historiallista todistusaineistoa. Kun siis valtiovallan edustajat voivat monesta syystä erehtyä tai ajaa vääriä tavoitteita, on olennaisen tärkeää voida vapaasti ja näkyvästi kritisoida ja keskustella viranomaisten päätösten järkevyydestä ja oikeutuksesta. Niinpä yleisellä tasolla sensuuria on pitkään vastustettu, ja monien maiden lainsäädäntö on turvannut sananvapauden jo 1700-luvun lopulta lähtien.

Sananvapauden puolesta esitetyt argumentit pätevät erityisen hyvin juuri koronailmiöön. Lockdownit ja monet muut epidemialla oikeutetut toimet ovat ainutlaatuisia maailmanhistoriassa. Pelkästään tästä syystä niiden järkevyysharkinnassa on helposti voitu erehtyä. Kun epävarmalla pohjalla on tehty päätöksiä, jotka ovat mullistaneet satojen miljoonien terveiden ja sairaiden ihmisten elämän, julkinen keskustelu niiden tarkoituksenmukaisuudesta on aivan olennaista.

Toisaalta kaikista luonnontieteenaloista nimenomaan lääketiede on se, johon ulkopuoliset intressit ovat päässeet eniten vaikuttamaan. Maailman arvostetuimman lääketieteellisen aikakauslehden Lancetin päätoimittaja Richard Horton totesi vuonna 2004: ”Tiedelehdistä on tullut lääketeollisuudelle työtä tekeviä tiedon pesijöitä.”5 Lääketeollisuus ja globaali terveysbyrokratia voivat helposti vääristää viranomaisten päätöksiä niin, etteivät ne palvele kansalaisten parasta eivätkä ihmisten terveyden edistämistä. Niinpä koronapolitiikan vapaa arvostelu on olennaista jo pelkästään tarpeettomien sairastumisten ja kuolemien välttämisen kannalta.

Tästä huolimatta koronatoimien kriitikoita syytetään yleisesti vastuuttomuudesta. Kun Maailman terveysjärjestöltä ja muulta ylikansalliselta terveysbyrokratialta tuleva suositus tai käsky kohtaa Suomen valtion kautta kansalaisen, hänen velvollisuutensa on vain totella kyselemättä mitään. Autoritäärisen luottamuksen omaan demokraattiseksi koettuun valtioon voi vielä jotenkin ymmärtää vaikkei hyväksyä. Nyt on kuitenkin kysymys luottamuksesta globaaliin valtion kaltaiseen rakennelmaan, jossa ei ole demokratian häivääkään. Miten ihmeessä niin monet liberaalit ja vasemmistolaiset, jotka normaalisti ovat kärkkäitä arvostelemaan valtaapitäviä, ovat tässä kysymykseskadottaneet kriittisen ajattelukykynsä?

Olli Tammilehto

 

 

1Lause on todellisuudessa peräisin vuonna 1906 ilmestyneen Voltairen elämänkerran kirjoittaneelta Evelyn Beatrice Hallilta, joka halusi sillä kuvata Voltairen asennetta sananvapauteen.

3”Censorship is the suppression of speech, public communication, or other information, on the basis that such material is considered objectionable, harmful, sensitive, or ”inconvenient.”

4Olli Tammilehto: ”Ihmiskunnan viisaudesta sensuurivirastoksi – Google saksii kritiikin”, Olli Tammilehdon kirjoituksia, 22.2.2018, http://tammilehto.info/google-saksii-laht-puhd71.php.

5Richard Smith: ”Medical Journals Are an Extension of the Marketing Arm of Pharmaceutical Companies”, PLOS Medicine 2, nro 5 (17.5.2005): e138, doi:10.1371/journal.pmed.0020138.


Suomessa vapaiden kirjoittajien on yhä vaikeampaa saada toimeentuloa työstään – varsinkin jos kyseenalaistaa vallitsevia käsityksiä ja kertomuksia. Toivon siksi, että te, lukijani, tukisitte suoraan rahallisesti työtäni. Ulkomailla on paljon nettipalveluja, joiden kautta minun kaltaiseni kirjoittajat keräävät tukea. Kuitenkin Suomessa yksityinen rahankeräys on laitonta. Siksi tuen antamisen täytyy tapahtua ostamisen muodossa. Linkki tukikauppaani: https://tammilehto.info/tuki/index.php

Tallennettu kategorioihin Demokratia, Korona, Maailmanjärjestelmä | 9 kommenttia

Uusi uljas rokotemaailma

Korona merkitsee uusia haasteita myös rokoterintamalla. Rokotemyönteisyyden versio 2019 ei enää mitenkään riitä. Aikaisemmat rokoteluottamuksen perusteet on nyt unohdettava ja astuttava urhoollisesti uuteen normaaliin. On luotettava virranomaisiin, jotka kyllä ovat saaneet kaiken tarpeellisen tiedon rokoteyhtiöiltä.

Muinoin vanhan normaalin aikaan meidän piti luottaa rokotteisiin siksi, että niitä oli kehitetty ja testattu 5-10 vuotta ensin eläimillä ja sitten ihmisillä. Luottamuksen piti perustua siihen, että käytettiin teknologiaa, josta oli parin sadan vuoden kokemus.

Uuden normaalin aikaan emme voi olla näin nirsoja lihaksiin pistettävien aineiden suhteen. Meidän on rohkeasti hyväksyttävä valmisteet, joita ei ole testattu elämillä ja joiden ihmistestit ovat kestäneet vain joitakin kuukausia. On otettava mukisematta vastaan uusi mRNA-teknologia, jota ei ole aiemmin käytetty rokotteissa. Siinä nanomateriaalin käärittyjä koronaviruksen perintötekijöitä ujutetaan ihmissolujen sisään niin, että ne alkavat valmistaa viruksen piikkiproteiineja, joita immuunijärjestelmämme luulee itse viruksiksi ja synnyttää niille vasta-aineita. Jos jostakusta tällainen operaatio tuntuu riskaabelilta, se osoittaa vain henkilön tiedevastaisuutta, joka ei lainkaan sovi uuteen aikaamme.

Yksi rokoteluottamuksemme vahva perusta on se, että rokoteyhtiöt on vapautettu laeilla ja sopimuksilla kaikesta vastuusta, joka koskee rokotteista aiheutuvia terveydellisiä vahinkoja. Mikään muu teollisuuden ala ei ole saanut täydellistä vastuuvapautta. Ydinvoimaloiden omistajatkin on vapautettu korvausvastuusta vain osittain. Eivät vastuulliset päätöksentekijämme olisi menneet tekemään tällaisia – kieltämättä hieman kummalliselta tuntuvia – lakeja ja sopimuksia, ellei olisi selvää, että rokotteet ovat vaarattomia. Eiväthän?

Sikainfluenssarokote tosin aiheutti vuosina 2009-2010 tuhansille eurooppalaisille narkolepsian ja rokotepakkauksissa luetellaan kymmeniä sairauksia, joita rokotteet voivat aiheuttaa. Mutta tämä kaikkihan ovat tapahtunut vanhaan aikaan. Uusi normaali on pakottanut tieteen edistymään vajaassa vuodessa jättiläisharppauksin, eikä mitään tuollaista voi enää sattua.

Koronarokotteiden vaarattomuutta osoittaa myös se, että niitä on tuotettu miljoonia annoksia jo ennen testien valmistumista ja ennen viranomaisten hyväksyntää. Eiväthän rokoteyhtiöt olisi investoineet uusiin tehtaisiin ja tuotantoon, elleivät ne tietäisi, että täydellisesti yhtiöistä riippumattomat tiukat valvontaelimet tulevat ne joka tapauksessa hyväksymään?

Jotkut rokotteiden vastustajat puhuvat vaarallisista aineita, joita rokotteissa on tai joita ne elimistöön tuottavat. Jokaiselle pitäisi kuitenkin olla selvää, etteivät miljardeja rokotteista tienaavat yhtiöt tekisi mitään niin varomatonta, että laittaisivat valmisteisiinsa vahingollisia aineita. Tosin pitkän lääkäri- ja liitopäiväedustajauran tehnyt Wolfgang Wodarg ja Pfizer-yhtiön entinen tutkimusjohtaja Michael Yeadon ovat laatineet Euroopan lääkevirastolle vetoomuksen, jossa he vaativat keskeyttämään Pfizerin mRNA-rokotteen lupaprosessin. He väittävät, että se sisältää polyetyleeniglykolia, josta 8 % ihmisistä voi saada voimakkaita, jopa hengenvaarallisia allergisia reaktioita. He kirjoittavat myös, että osa koronaviruksen piikkiproteiineista on samankaltaisia kuin ihmisen istukan proteiinit, jolloin on mahdollista, että rokotteen tuottamat vasta-aineet estävät istukan kehittymisen ja tekevät näin rokotetut naiset hedelmättömiksi. Tällaisia juttuja ei kuitenkaan kukaan oikea asiantuntija kirjoita, joten selvästikin Wodarg ja Yeadon ovat salaliittoteoreetikoita eikä heitä pidä kuunnella.

On myös niitä, jotka väittävät, ettei koronan aiheuttama riski ihmisten terveydelle ja hengelle ole poikkeuksellisen suuri ja siksi rokotteen tuomien riskien ottaminen ei ole järkevää ja että rokoterahat tuottaisivat enemmän terveyttä jossain muussa kohteessa. Tämä on kyllä uskomatonta harhaoppia! Johan se, että lehdet joka päivä kertovat noin 500 koko epidemian aikana tapahtuneesta koronakuolemasta eivätkä muiden sairauksien saman aikaan aiheuttamista noin 40 000 kuolemasta, osoittaa, että koronan liittyvät kuolemat ovat jotain aivan erityistä. Niiden välttämiseksi mitkään ponnistelut eivät ole liikaa. Aivan samoin kuin sodassa jokaisen on oltava valmis uhraamaan kalleimpansa, jotta tämä hirvittävä vitsaus saadaan kuriin.

Olli Tammilehto

Korjattu 23.12.


Suomessa vapaiden kirjoittajien on yhä vaikeampaa saada toimeentuloa työstään – varsinkin jos kyseenalaistaa vallitsevia käsityksiä ja kertomuksia. Toivon siksi, että te, lukijani, tukisitte suoraan rahallisesti työtäni. Ulkomailla on paljon nettipalveluja, joiden kautta minun kaltaiseni kirjoittajat keräävät tukea. Kuitenkin Suomessa yksityinen rahankeräys on laitonta. Siksi tuen antamisen täytyy tapahtua ostamisen muodossa. Linkki tukikauppaani: https://tammilehto.info/tuki/index.php

Tallennettu kategorioihin Korona, Talouskritiikki, Teknologia | 10 kommenttia

Koronatesti punnitsee kirjeitä kylpyhuonevaa’alla

Kaikissa ihmisten tekemissä mittauksissa esiintyy virheitä – niin myös koronatestissä. Saksalaisen laboratorioiden laaduntarkkailuorganisaation Instand e.V:n tekemän tutkimuksen mukaan yleisesti käytetty RT-PCR-testi erehtyy luulemaan viruksettomia ihmisiä viruksellisiksi 1,4 % tapauksista1. Se siis antaa 14 väärää positiivista tulosta tuhatta testattua kohti, vaikka virusta ei olisi mailla halmeilla.

Tämän lisäksi tulevat vielä niin sanotut kylmät positiiviset tulokset eli ne näytteet, joista löytyy viruksen perimää, mutta joka on peräisin kuolleista viruksista tai niiden palasista. Ne eivät voi enää aiheuttaa sairauksia2. Virheitä lisää vielä se, että kaikki näytteiden ottajat ja laboratoriot eivät voi tai viitsi noudattaa vaadittavaa tarkkuutta näytteiden käsittelyssä, jolloin yhdessä näytteessä oleva virus leviää toiseen. Esimerkiksi Lighthouse-laboratoriossa, joka on yksi Britannian suurimmista koronanäytteiden analyysikeskuksista, on havaittu karkeaa piittaamattomuutta bioturvallisuudesta3.

Kaiken lisäksi testi ei aina erota nuhakuumetta aiheuttavia tavallisia koronaviruksia SARS-CoV-2 -viruksesta. Instand e.V:n tutkimuksen mukaan tietyn nuhakoronaviruksen esiintyminen voi nostaa väärien positiivisten osuuden 7,6 prosenttiin.

Joidenkin prosenttien virhe testauksessa voi näyttää pieneltä, mutta jos positiivisten testituloksien osuus on samaa luokkaa, ollaan suurissa vaikeuksissa. Positiiviset tulokset voivat olla testivirheen synnyttämiä, ja niiden määrän vaihtelut voivat johtua virheiden eikä virusten yleisyyden vaihtelusta. Tilanne on sama kuin yritettäessä punnita kevyitä kirjeitä kylpyhuonevaa’alla: kirjeiden luokittelu alle tai yli 50 grammaa painaviksi on arpapel.

Tämä epätoivoinen tilanne ei ole vain teoriaa, sillä Suomessa ja monissa muissa maissa koronapositiivisia löydetään testeissä mittausvirheen rajoissa oleva prosenttiosuus. Esimerkiksi THL:n mukaan positiivisten näytteiden osuus testatuista on Suomessa koko syksyn ollut alle 3 %4. Näin testaukset yksinään eivät tällä hetkellä kerro juuri mitään yksityisen ihmisen terveydentilasta tai epidemiatilanteesta.

Näistä syistä monet asiantuntijat epäilevät vahvasti syksyn koronuutisten todenperäisyyttä. Heihin kuuluu esimerkiksi 32 vuotta lääketieteellistä tutkimustyötä tehnyt Michael Yeadon, joka toimi pitkään Pfizer-lääkeyhtiön tutkimusjohtajana. Hänen mukaansa koronaepidemia on Euroopassa ohi. Lähes kaikki nyt tilastoidut koronatapaukset ja -kuolleet ovat erilaisten testivirheiden synnyttämiä5.

Jos Yeadon käsitys varmistuu, tämä ei olisi ainoa PCR-testin synnyttämä vale-epidemia. Esimerkiksi vuonna 2006 New Hampshiressä sijaitsevassa sairaalassa monet hoitohenkilökunnasta alkoivat yskiä. PCR-testi kertoi, että kyseessä on hinkuyskä. Sairaalasta lomautettiin tuhat ihmistä ja tuhansille annettiin antibiootteja tai rokotteita. Sairaala joutui supistamaan huomattavasti toimintaansa. Kuitenkin kahdeksan kuukauden kuluttua selvisi, ettei kyseessä ollutkaan hinkuyskä. PCR-testi oli erehtynyt6.

Olli Tammilehto

PS. Tarjosin lyhyempää versiota tästä kirjoituksesta seitsemään sanomalehteen. Yksikään ei julkaissut.

1Andreas Sönnichen: ”Covid-19: Wo ist die Evidenz”, teoksessa Lockdown 2020 Wie ein Virus dazu benutzt wird, die Gesellschaft zu verändern., toim. Hannes Hofbauer ja Stefan Kraft (Wien: Promedia, 2020), 55–68.

2Olli Tammilehto: ”Lähes kaikki positiiviset koronatestitulokset voivat olla vääriä”, Huomioita ja kommentteja, 31.8.2020, http://www.tammilehto.info/blogi/2020/08/31/lahes-kaikki-positiiviset-koronatestitulokset-voivat-olla-vaaria/.

3Julian D. Harris: ”Health and Safety Breaches at the Milton Keynes Lighthouse Lab”, Lockdown Sceptics, 19.11.2020, https://lockdownsceptics.org/false-positives-inflation-in-milton-keynes/.

4THL: ”COVID-19-epidemian hybridistrategian seuranta – tilannearvioraportti 25.11.2020” (Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 25.11.2020), https://thl.fi/documents/533963/5860112/COVID-19-epidemian+hybridistrategian+seuranta+%E2%80%93+tilannearvioraportti+25.11.2020.pdf/.

5Clare Craig ym.: ”PCR-Based Covid Testing Has Failed and Is Not a Proper Basis to Lockdown the Nation, Let Alone Decide on Tiers for Restrictions, Briefing Paper for MPs”, Lockdown Sceptics, 27.11.2020, https://lockdownsceptics.org/pcr-based-covid-testing-has-failed-us/.

6Gina Kolata: ”Faith in Quick Test Leads to Epidemic That Wasn’t”, The New York Times, 22.1.2007, https://www.nytimes.com/2007/01/22/health/22whoop.html.


Suomessa vapaiden kirjoittajien on yhä vaikeampaa saada toimeentuloa työstään – varsinkin jos kyseenalaistaa vallitsevia käsityksiä ja kertomuksia. Toivon siksi, että te, lukijani, tukisitte suoraan rahallisesti työtäni. Ulkomailla on paljon nettipalveluja, joiden kautta minun kaltaiseni kirjoittajat keräävät tukea. Kuitenkin Suomessa yksityinen rahankeräys on laitonta. Siksi tuen antamisen täytyy tapahtua ostamisen muodossa. Linkki tukikauppaani: https://tammilehto.info/tuki/index.php

Tallennettu kategorioihin Korona | 5 kommenttia

Tieteellinen vai poliittinen maskisuositus?

En lakkaa häkeltymästä nähdessäni maskeilla kasvonsa peittäneitä ihmisiä. He yllättävät mitä erilaisimmissa tilanteissa: busseissa, kaupoissa, ajamassa pyörää, istumassa yksin autossa… Muistan vielä hyvin, että vielä joitakin vuosia sitten kaikenlainen naamioituminen haluttiin kieltää mielenosoituksissa, mutta nyt se pakollista useissa maissa. Samaten haluttiin kieltää musliminaisia peittämästä kasvojaan. Vielä paremmin muistan sen, etteivät Maailman terveysjärjestö (WHO) ja THL viime keväänä suositelleet maskien käyttöä, koska ne eivät auta torjumaan tartuntoja ja koska niistä voi olla monenlaista haittaa1.

Miksi sitten suun ja nenän peittämistä nyt suositellaan tai jopa vaaditaan monissa tilanteissa ja paikoissa? Tämä on kummallista siksikin, että tautitilanne on kevääseen verrattuna olennaisesti parempi: koronaan liittyviä kuolemia tai vaikeita sairauksia on useimmissa maissa ratkaisevasti vähemmän. ”Tapauksia” tosin on paljon, mutta valtaosa heistä on terveitä tai vain lievistä flunssan kaltaisista oireista kärsiviä. Tapausten määrä paisuu, koska testaus on lisääntynyt voimakkaasti ja koska käytetty testi on äärimmäisen herkkä ja havaitsee myös yksittäiset kuolleet virukset tai niiden palaset2.

Jotkut epäilevät, että puhe maskien hyödyttömyydestä ja niiden riskeistä keväällä oli valhetta, jolla haluttiin estää silloisten pienten maskivarastojen tyhjenemästä. Todellisuudessa kuitenkin kevään maskikielteisyys perustui vankkaan tieteelliseen näyttöön. Monissa korkeatasoissa satunnaistetuissa vertailututkimuksissa oli havaittu, etteivät maskit ehkäise hengitystieinfektioita. Myös hengityssuojien haitoista oli paljon tietoja.3

Mihin sitten jyrkkä käänne suhtautumisessa maskeihin oikein pohjautui? THL perustelee uutta suositustaan sillä, että WHO muutti kesäkuun alussa suhtautumistaan kasvosuojiin. On siis katsottava, miten WHO perustelee kantansa vaihtumista. Järjestön asiaa käsittelevä dokumentti ei ole vakuuttava. Siinä kerrotaan joistakin havainnoista, jotka viittaavat maskeista olevan hyötyä. Kunnollista uutta satunnaistettua vertailututkimusta, joka kumoaisi keväällä käytetyn, vuosikausien tutkimustyön tuloksena syntyneen tiedon, ei WHO kuitenkaan löytänyt. Niinpä se toteaa, että tavallisten ihmisten maskisuositusta ”ei vielä tue korkeatasoinen tai suora tieteellinen todistusaineisto”4.

Entä sitten hengityssuojien haitat? Onko selvinnyt, ettei niistä olekaan sellaisia haittoja, joihin keväällä viitattiin? Siltä ei näytä, sillä WHO esittää uudessa suosituksessaan aikaisempaa pidemmän listan maskien käytöstä mahdollisesti koituvista haitoista. Se mainitsee muun muassa maskeihin kertyvät mikro-organismit ja niiden leviämisen kasvosuojia kosketeltaessa ja käsiteltäessä, hengitysvaikeudet, päänsäryn, kasvojen ihon vaurioitumisen, kommunikaatiovaikeudet sekä lapsille, vanhuksille, sairaille ja kuumassa ja kosteassa ilmastossa eläville aiheutuvat erityisongelmat5. Osa näistä mahdollisista haitoista on käynyt yhä ilmeisimmiksi, kun ihmisten naamioiminen on jatkunut kuukausia. Esimerkiksi Sveitsissä on havaittu työmatkalaisten maskeihin kertyvän suuria määriä erilaisia taudinaiheuttajia, mm. stafylokokkibakteereita, jotka voivat aiheuttaa keuhko- ja aivotulehduksia6.

Mikä siis sai WHO:n pyörtämään pitkäaikaisen maskikantansa? Britannian yleisradioyhtiön BBC:n lääketieteellinen kirjeenvaihtaja Deborah Cohen kertoi 12.7., että WHO:n komitea, joka tarkasteli maskeja koskevaa tutkimusaineistoa, ei olisi kesälläkään halunnut puoltaa niiden käyttöä. Poliittinen lobbaus johti kuitenkin siihen, että komitea lopulta suositteli maskeja kaikille ihmisille. Tämän tiedon BBC sai useista eri lähteistä. BBC lähetti asiaa koskevan kyselyn WHO:lle, eikä tämä kieltänyt lobbauksen vaikutusta.7

WHO:n komitean jäsenet saattoivat ajatella, että ennen suosituksen antamista pitäisi olla kunnollinen, satunnaistettu vertailututkimus maskien hyödystä tai hyödyttömyydestä nimenomaan koronaviruksen leviämisen ehkäisyssä. Sitä ei ollut kesällä, mutta nyt sellainen on tehty. Tanskalaiset tutkijat ovat selvittäneen maskien vaikutusta 6000 ihmisen joukossa, joista puolet käytti kasvosuojainta, puolet ei. Valitettavasti johtavat lääketieteelliset aikakausjulkaisut Lancet, British Medical Journal ja JAMA eivät ole suostuneet julkaisemaan tutkimusta. Ennen julkaisemista tutkijat eivät halua kertoa tuloksiaan.8 Yksi heistä kuitenkin kertoi haastattelussa, että tutkimus julkaistaan, kun löytyy ”aikakauslehti, joka on kyllin rohkea”9. Vallitsevaa maskisuositusta myötäilevän artikkelin julkaisemiseen tuskin tarvitaan uskallusta.

Olli Tammilehto

PS 24.11.20 Nyt tanskalainen tutkimus on saatu julkisuuteen. Se on ilmestynyt Annals of Internal Medicine -lehdessä: https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-6817 Tutkimuksessa ei havaittu tilastollisesti merkitsevää eroa covid-10-infektion saamisessa maskillisten ja maskittomien välillä – ei edes niillä, jotka käyttivät maskia aina ohjeiden mukaisesti. Myöskään muiden virusten aiheuttamien infektioiden esiintymisessä ei todettu eroa. Maskilliset ja maskittomat eivät eronneet edes oireiden vakavuudessa.


Suomessa vapaiden kirjoittajien on yhä vaikeampaa saada toimeentuloa työstään – varsinkin jos kyseenalaistaa vallitsevia käsityksiä ja kertomuksia. Toivon siksi, että te, lukijani, tukisitte suoraan rahallisesti työtäni. Ulkomailla on paljon nettipalveluja, joiden kautta minun kaltaiseni kirjoittajat keräävät tukea. Kuitenkin Suomessa yksityinen rahankeräys on laitonta. Siksi tuen antamisen täytyy tapahtua ostamisen muodossa. Linkki tukikauppaani: https://tammilehto.info/tuki/index.php

Tallennettu kategorioihin Korona, Maailmanjärjestelmä | 27 kommenttia

David Graeber 1961–2020

David Graeber menehtyi syyskuun alussa matkallaan Venetsiassa. Hän oli tämän vuosisadan merkittävimpiä antropologeja. Hän toimi muun muassa London School of Economics -yliopiston antropologian professorina. Graeberille antropologia oli inhimillisten mahdollisuuksien tiedettä: se kertoo, miten ihmisyhteisöt ovat voineet järjestää elämänsä lukemattomilla toisistaan paljon poikkeavilla tavoilla. Tarkka antropologinen katse voi havaita myös ympärillämme enemmän yhteiskunnallista variaatiota, kuin mitä virallinen totuus antaa ymmärtää.

Graeber ei salannut sitä, että hänen yleinen yhteiskuntafilosofiansa edusti anarkismia. Hän lukeutui siihen suhteellisen harvalukuiseen mutta sitäkin merkittävämpään oppineiden anarkistien joukkoon, johon on kuulunut muun muassa maantieteilijät Élisée Reclus ja Pjotr Kropotkin, yhteiskunnallisen ympäristöfilosofian pioneeri Murray Bookchin sekä kielitieteilijä ja julkinen intellektuelli Noam Chomsky.

Graeberin anarkismi oli anarkismia pienellä a:lla: Kyse oli yleisluontoisesta poliittisesta tietoisuudesta (sensibility), joka ei hyväksy yhteiskunnallisia suhteita, jotka perustuvat väkivallalla uhkaamiseen. Anarkismia tässä mielessä on esiintynyt kautta historian ja toisaalta voi kuvitella lukemattomia erilaisia tulevaisuuden anarkistisia yhteiskuntia. Anarkismi Graeberille ei ollut tarkkaan määritelty oppi vaan enemmin ajatus siitä, miten yhteiskuntaa voi muuttaa vapaammaksi ja paremmaksi.

Anarkismi vaikutti tietenkin paljon hänen tutkimustyössään – ennen kaikkea siinä, mitä ideoita hän oli valmis heittämään tieteellisen tarkastelun koeteltavaksi. Mutta vielä enemmän anarkismi näkyi hänen yhteiskunnallisessa toiminnassaan. Graeber oli yhteiskunnallisiin liikkeisiin sitoutunut ihminen, joka suuresta lukeneisuudestaan ja titteleistään huolimatta toimi ahkerana ja idearikkaana riviaktivistina kotikaupungissaan New Yorkissa. Hän oli paljon mukana vuosisadan vaihteen toisenlaisen globalisaation liikkeessä. Graeberilla oli merkittävä vaikutus Occupy Wall Street -liikkeen käynnistymiseen ja muotoutumiseen vuonna 2011.

Elämänsä viimeisinä vuosina Turkin ja Syyrian kurdien autonomialiike merkitsi Graeberille paljon. Hän piti Rojavan vallankumousta todella tärkeänä, matkusti monta kertaa sen keskelle ja tuki sitä useissa kannanotoissaan.

Graeberin kirjat ja artikkelit ovat inspiroivia ja jännittäviä ajatusretkiä, jotka johdattavat vähän päästä hämmästyttävän uuden tiedon äärelle. Osa hänen teoksistaan on ollut myyntimenestyksiä, ja niitä on käännetty monille kielille. Olen kirjoittanut kolmesta Graeberin kirjasta arviot:

Debt, The First 5000 Years
http://www.tammilehto.info/Graeber-arvio26.php

Bullshit Jobs – A Theory
http://www.tammilehto.info/roskatyo86.php

The Democracy Project, A History, a Crisis, a Movement
http://www.tammilehto.info/demokratia7.php

Kolme viikkoa ennen kuolemaansa hän sai yhdessä arkeologi David Wengrow’n kanssa valmiiksi uuden kirjan käsikirjoituksen: The Dawn of Everything: A New History of Humanity. Sen on määrä ilmestyä syksyllä 2021.

Olli Tammilehto


Suomessa vapaiden kirjoittajien on yhä vaikeampaa saada toimeentuloa työstään – varsinkin jos kyseenalaistaa vallitsevia käsityksiä ja kertomuksia. Toivon siksi, että te, lukijani, tukisitte suoraan rahallisesti työtäni. Ulkomailla on paljon nettipalveluja, joiden kautta minun kaltaiseni kirjoittajat keräävät tukea. Kuitenkin Suomessa yksityinen rahankeräys on laitonta. Siksi tuen antamisen täytyy tapahtua ostamisen muodossa. Linkki tukikauppaani: https://tammilehto.info/tuki/index.php

Tallennettu kategorioihin Demokratia, Maailmanjärjestelmä | 1 kommentti

Koronamielenosoitus Berliinissä: 20 000 vai 800 000 osanottajaa?

Berliinissä järjestettiin 1.8. iso koronatoimien vastainen mielenosoitus. Siihen osallistuneiden ihmisten lukumäärästä kiistellään edelleen. Valtamedia sanoo, että mielenosoittajia oli 20 000. Järjestäjät ja myötämielinen media taas siteeraa lukua 800 000 tai 1,3 miljoonaa. Erikoista tässä kiistassa on se, että kumpikin osapuoli vetoaa poliisin arvioon osallistujien määrästä.

Erilaiset faktantarkastajat ovat koettaneet kumota lukua 800 000 mm. mielenosoituksen loppukokouksen yläpuolelta otettuihin valokuviin perustuvilla laskemilla:

https://www.br.de/nachrichten/wissen/faktenfuchs-wie-viele-leute-waren-auf-corona-demo-in-berlin,S6bfRBo

https://www.sueddeutsche.de/politik/berlin-corona-demo-teilnehmer-zahlen-1.4987759

Valtamedia pitää 800 000 lukua mielensoittajien keksimänä. Kuitenkin poliisit todellakin ilmoittivat tuona päivänä, että mielenosoittajia oli 800 000 tai jopa 1,3 miljoonaa. Arvio kerrottiin useille mielenosoituksen järjestäjille. Tässä parin järjestäjän haastattelu:

http://blauerbote.com/2020/08/05/berlin-spezial-im-gespraech-mit-dem-organisator-und-anfuehrer-des-demonstrationszuges/

https://youtu.be/QJOtI1xaiP0

Yksi järjestäjä kertoi saaneensa tiedon mielenosoitukseen liittyvien poliisitoimien johtajalta, joka taas oli saanut sen korkeammalta poliisijohdolta. Lukumääräarvion kerrottiin perustuvan ilmakuviin. Valitettavasti myöhemmin poliisi ilmoitti, että nuo ilmakuvat oli tietosuojasyistä hävitetty.

Tuon lukumäärätiedon poliisilta sai mielenosoituspäivänä myös ainakin yksi tiedotusväline, Presse-Online, joka kertoi, että poliisin mukaan mielenosoittajia oli 1,3 miljoonaa. Tieto oli tuossa mediassa useita päivä, kunnes se muutettiin muotoon ”järjestäjien mukaan”:

https://www.corodok.de/oops-polizei-million/

Mielenosoituksen suuruudesta kertoo se, että kulkue oli 7,8 kilometriä pitkä. Mielenosoituskuljetuksia muualta Saksasta ja muista maista järjestänyt wieniläinen bussiyrittäjä kertoo, että hän sai 50 000 kuljetustilausta, jotka koskivat keskimääriin neljää ihmistä. Busseilla pelkästään hänen kauttaan olisi siis tulossa noin 200 000 ihmistä. Tosin hän ei pystynyt kaikkia tilauksia täyttämään.

https://youtu.be/QJOtI1xaiP0

Valtamedian faktojen tarkistusta on arvosteltu ankarasti faktojen vääristämisestä. Ensinnäkin tarkistajien käyttämällä tietokoneohjelma tuottaa mielenosoitusvalokuvassa näkyvien ihmisten lukumääräksi 100 000 eikä 20 000, kun otetaan huomioon, että ihmisiä oli myös jalkakäytävillä, jolloin heitä ei näkynyt puiden alta, ja oletetaan ihmisiä ollen tiheämmässä.

https://www.corodok.de/demozahlen-tricks-faktenchecker/

Toiseksi puiden varjoista voidaan päätellä, että median laskentaan käyttämä kuva on otettu noin klo 13 eikä 15.30 tai 16, kuten on väitetty. Tällöin suurin osa mielenosoittajista oli vasta marssimassa paikalle:

https://www.corodok.de/demo-zahlen-sonne/

Kolmanneksi, klo 14.10 poliisi tukki autoillaan pääsyn loppukokouspaikalle ja ilmoitti, että paikka oli jo täynnä. Tällöin vasta korkeintaan 40 % mielenosoittajista oli ehtinyt saapua. Osa ihmisistä toki meni kiertoteitse paikalle, mutta ilmeisesti suurin osa levittäytyi ympärillä oleviin puistoihin ja muualle. Mielenosoittajia oli ylipäänsä paljon laajemmalla alueella, kun mitä valtamedian faktantarkastajat olettavat:

https://www.corodok.de/alles-frage-perspektive/

Mutta onko ylipäänsä mahdollista, että 800 000 ihmistä osoittaa Berliinissä mieltään? Tämän realistisuudesta kertoo vuonna 2001 järjestetty Love Parade -niminen elektronisen tanssimusiikin tapahtuma, jossa oli poliisin ja yleisen käsityksen mukaan juuri tuo määrä ihmisiä. Nyt kuitenkin Love Parade -kuvia on vertailtu mielenosoituskuviin ja huomattu, että vuonna 2001 ihmistiheys oli suurempi. Olennaista on kuitenkin huomata, että poliisisulkujen ja ”hygieniamääräysten” takia ihmiset levittäytyivät laajemmalle alueelle:

https://www.rubikon.news/artikel/die-wirklichen-zahlen

Olli Tammilehto


Suomessa vapaiden kirjoittajien on yhä vaikeampaa saada toimeentuloa työstään – varsinkin jos kyseenalaistaa vallitsevia käsityksiä ja kertomuksia. Toivon siksi, että te, lukijani, tukisitte suoraan rahallisesti työtäni. Ulkomailla on paljon nettipalveluja, joiden kautta minun kaltaiseni kirjoittajat keräävät tukea. Kuitenkin Suomessa yksityinen rahankeräys on laitonta. Siksi tuen antamisen täytyy tapahtua ostamisen muodossa. Linkki tukikauppaani: https://tammilehto.info/tuki/index.php

Tallennettu kategorioihin Demokratia, Korona | 1 kommentti

Koronatesti tuottaa tapauksia vaikka virus olisi hävinnyt

Mikään mittausmenetelmä ei ole täydellinen: mittausvirhettä on mahdotonta saada nollaksi. Koronaviruksen testaukseen käytetty RT-PCR-testikin erehtyy joskus. Parhaimmillaan testi antaa virheellisen positiivisen tuloksen alle yhdelle prosentille testatuista. Tällä ei ole suurta merkitystä, jos oikeita viruksen kantajia on paljon. Kuitenkin jos virus on harvinainen, virhe aiheuttaa suuren ongelman.

Britannian hallituksen asiantuntijoiden mukaan testin spesifisyys eli virheellisten positiivisten tulosten osuus viruksesta vapaassa joukossa on 0,8-4 %1. THL kertoo, että jaksolla 7.9.-20.9. testattiin 153 134 ihmistä. Korona löydettiin 2763:sta näytteestä. Positiivisia tuloksia oli siis 0,54 %.2 Kun ottaa huomioon testiin virhemarginaalin tällaisiin tuloksiin voitaisiin päätyä, vaikka kellään ei olisi koronavirusta! Jos testi olisi ollut käytössä esimerkiksi vuonna 1990, silloinkin olisi voinut löytyä tätä luokkaa oleva määrä koronapositiivisia, vaikka yleisen käsityksen mukaan SARS-CoV-2:ta ei tuolloin ollut edes olemassa. Jos nykyisten, suhteellisen tarkkojen testien sijasta siirryttäisiin pikatesteihin, saataisiin vielä enemmän ”tapauksia”, koska näiden testien tarkkuus on huonompi.

Brittiläinen lääketieteen tutkija Clare Craig on yrittänyt määritellä kriteereitä, joiden perusteella voisi erottaa aidon epidemia ”testausepidemiasta”3. Yksi kriteereistä on ikäjakauma. Keväällä kun epidemia oli selvästi todellinen, suurin osa koronatapauksista oli yli 60-vuotiaita. Nyt tapaukset jakautuvat sekä Suomessa että muualla tasaisemmin eri ikäluokkiin, mikä viittaa mittausvirheen satunnaisesti synnyttämiin tapauksiin.

Toinen erottava tekijä on tapausten esiintyminen yhtä perhettä kohden. Aidossa epidemiassa yhden ihmisen koronapositiivisuuden pitäisi suurella todennäköisyydellä johtaa hänen perheensä muiden jäsenten infektoitumiseen. Satunnaisvirheen synnyttämät tapauksia taas olisi todennäköisesti vain yksi perhettä kohden. Britannian tilastolaitoksen arvion mukaan toukokuussa perheissä, joissa oli tapauksia, niitä oli keskimäärin 1,6. Kesäkuun alun jälkeen sen sijaan 95 % koronapositiivisista ihmisistä on ollut ainoa tapaus omassa perheessään. Suomesta en ole löytänyt vastaavia lukuja. Toisaalta perheiden ulkopuolisten tartuntaryppäiden esiintyminen näyttäisi viittaavan oikeaan epidemiaan.

Kolmas kriteeri liittyy kuolleisuuteen. Toisin kuin aidossa kulkutaudissa testausepidemiassa kuolleisuuden pitäisi asettua keskimääräisen kuoleman todennäköisyyden tasolle. Ja todellakin: koronakuolemat ovat laskeneet jyrkästi suhteessa tapausmäärään4. Tämä tosin voidaan selittää muillakin tavoin.

Neljäs tunnusmerkki aidossa epidemiassa on se, että niiden ihmisten osuus, joilla on tautiin liittyviä vasta-aineita, kasvaa: infektoituneiden määrä lisääntyy ja monien ihmisten elimistö selviytyy viruksesta kehittämällä sille vasta-aineita. Kuitenkin sekä Britanniassa että Suomessa5 verinäytteistä löytyvien koronavasta-aineiden määrä ei ole kasvanut viime kuukausina.

Craig esittää useita muitakin kriteereitä, joilla aito epidemia voitaisiin erottaa mittausepidemiasta, mutta valitettavasti tarvittavia tilasto- tai mittaustietoja ei ole tällä hetkellä käytettävissä. Kuitenkin olemassa olevat tiedot viittaavat siihen, että koronaepidemia voi Suomessa ja useissa Euroopan maissa olla käytännöllisesti katsoen jo ohi. Syyskuun alussa THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminenkin totesi, ettei Suomessa ole koronavirusepidemiaa6. Joka tapauksessa positiivisten tulosten osuuden asettuminen testivirheen rajoihin kertoo siitä, että todennäköisesti suurella osalla koronatapauksiksi leimatuista ihmisistä ei todellisuudessa ole ainakaan elävää7 virusta.

Olli Tammilehto

1Carl Mayers ja Kate Baker: ”Impact of False Positives and Negatives”, Scientific Advisory Group for Emergencies, Government Office for Science (London, 3.6.2020), https://www.gov.uk/government/publications/gos-impact-of-false-positives-and-negatives-3-june-2020.

2THL: ”COVID-19-epidemian hybridistrategian seuranta – tilannearvioraportti” (Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 23.9.2020), https://thl.fi/documents/533963/5860112/COVID-19-epidemian+hybridistrategian+seuranta+%E2%80%93+tilannearvioraportti+23.9.2020.pdf/dc17ce39-4d1f-1d7d-8da9-fb32267c7d61?t=1600929151983.

3Clare Craig: ”Waiting for Zero”, Logic In the Time of COVID, 7.9.2020, https://logicinthetimeofcovid.com/blog/; Clare Craig: ”Covid-19 and the False Positive Trap”, The Spectator, 16.9.2020, https://www.spectator.co.uk/article/covid-19-and-the-false-positive-trap.

4Ks. esim. Osmo Soininvaara: ”Jyrkästi laskeva tapauskuolleisuus”, Soininvaara, 11.8.2020, https://www.soininvaara.fi/2020/08/11/jyrkasti-laskeva-tapauskuolleisuus/.

5THL: ”Koronaepidemian väestöserologiatutkimuksen viikkoraportti”, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 14.9.2020, https://www.thl.fi/roko/cov-vaestoserologia/sero_report_weekly.html.

6Toni Lehtinen: ”Suomessa ei ole tällä hetkellä koronavirusepidemiaa, sanoo THL:n Mika Salminen”, Helsingin Sanomat, 1.9.2020, https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006620594.html.

7Testi löytää myös kuolleita viruksia ja niiden palasia – ks. esim. Olli Tammilehto: ”Lähes kaikki positiiviset koronatestitulokset voivat olla vääriä”, 31.8.2020, http://www.tammilehto.info/blogi/2020/08/31/lahes-kaikki-positiiviset-koronatestitulokset-voivat-olla-vaaria/.


Suomessa vapaiden kirjoittajien on yhä vaikeampaa saada toimeentuloa työstään – varsinkin jos kyseenalaistaa vallitsevia käsityksiä ja kertomuksia. Toivon siksi, että te, lukijani, tukisitte suoraan rahallisesti työtäni. Ulkomailla on paljon nettipalveluja, joiden kautta minun kaltaiseni kirjoittajat keräävät tukea. Kuitenkin Suomessa yksityinen rahankeräys on laitonta. Siksi tuen antamisen täytyy tapahtua ostamisen muodossa. Linkki tukikauppaani: https://tammilehto.info/tuki/index.php

Tallennettu kategorioihin Korona | 2 kommenttia

Lähes kaikki positiiviset koronatestitulokset voivat olla vääriä

Koronavirustestin tuloksesta on nykyisin tullut yhtä merkittävä kuin pilkun paikasta tsaarin ajan oikeuskirjurin lauseessa: ”Armoa ei Siperiaan”. Se ratkaisee sekä yksittäisten ihmisten että yhteiskuntien kohtalon. Siksi onkin olennaista, että testi on luotettava. Valitettavasti yleisesti käytettyyn RT-PCR-testiin liittyy suuri ongelma: se on aivan liian herkkä. Oxfordin yliopiston Evidenssiin perustuvan lääketieteen keskuksen johtaja professori Carl Heneghan kiinnitti tähän hiljattain huomiota Britannian vaikutusvaltaisessa Spectator-viikkolehdessä1.

Hän viittaa muun muassa kanadalaiseen tutkimukseen2, jossa on havaittu testin löytävän koronan palasia vielä viikkoja sen jälkeen, kun ihmisen immuunipuolustus on torjunut viruksen eikä se enää voi aiheuttaa tautia. Eli ihmisiä voidaan määrätä karanteeniin ja yhteiskunnan toimintoja pysäyttää, vaikka tautia tai sen leviämisvaaraa ei todellisuudessa ole.

Testin ongelmat liittyvät siihen, ettei se kerro koronaviruksen löytymisestä vaan viruksen perimässä olevan lyhyen RNA-molekyyliketjun esiintymisestä. Tämä ketju voi olla peräisin muualta kuin toimintakykyisestä SARS-COV-2-viruksesta: esimerkiksi viruksen palasesta.

Ihmisestä otetussa näytteessä virus-RNA:n määrä on niin vähäinen, ettei sitä voida havaita. RT-PCR-testi kasvattaa määrää, jotta esiintyminen voidaan todeta. Testi perustuu siihen, että RNA muutetaan ensin vastaavaksi DNA-molekyyliketjuksi. Sitten DNA:n määrä monistetaan ensimmäisellä kierroksella kaksinkertaiseksi. Seuraavalla kierroksella tämä kaksinkertainen määrä monistetaan taas kaksinkertaiseksi ja niin edelleen. Näin DNA:n määrä kasvaa kiihtyvää tahtia. Testi on sitä herkempi, mitä useampia monistuskierroksia suoritetaan.

Mainitun kanadalaisen tutkimuksen mukaan testiä ei pitäisi ajaa enempää kuin 23 kierrosta eli sykliä. Tällöin DNA-määrä on kasvanut jo 8,4 miljoonaa kertaa alkuperäistä suuremmaksi. Jos syklejä on enemmän kuin 23, löydetty DNA ei enää liity elävään virukseen. Kuitenkin monet koronavirustestit tekevät 35 kierrosta eli monistavat alkuperäistä määrää 34 miljardia kertaa suuremmaksi, jotkut jopa 45, mikä merkitsee määrän kasvamista 35-biljoonaakertaiseksi.Myös Suomessa käytetyt testit tekevät näitä ylikierroksia. Esimerkiksi Turun yliopistollisessa keskussairaalassa ajetaan 45 sykliä.

Näin ollen useimmat viime aikoina saadut positiiviset testitulokset voivat olla vääriä. Voisiko olla niin, että tällä hetkellä koronaan liittyvät pelot, suositukset ja rajoitukset ovat turhia?

Olli Tammilehto

1Carl Heneghan ja Tom Jefferson: ”Could Mass Testing for Covid-19 Do More Harm than Good?”, Spectator, 12.8.2020, https://www.spectator.co.uk/article/could-mass-testing-for-covid-19-do-more-harm-than-good-.

2Jared Bullard ym.: ”Predicting Infectious SARS-CoV-2 from Diagnostic Samples”, Clinical Infectious Diseases, 22.5.2020, doi:10.1093/cid/ciaa638.


Suomessa vapaiden kirjoittajien on yhä vaikeampaa saada toimeentuloa työstään – varsinkin jos kyseenalaistaa vallitsevia käsityksiä ja kertomuksia. Toivon siksi, että te, lukijani, tukisitte suoraan rahallisesti työtäni. Ulkomailla on paljon nettipalveluja, joiden kautta minun kaltaiseni kirjoittajat keräävät tukea. Kuitenkin Suomessa yksityinen rahankeräys on laitonta. Siksi tuen antamisen täytyy tapahtua ostamisen muodossa. Linkki tukikauppaani: https://tammilehto.info/tuki/index.php

Tallennettu kategorioihin Korona | 17 kommenttia

Jättimielenosoitus Berliinissä koronarajoituksia vastaan

Berliinissä oli viime lauantaina 29.8.20 valtava mielenosoitus Saksan hallituksen koronapolitiikkaa vastaan. Osavaltiohallitus kielsi sen etukäteen, mutta hallinto-oikeus kumosi kielloin. Siitä huolimatta poliisi yritti estää mielenosoituksen. Siksi monien mielenosoittajien kulku pääkokoontumispaikalle viivästyi tai estyi kokonaan ja siksi mielenosoittajien tarkan lukumäärän arviointi on vaikeaa1.

Poliisi ja sitä tukeva osavaltiohallitus rikkoivat siis Saksan perustuslakia, joka antaa ihmisille vahvan oikeuden osoittaa mieltään ilman poliisin lupaakin. Perustuslaki turvaa myös oikeuden vastarintaan, jos joku taho uhkaa lain takaamaa järjestystä.

Lukuisista julkaistuista videoista käy ilmi, että mielenosoittajien valtaenemmistö oli tavallisia saksalaisia, jotka kokivat koronarajoitukset vääriksi ja perusteettomiksi ja jotka olivat huolissaan maan demokratian tilasta. Natsien ja äärioikeistolaisten osallistumista näin massiiviseen tapahtumaan oli mahdotonta estää, mutta he ja heidän provokaationsa muodostivat vain pienen marginaali-ilmiön mielenosoituksessa.

Helsingin Sanomat kertoi mielenosoituksesta sunnuntaina hyvin harhaanjohtavasti. Kommentoin sitä jutun alla, mutta lehti ei julkaissut kommenttiani. Se on tässä hiukan editoidussa ja lähdeviitteillä varustetussa muodossa

Helsingin Sanomien sensuroima kommentti:

Poliisin ilmoittama mielenosoittajien lukumäärä 30 000 ei voi mitenkään pitää paikkansa. Paikalla olijoiden mukaan ja julkaistun kuva- ja videomateriaalin perusteella mielenosoittajia oli vähintään 300 000 – mahdollisesti jopa yli miljoona. Monien haastateltujen mielenosoittajien puheissa kuulsi huoli siitä, että koronailmiön varjolla ollaan luomassa uutta fasismityylistä komentoa. Saksalaisten historiallinen kokemus natsidiktatuurista tekee useimmat heistä herkiksi kansalaisoikeuksien loukkauksille. Tämä selittänee sen, miksi voimaikkain koronarajoitusten vastainen liike on juuri Saksassa.

Mielenosoituksen pääjärjestäjät olivat Bündnis Querdenken-7112 ja Nicht ohne uns!/Demokratische Widerstand3. Kun katsoo näiden sivustoja ja julkaisuja, selviää, että kyse on Saksan perustuslain syrjäyttämisestä huolestuneista demokratiaa kannattavista (ja sen syventämistä haluavista) liberaaleista ja vasemmistolaisista, jotka ovat mahdollisimman kaukana natseista.

”Salaliittoteoreetikot ja valetiedon levittäjät” tuskin huolestuttavat poliitikkoja, kuten Helsingin Sanomat väittää. Sen sijaan heitä huolestuttaa se, että pelkästään Saksassa on satoja lääketieteen edustajia, jotka kyseenalaistavat koronarajoitukset siksi, että ne eivät perustu tieteellisiin tutkimuksiin ja tosiasioihin4.

Olli Tammilehto


Suomessa vapaiden kirjoittajien on yhä vaikeampaa saada toimeentuloa työstään – varsinkin jos kyseenalaistaa vallitsevia käsityksiä ja kertomuksia. Toivon siksi, että te, lukijani, tukisitte suoraan rahallisesti työtäni. Ulkomailla on paljon nettipalveluja, joiden kautta minun kaltaiseni kirjoittajat keräävät tukea. Kuitenkin Suomessa yksityinen rahankeräys on laitonta. Siksi tuen antamisen täytyy tapahtua ostamisen muodossa. Linkki tukikauppaani: https://tammilehto.info/tuki/index.php

Tallennettu kategorioihin Demokratia, Korona, Maailmanjärjestelmä | 5 kommenttia

Hengityssuojien käytöstä voi olla vakavaa haittaa – ei kunnollista näyttöä hyödystä

Maskien haitat

  • Hengityssuojaimista on monenlaista psykologista haittaa, koska tunteiden ilmaiseminen kasvojen ilmeillä estyy. Tämä osoitettiin mm. vuonna 2013 ilmestyneessä satunnaistettuun vertailukokeeseen perustuvassa tutkimuksessa (Wong ym. 2013)

  • Maskit vähentävät hengitetyn ilman happea ja lisäävät sen hiilidioksidia. Tästä seuraa päänsärkyä (Ong ym. 2020), mutta sillä voi olla myös monenlaisia vakavampia kielteisiä seurauksia, jotka ilmenevät suoraan terveyden heikkenemisenä tai välillisesti heikentyneen toimintakyvyn aiheuttamina onnettomuuksina tai muina ikävyyksinä. Tästä syystä työsuojelu- ja rakennusnormit vaativat hengitysilmalta tiettyjä happi- ja hiilidioksidipitoisuuksia, jotka eivät toteudu maskin alla. Maskisuositukset ja -pakot johtavat siihen, että huomattava osa ihmisistä käyttää hengityssuojaa pitkiä aikoja joka päivä, jolloin hypoksia ja hyperkapnia yleistyvät.

  • Hypoksia heikentää tutkimusten mukaan immuunipuolustusta ja voi siksi herkistää covid-19:lle ja heikentää esimerkiksi syövästä paranemisen mahdollisuuksia (Shehade ym. 2015; Westendorf ym. 2017).

  • Kankaisten hengityssuojaimien, joita suurin osa tavallisten ihmisten maskeista on ja tulee olemaan, voivat lisätä eikä vähentää tartuntoja. Yhdessä satunnaistettuun vertailukokeeseen perustuvassa tutkimuksessa havaittiin kankaisia maskeja käyttävillä kolme kertaa enemmän influenssan kaltaisia sairauksia kuin niillä, jotka eivät käyttäneet mitään hengityssuojaa (MacIntyre ym. 2015).

Hyödyistä ei kunnollista näyttöä

Useiden viime aikoina ilmestyneiden katsaustutkimusten mukaan kaikki maskeja koskevat, satunnaistettuihin vertailukokeisiin perustuvat tutkimukset päätyvät siihen, että hengityssuojaimista ei ole hyötyä influenssan kaltaisten tautien leviämisen ehkäisemisessä (Jefferson ja Heneghan 2020; Dugré ym. 2020; Xiao ym. 2020; National Academies of Sciences 2020). Katsauksissa, joissa on käsitelty myös huonompi laatuisia tutkimuksia, jotka eivät perustu satunnaistettuihin vertailukokeisiin, hyötyjä on havaittu. Satunnaistettu vertailu on kuitenkin kunnollisen tutkimuksen edellytys. Sillähän pyritään välttämään ennakkomieltymysten ja muiden harhojen vaikutus.

Lähteitä

Dugré, Nicolas, Joey Ton, Danielle Perry, Scott Garrison, Jamie Falk, James McCormack, Samantha Moe, ym. (2020): ”Masks for Prevention of Viral Respiratory Infections among Health Care Workers and the Public: PEER Umbrella Systematic Review”. Canadian Family Physician 66 (7): 509–17. https://www.cfp.ca/content/66/7/509.

MacIntyre, C. Raina, Holly Seale, Tham Chi Dung, Nguyen Tran Hien, Phan Thi Nga, Abrar Ahmad Chughtai, Bayzidur Rahman, Dominic E. Dwyer, ja Quanyi Wang (2015): ”A Cluster Randomised Trial of Cloth Masks Compared with Medical Masks in Healthcare Workers”. BMJ Open 5 (4): e006577. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2014-006577.

Jefferson, Tom, ja Carl Heneghan (2020): ”Masking lack of evidence with politics”. CEBM. 23.7.2020. https://www.cebm.net/covid-19/masking-lack-of-evidence-with-politics/.

National Academies of Sciences, Engineering (2020): Rapid Expert Consultation on the Effectiveness of Fabric Masks for the COVID-19 Pandemic (April 8, 2020). https://doi.org/10.17226/25776.

Ong, Jonathan J. Y., Chandra Bharatendu, Yihui Goh, Jonathan Z. Y. Tang, Kenneth W. X. Sooi, Yi Lin Tan, Benjamin Y. Q. Tan, ym. (2020): ”Headaches Associated With Personal Protective Equipment – A Cross-Sectional Study Among Frontline Healthcare Workers During COVID-19”. Headache: The Journal of Head and Face Pain 60 (5): 864–77. https://doi.org/10.1111/head.13811.

Shehade, Hussein, Valérie Acolty, Muriel Moser, ja Guillaume Oldenhove (2015): ”Cutting Edge: Hypoxia-Inducible Factor 1 Negatively Regulates Th1 Function”. The Journal of Immunology 195 (4): 1372–76. https://doi.org/10.4049/jimmunol.1402552.

Westendorf, Astrid M., Kathrin Skibbe, Alexandra Adamczyk, Jan Buer, Robert Geffers, Wiebke Hansen, Eva Pastille, ja Verena Jendrossek (2017): ”Hypoxia Enhances Immunosuppression by Inhibiting CD4+ Effector T Cell Function and Promoting Treg Activity”. Cellular Physiology and Biochemistry 41 (4): 1271–84. https://doi.org/10.1159/000464429.

Wong, Carmen Ka Man, Benjamin Hon Kei Yip, Stewart Mercer, Sian Griffiths, Kenny Kung, Martin Chi-sang Wong, Josette Chor, ja Samuel Yeung-shan Wong (2013): ”Effect of facemasks on empathy and relational continuity: a randomised controlled trial in primary care”. BMC Family Practice 14 (joulukuuta): 200. https://doi.org/10.1186/1471-2296-14-200.

Xiao, Jingyi, Eunice Y. C. Shiu, Huizhi Gao, Jessica Y. Wong, Min W. Fong, Sukhyun Ryu, ja Benjamin J. Cowling (2020): ”Nonpharmaceutical Measures for Pandemic Influenza in Nonhealthcare Settings—Personal Protective and Environmental Measures – Volume 26, Number 5—May 2020 -”. Emerging Infectious Diseases Journal – CDC 26 (5). https://doi.org/10.3201/eid2605.190994.

Olli Tammilehto


Suomessa vapaiden kirjoittajien on yhä vaikeampaa saada toimeentuloa työstään – varsinkin jos kyseenalaistaa vallitsevia käsityksiä ja kertomuksia. Toivon siksi, että te, lukijani, tukisitte suoraan rahallisesti työtäni. Ulkomailla on paljon nettipalveluja, joiden kautta minun kaltaiseni kirjoittajat keräävät tukea. Kuitenkin Suomessa yksityinen rahankeräys on laitonta. Siksi tuen antamisen täytyy tapahtua ostamisen muodossa. Linkki tukikauppaani: https://tammilehto.info/tuki/index.php

Tallennettu kategorioihin Demokratia, Korona | 4 kommenttia

Valtio ja vallankumous bioturvallisuuden aikakaudella

Olli Tammilehdon puhe Turussa Rojavan vallankumouksen vuosipäivänä 18.6.20

Kun suomalaisuusmiehet käänsivät 1800-luvulla latinalaisperäisen revolution-sanan, heille saattoi olla itsestäänselvää, että kyse oli monessa tapauksessa todellakin vallan kumoamisesta. Kuitenkin Venäjän vallankumouksen tulkinnan vakiintuessa vuoden 1920 paikkeilla, ’vallankumous’ alkoi tarkoittaa yhä enemmän vain valtiollisen vallan valtaamista. Lokakuun vallankumouksen katastrofaalisten seurausten alkaessa paljastua yhä useampi vasemmistolainen hylkäsi kokonaan vallankumousajattelun: oli vain keskityttävä tekemään nykyisestä valtiosta parempi.

Vanha valtiovallan kyseenalaistava traditio jatkoi kuitenkin elämistään säästöliekillä. Murray Bookchin sai 1960-luvulla liekin lehahtamaan näkyväksi nuotioksi yhdistämällä vanhan anarkistisen ajattelun ekologiseen näkemykseen ja laajaan historian filosofiseen uudelleen tulkintaan. Kuitenkin ei-valtiollinen vallankumousajattelu oli pieni marginaali-ilmiö vielä 2000-luvun alussa.

Ratkaiseva käänne tämän paradigman leviämisessä tapahtui, kun kurdijohtaja Abdullah Öcalan kehitti omaa ajatteluaan Bookchin avaamalla kentällä ja kun nämä ideat viitoittivat tien Rojavan vallankumoukseen. Vallankumouksen ymmärtäminen uuden ei-valtiollisen alhaalta ylöspäin rakentuvan yhteiskunnan lähtölaukauksena alkoi yleistyä marxilaistenkin keskuudessa.

Juuri nyt vuonna 2020 tämän ajattelun ja Rojavan käytännön olemassaolo voi olla aivan olennaista. Sen jälkeen kun korona julistettiin pandemiaksi, useimpien valtioiden ote kansalaisistaan on voimistunut ennennäkemättömällä tavalla. Tunnetun italialaisen filosofin Giorgio Agamben mukaan on syntymässä uusi bioturvallisuuteen perustuva valtiollinen ”paradigma, jonka tehokkuus ylittää kaikki hallitsemismuodot, jotka tunnemme länsimaiden poliittisesta historiasta”1. Hänen mukaansa tämä paradigma ”kykenee esittämään kaiken poliittisen toiminnan ja sosiaalisten suhteiden lopettamisen kansalaisten osallistumisen maksimaalisena muotona”.

Agamben kirjoittaa: ”Korona-aikana oli mahdollista nähdä paradoksaalinen tilanne, missä vasemmisto, jolla on tapana vaatia kansalaisoikeuksien kunnioittamista ja tuomita perustuslain loukkaukset, hyväksyy ministeriön päätöksellä tehdyt täysin laittomat ihmisten vapauden rajoitukset. Tällaisia rajoituksia eivät edes fasistit voinee kuvitella toteuttavansa.”

Agamben ei käsittele Rojavaa, mutta sen antama esimerkki voi Agamben analyysin valossa olla vielä merkittävämpi kuin mitä olemme tähän asti ajatelleet. Käynnissä olevassa uuden valtiollisen paradigman muodostumisprosessissa Rojavan inspiroima ajattelu ja toiminta voi yksi harvoista pelastusköysistä, jotka estävät meitä luisumasta bioturvallisuudella oikeutettuun teknotyranniaan.

1Agamben, Giorgio: ‘Biosecurity and Politics’. Medium, 13.05.2020. https://medium.com/@ddean3000/biosecurity-and-politics-giorgio-agamben-396f9ab3b6f4.


Suomessa vapaiden kirjoittajien on yhä vaikeampaa saada toimeentuloa työstään – varsinkin jos kyseenalaistaa vallitsevia käsityksiä ja kertomuksia. Toivon siksi, että te, lukijani, tukisitte suoraan rahallisesti työtäni. Ulkomailla on paljon nettipalveluja, joiden kautta minun kaltaiseni kirjoittajat keräävät tukea. Kuitenkin Suomessa yksityinen rahankeräys on laitonta. Siksi tuen antamisen täytyy tapahtua ostamisen muodossa. Linkki tukikauppaani: https://tammilehto.info/tuki/index.php

Tallennettu kategorioihin Demokratia, Korona, Maailmanjärjestelmä, Pol. järjestelmä, Sodat | Jätä kommentti

Ylikansallinen kapitalistinen luokka, koronaspektaakkeli ja vasemmisto

Koronakriisin ja muiden maailmanlaajuisten tapahtumien ymmärtämiseksi on olennaista muistaa, että on olemassa ”Ylikansallinen kapitalistinen luokka” (ks. esim. William Robinson: A Theory of Global Capitalism: Production, Class, and State in a Transnational World, 2004). Termin osittaisia synonyymeja ovat valtaeliitti, 1 %, 0,01 %, globaali eliitti ja globaali syvä valtio. Monet viime vuosikymmenien tapahtumat osoittavat, että tämä luokka pystyy ylikansallisten elimien, tiedustelupalvelujen ja valtamedian hallinnan avulla luomaan spektaakkelipilven, jossa konkreettinen tapahtuma näyttää aivan muulta kuin mitä se on (kiistatta esimerkiksi Irakin sodassa 2003, kiistellymmin esimerkiksi Syyrian sodassa, ks. esim. http://tammilehto.info/syyrian-sota-haast64.php ). Spektaakkelipilvestä saattaa olla kysymys myös koronakriisissä. (Tässä muutamia artikkeleita, joissa tuodaan esiin tämä mahdollisuus: https://off-guardian.org/2020/06/06/is-the-coronavirus-scare-a-psychological-operation/ , https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/504471/Lockdown-ist-weltweite-Schock-Strategie-Finanz-Industrie-will-Staaten-in-die-Totalverschuldung-treiben ).

Ihmiset, jotka esittävät tällaisia tulkintoja koronailmiöst, leimataan salaliittoteoreetikoiksi. Kuten myös ne lääketieteen tutkijat, jotka ovat erimielisiä WHO:n ja muiden virallisten tahojen koronanäkemysten kanssa (ks. esim. http://www.tammilehto.info/blogi/2020/03/25/12-laaketieteen-asiantuntijaa-pitaa-koronatoimia-ylimitoitettuina/ ). ”Salaliittoteoreetikko” on leimakirves, jolla mikä tahansa valtapoliittisesti relevantti ja valtavirrasta poikkeava näkemys voidaan siirtää pannukakkumaakategoriaan. Tämän leimakiveen historia on voitu dokumentoidusti jäljittää CIA:n kampanjaan, jolla torjuttiin kasvavaa epäluuloa presidentti Kennedyn murhan virallista selitystä kohtaan (ks. juttuani http://www.tammilehto.info/dehaven9.php jossa esittelen teosta Lance deHaven-Smith: Conspiracy Theory in America 2013).

Niinpä se, että virallista koronapolitiikkaa kritisoivissa mielenosoituksessa on ”salaliittoteoreetikkoja” (ks. esim. Kansan Uutiset 6.6.20 https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/4270863-euroopan-oikeistopopulistit-koronadiktatuuria-vastaan), kertoo hyvin vähän sen luonteesta. Ne videot, jotka olen nähnyt joistain USA:n ja Saksan koronapolitiikan vastaisista mielenosoituksista, viittaavat siihen, että joukko on hyvin kirjava kuten kaikissa uusia polttavia kysymyksiä koskevissa mielenilmauksissa. Äärioikeisto käyttää kyllä näitä hyväkseen, mutta se ei tee asiaa äärioikeistolaiseksi. Äärioikeistohan on monissa maissa ottanut riemulla vastaan virallisen koronatulkinnan, kun se on sattunut näitä puolueita hyödyttämään.

Koronakritiikki vetoaa Saksassa moniin vasemmistolaisiin varsinkin kun monet kritiikin keskeiset hahmot ovat avoimesti vasemmistolaisia: esimerkiksi koronaa vääränä hälytyksenä pitävä sisäministeriön korkea virkamies Stephan Kohn on SPD:n jäsen ja lääketieteen tohtori Wolfgang Wodarg oli pitkään SPD:n edustajana Saksan liittopäivillä.

Minusta Saksan ja monien muiden maiden vasemmisto tekee valtavan virheen leimaamalla nousevan koronakriittisen liikkeen äärioikeistolaiseksi ja käyttämällä valtaeliittiä hyödyttävää salaliittoteoreetikkoleimaa. Tämä politiikka hyödyttää äärioikeistoa. Jos sen sijaan vasemmisto suostuisi kuuntelemaan leimaamiaan toisinajattelijoita ja argumentoimaan heidän kanssaan, se voisi suodattaa totuuden kultajyvät valheiden ja väärinkäsitysten akanoista ja saisi näin korvaamattomia aseita meitä tuhoavan ja riistävän globaalin kapitalismin oikeutuksen kyseenalaistamiseen. Nyt nämä aseet annetaan sovinnolla äärioikeistolle, joka käyttää niitä valtaan pääsemiseen, mikä johtaisi kaiken muun ohella kapitalistisen riiston kiristymiseen.

1970-luvun lopulla SMP yritti kosia nousevaa ydinvoimanvastaista liikettä samalla kun taistolaisvasemmisto kritisoi sitä ankarasti. Olisiko enimmäkseen vasemmistohenkisten aktivistien pitänyt tuolloin laittaa hanskansa naulaan, jottei vain vahingossakaan tuettaisi oikeistopopulismia?

Olli Tammilehto


Suomessa vapaiden kirjoittajien on yhä vaikeampaa saada toimeentuloa työstään – varsinkin jos kyseenalaistaa vallitsevia käsityksiä ja kertomuksia. Toivon siksi, että te, lukijani, tukisitte suoraan rahallisesti työtäni. Ulkomailla on paljon nettipalveluja, joiden kautta minun kaltaiseni kirjoittajat keräävät tukea. Kuitenkin Suomessa yksityinen rahankeräys on laitonta. Siksi tuen antamisen täytyy tapahtua ostamisen muodossa. Linkki tukikauppaani: https://tammilehto.info/tuki/index.php

Tallennettu kategorioihin Demokratia, Korona, Maailmanjärjestelmä | Jätä kommentti

Korona- ja arestikuolleet

Koronaan eli SARS-CoV-2-virukseen kuolleet ovat olleet valtamedian vakiouutinen tammikuusta lähtien. Noin 280 000 virallisen koronakuolleen varjoon ovat jääneet ne noin 15 miljoonaa ihmistä, jotka ovat samaan aikaan menehtyneet eri puolilla maailmaa. Heistä ani harva on kuollut luonnollisesti: lukemattomat muut taudit, kaikenlaiset myrkyt, vaaralliset teknologiat, onnettomuudet ja sodat ovat tappaneet heidät. Vielä enemmän varjoon ovat jääneet ne kuolleet, jotka ovat menettäneet henkensä niiden maailmanhistoriassa ainutlaatuisten toimien seurauksena, joiden tarkoituksena on ollut vähentää koronakuolleisuutta.

 

Monissa maissa kuoli maalis-huhtikuussa tavallista enemmän ihmisiä – ei kuitenkaan esimerkiksi Suomessa, Norjassa tai Itävallassa. Helsingin Sanomat1 ja monet muut lehdet ovat viime aikoina kiinnittäneet huomiota tähän ilmiöön. Ylimääräisiä kuolleita oli enemmän kuin samaan aikaan rekisteröityjä koronakuolleita. Näiden lehtien johtopäätös on selvä: lähes kaikki ylimääräisetkin ovat kuolleet koronaan.

Liioittelevat tilastot

Tässä kuolleisuusselityksessä on kuitenkin monia ongelmia. Ensinnäkin koronakuolemien rekisteröinti on hyvin vapaamielistä, ja vaikuttaa siltä, että koronatilastoihin päätyy enemmin liian paljon kuin liian vähän kuolemia. Viruksen seurauksena kuolleiden lisäksi koronakuolleiden luvuissa ovat myös viruksen kanssa kuolleet. Toisin sanoen kaikki, joilta testillä on löydetty SARS-CoV-2, luokitellaan koronakuolleeksi, vaikka varsinainen kuolinsyy olisi jokin muu, esimerkiksi sydänkohtaus tai syöpä.2 Sitä paitsi ainakin Britanniassa ja Yhdysvalloissa tilastoissa on myös paljon kuolleita, joille ei ole tehty testiä mutta joilla hoitava lääkäri tai vanhainkodin hoitaja arvelee olleen koronan3.

 Toisaalta testi ei aina kerro totuutta, vaan se antaa helposti vääriä positiivisia tuloksia: testin mukaan ihmisellä on virus vaikka todellisuudessa sitä ei ole tai se on jo kuollut4. Kaiken lisäksi huhtikuun alussa WHO muutti testisuosituksia niin, että koronapositiivisuuteen riittää se, että potilaasta otetusta näytteestä löytyy E-geeni, joka esiintyy myös tavallista nuhakuumetta aiheuttavissa koronaviruksissa. Aikaisemmin näytteestä piti löytyä myös vain SARS-CoV-2:ssa esiintyvä ORF1-geeni.5

Lisäksi koronan vaarallisuus on havaittu olevan paljon pienempi kuin aluksi uskottiin. WHO väitti vuoden alussa, että SARS-CoV-2 saaneista 2-4 % kuolisi6. Kuitenkin monissa Saksassa, Yhdysvalloissa ja muualla viime aikoina tehdyissä tutkimuksissa on havaittu sen tappavan 0,15-0,36 % eli suunnilleen saman verran altistuneista kuin ankara influenssa-aalto7. Yhden katsausartikkelin mukaan kuolleisuus olisi 0,49-1,01 %8. Toisen, vähän myöhemmin ilmestyneen katsauksen mukaan se olisi 0,02-0,40 %9 Alle 65-vuotiaita virus tappaa vielä ratkaisevasti vähemmän: riski kuolla on samaa luokkaa kuin päivittäisten autolla suoritettujen työmatkojen aiheuttama vaara10.

Näissä tutkimuksissa on käytetty virallisia koronakuolleisuustilastoja. Kun ottaa huomioon sen, että tilastot todennäköisesti liioittelevat kuolleisuutta, SARS-CoV-2:n tappokyky on vieläkin alhaisempi.

Pelko tappaa

Mutta onko mitään muuta, joka voisi selittää ylikuolleisuuden? Mitä muuta poikkeuksellista on tapahtunut maalis-huhtikuussa koronaviruksen leviämisen lisäksi? Itse asiassa toinenkin asia on levinnyt voimakkaasti – nimittäin viruspelko ja siihen liittyvä levottomuus. Tällä on suoriakin terveysvaikutuksia esimerkiksi siksi, että levottomuuden on havaittu lisäävän sydänkohtauksia ja muita vakavia sydäntauteja11. Merkittävämpää lienee kuitenkin se, että tartuntapelon takia sairaat ihmiset eivät ole hakeutuneet hoitoon ajoissa12. Esimerkiksi yhden kyselyn mukaan sydäntautipotilaat olivat huhtikuun alussa vähentyneet sairaaloissa 40-60 %13. Tällä kaikella on voinut olla huomattava kuolleisuutta lisäävä vaikutus myös Ruotsin kaltaisissa maissa, joissa koronan torjuntatoimet ovat olleet lieviä.

Erittäin poikkeuksellisia ja ihmisten elämää maalis-huhtikuussa mullistaneita ovat olleet myös toimenpiteet, joilla on uskottu vähennettävän koronavaaraa. Pelon lisäksi sairaalat ovat tyhjentyneet muista kuin koronapotilaista myös siksi, että viranomaiset ovat monissa maissa kehottaneet ihmisiä pysymään kotona ja leikkauksia ja hoitoja, jotka eivät ole aivan kiireellisiä, on lykätty14. Syöpähoidon asiantuntijan Karol Sikoran mukaan puolen vuoden hoitoon hakeutumattomuus ja syövän seurannan keskeytys johtaisi Britanniassa tulevina vuosina 50 000 ylimääräiseen syöpäkuolemaan15.

Kuolettava aresti

Monia negatiivisia vaikutuksia on ollut kotiarestilla, johon huhtikuun alussa oli määrätty noin puolet maailman ihmisistä16. Aresti on vähentänyt terveydelle tärkeää liikkumista. Vanhat ihmiset ovat menettäneet suurimman ilonaiheensa, kun he eivät ole voineet tavata lapsiaan ja lastenlapsiaan. Psyykkiset häiriöt17 ja perheväkivalta18 ovat lisääntyneet maailmanlaajuisesti.

 Kotiarestin vaikutukset ovat suurimmat maailman köyhien keskuudessa. Heidän kotinsa – jos niitä ylipäänsä on – ovat ahtaat ja heillä ei ole säästöjä. Etelä-Afrikassa tehdyn tutkimuksen mukaan koronatoimien seurauksena maassa menetetään noin 30 kertaa enemmän elinvuosia, kuin mitä toimien avulla voidaan parhaimmassakaan tapauksessa pelastaa.19

 Aresti ja sen taloudelliset seuraukset ovat merkinneet ja merkitsevät nälkää sadoille miljoonille ihmisille. Ruoan tuotanto, jalostus ja jakelu kärsivät. Monet maat ovat alkaneet rajoittaa elintarvikkeiden vientiä. Vaikka ruokaa olisi satavissa, köyhät eivät pysty ostamaan.20 Maailman ruokaohjelman (WFP) johtajan David Beasleyn mukaan koronatoimet voivat vuoden loppuun mennessä sysätä 130 miljoonaa ihmistä nälkäkuoleman partaalle21.

Kotiaresti ja miljoonien työpaikkojen sulkeminen ovat johtaneet myös valtavaan työttömyyden kasvuun. Kansainvälinen työjärjestö, ILO varoittaa, että lähes puolet maailman työssä käyvistä on vaarassa menettää toimeentulonsa22. Tutkimusten mukaan työttömyys kapitalistisessa yhteiskunnassa heikentää ihmisten terveyttä lukuisilla tavoilla. Masentuneisuus, stressi ja itsemurhat lisääntyvät. Yksin USA:ssa työttömyys sekä eristyksen, pelon ja epävarman tulevaisuuden aiheuttama epätoivo voi johtaa 75 000 ihmisen kuolemaan. Well Being Trust -säätiön tutkimuksen mukaan elämä katkeaisi itsemurhien, alkoholismin tai huumeiden käytön seurauksena.23 Australiassa on arvioitu, että koronan torjunta voi lisätä itsemurhia 50 %, ja niihin voi menehtyä 10 kertaa enemmän ihmisiä kuin itse koronaan24.

Tauteja lisäävä taudin torjunta

Köyhien keskuudessa arestilla on suuria vaikutuksia myös muiden koronaa vakavampien tartuntatautien torjuntaan. Kun diagnooseja ei tehdä eikä hoitoja ole, miljoonat kuolevat ennenaikaisesti. Tuberkuloosin torjuntajärjestön Stop TB Partnershipin raportin mukaan kotiarestin seurauksena 300 0000 – 1 400 000 ylimääräistä ihmistä voi kuolla tähän tautiin seuraavien viiden vuoden kuluessa25. Sama uhka koskee malariaa. Maailman terveysjärjestön mukaan Afrikassa voi malariakuolemien määrä lähes kaksinkertaistua tänä vuonna, jos koronan torjunta johtaa hyttysverkkojen ja lääkkeiden jakelun keskeytymiseen. Tämä lisäisi kotiarestin tilille noin 370 000 kuollutta.26 Saman globaalin järjestön mukaan maksimimäärä ihmisiä, jotka kuolisivat Afrikassa koronaan ilman mitään torjuntatoimia, on 190 00027.

UNICEFin terveysasioiden johtajan Stefan Petersonin mukaan kotiarestin ja muiden koronatoimien haitat lasten terveydelle todennäköisesti ”ylittävät ratkaisevasti kaikki koronaviruksen aiheuttamat uhat”. Hänen mukaansa toimien seurauksena kehitysmaiden lasten riski kuolla malariaan, keuhkokuumeeseen ja ripuliin on kasvamassa voimakkaasti.28 Arvovaltaisessa Lancet-tiedelehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan koronatorjunnan aiheuttama terveydenhoitojärjestelmien toiminnan keskeytys ja ruoan saannin heikkeneminen voivat johtaa pahimmillaan siihen, että yli miljoona alle viisivuotiasta lasta kuolee29.

Näyttää siis siltä, että ainakin 1-5 vuoden tähtäyksellä koronatorjunnalla on paljon suurempi vaikutus kuolleisuuteen kuin mitä itse viruksella on tai olisi voinut olla. Mutta jo nyt torjuntatoimet saattavat selittää suuren osan ylimääräisestä kuolleisuudesta. Tunnetusti joskus hoito on pahempi kuin itse tauti. Korona jäänee historiaan esimerkkinä tästä.

 

      Olli Tammilehto


Suomessa vapaiden kirjoittajien on yhä vaikeampaa saada toimeentuloa työstään – varsinkin jos kyseenalaistaa vallitsevia käsityksiä ja kertomuksia. Toivon siksi, että te, lukijani, tukisitte suoraan rahallisesti työtäni. Ulkomailla on paljon nettipalveluja, joiden kautta minun kaltaiseni kirjoittajat keräävät tukea. Kuitenkin Suomessa yksityinen rahankeräys on laitonta. Siksi tuen antamisen täytyy tapahtua ostamisen muodossa. Linkki tukikauppaani: https://tammilehto.info/tuki/index.php

Tallennettu kategorioihin Korona, Maailmanjärjestelmä | 5 kommenttia

Mitä tarkoittaa ”kuollut koronaan”?

Media on viime kuukausina joka päivä kertonut koronakuolleiden lukumäärästä Suomessa tai jossain toisessa maassa. On jäänyt kuitenkin epäselväksi, mitä ilmaisulla ”kuollut koronaan” oikein tarkoitetaan. Ilmeisesti tällä hetkellä tiedot maassamme sattuneita ”koronakuolleista” tulevat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisemasta tilastosta, jossa on ”tautiin liittyvät raportoidut kuolemantapaukset”. Mutta mitkä kuolemantapaukset sitten ovat ”tautiin liittyviä”? Voisi kuvitella, että vain ne, joissa koronavirus on selvästi ollut kuolinsyy. THL:stä kerrotaan kuitenkin, että kuolema luokitellaan koronaan liittyväksi, jos ihminen on ennen kuolemaansa testattu ja testi kertoo hänellä olleen koronaviruksen. Varsinaista kuolinsyytä ei selvitetä. Kuitenkin THL:n mukaan yli 90 prosentilla kuolleista on ollut sydänsairaus, diabetes tai jokin muu pitkäaikaissairaus. Näin ollen todellinen kuolinsyy voi olla aivan muu kuin koronavirus.

THL noudattaa tilastoinnissaan paljolti kansainvälistä käytäntöä: koronaan kuolleita ja koronan kanssa kuolleita ei erotella. Britannian ja Yhdysvaltain THL:ää vastaavat elimet ovat vieläkin löysempiä tautiluokituksissaan: ne kehottavat lääkäreitä merkitsemään kuolintodistuksiin koronan, vaikka koronatestiä ei ole tehty, jos vain lääkäri otaksuu kuoleman liittyvän koronaan.

Voisiko THL kertoa, miksi se julkaisee tilastoja, jotka helposti johtavat toimittajia harhaan? Samalla se voisi esittää arvion siitä, kuinka paljon Suomessa ja maailmalla on nimenomaan koronviruksen aiheuttamia kuolemia.

Olli Tammilehto

PS. Helsingin Sanomat ei suostunut julkaisemaan tätäkään kirjoistusta.


Suomessa vapaiden kirjoittajien on yhä vaikeampaa saada toimeentuloa työstään – varsinkin jos kyseenalaistaa vallitsevia käsityksiä ja kertomuksia. Toivon siksi, että te, lukijani, tukisitte suoraan rahallisesti työtäni. Ulkomailla on paljon nettipalveluja, joiden kautta minun kaltaiseni kirjoittajat keräävät tukea. Kuitenkin Suomessa yksityinen rahankeräys on laitonta. Siksi tuen antamisen täytyy tapahtua ostamisen muodossa. Linkki tukikauppaani: https://tammilehto.info/tuki/index.php

Tallennettu kategorioihin Korona, Media | 1 kommentti