Jaa alla oleva somessa tai sähköpostilla:

Tämä Olli Tammilehdon teksti perustuu puheeeseen, jonka hän piti Iranin sodan vastaisessa mielenosoituksessa Helsingissä 6.5.2006. Julkaiseminen toivottavaa. Siitä tarkemmin tekijän kotisivulla.

Joukkotyhmistysaseet valmistelevat joukkotuhoaseiden käyttöä

USA valmistelee hyökkäystä Iraniin. On täysin mahdollista että siinä käytettään ”maanlävistäjäydinpommeja”. Ne ovat ovat korkeintaan ”vain” kuusi kertaa voimakkaampia kuin Hiroshimaan pudotettu pommi. Tuo kaikkien 60 vuotta pelkäävä hirvittävä tuho voi siis alkaa milloin tahansa.

Miksi? Kyse on Iranin valtavista öljyvaroista, joita öljymiesten, -naisten ja -yhtiöiden hallitseman, niukkenevista ulkomaisista öljylähteistä yhä riippuvainen maa havittelee. Syynä on myös Iranin geopoliittisesti keskeinen asema.

Iranin hallinta on ollut USA:lle keskeinen tavoite 1950-luvulta lähtien. CIA organisoi ensimmäisen monista vallankaappauksistaan vuonna 1953 juuri Iranissa. Britannian tiedustelupalvelun avustamana se kaatoi Mohammed Mossadeghin johtama maallisen ja länsimaisessa mielessä demokraattisen hallituksen, joka oli rohjennut varmistaa sen, että öljyrikkaudet hyödyttäisivät ensisijaisesti iranilaisia eikä lännen öljy-yhtiöitä.

Irak on selvästi ollut alusta lähtien vain välietappi sitä paljon voimakkaamman ja poliittisesti tärkeämmän Iranin kontrolloimiseksi.

Mutta ennen kuin joukkotuhoaseita voidaan käyttää, on käytettävä ”joukkotyhmistysaseita”. Sotapropagandalla on saatava suuret rauhaa rakastavat ihmisjoukot uskomaan, että suunnitellulla sodalla on törkeän omanedun tavoittelun sijasta joitain jaloja päämääriä. Totuus on sodan ensimmäinen uhri.

Niinpä USA:n suoraan tai välillisesti hallitsema media on pitkään toitottanut Iranilla tulevaisuudessa, todennäköisesti aikaisintaan viiden vuoden kuluttua, mahdollisesti olevien ydinaseiden muodostamasta hirvittävästä uhasta. Jos Helsingin Sanomat ym. joukkotyhmistysaseet olisivat harjoittaneet hiukkaakaan oikeaa journalismia eivätkä vain toistelleen ”pravdojensa”, New York Timesin, Washington Postin yms., näkemyksiä, esimerkiksi tässä mielenosoituksessa olisi nyt kymmeniä ellei satoja kertoja enemmän ihmisiä.

Miten ihmeessä USA:n sota-aikeiden syynä voisi olla Iranin ydinohjelma, kun USA itse parhaansa mukaan levittää ydinaseita?

Iran on allekirjoittanut ydinaseiden leviämistä rajoittavan ydinsulkusopimuksen eikä ole rikkonut sitä. Sen sijaan Irania nyt uhkaavat ydinasevallat USA, Ranska ja Britannia ovat räikeästi ja jatkuvasti rikkoneet sopimusta. Ydinsulkusopimus ei nimittäin aseta velvoitteita vain heikoille maille vaan myös ydinasevalloille. Sopimuksen kuudes artikla kuuluu: ”Jokainen sopimuksen osapuoli sitoutuu neuvottelemaan hyvässä uskossa toimenpiteistä, joilla ydinasekilpa loppuisi pikimmiten ja joilla saataisiin aikaan ydinaseriisunta, ja sopimuksesta, joka koskee yleistä ja täydellistä aseriisuntaa tarkan ja tehokkaan kansainvälisen valvonnan alaisena.”

Aseriisunnan sijasta etenkin USA on sanoutunut irti sitä koskevista sopimuksista. Se kehittää ja tuottaa täyttä päätä uusia ydin- ynnä muita aseita. Yhdysvaltojen uudistetun ydinaseopin mukaan ydinaseita voidaan käyttää ydinaseettomia maita vastaan. Ydinpommien käyttökynnystä on alennettu kehittämällä ”miniydinaseita” ja maanlävistysydinpommeja. Helsingin Sanomat mainitsee USA:n ilmiselvät sopimusrikkomukset vain siteeratessaan propagandaksi valmiiksi leimattuja Iranin tiedotusvälineitä.

USA ja sen liittolaiset avustavat voimakkaasti naapureitaan kohtaan ajoittain aggressiivisesti käyttäytyviä Israelia ja Pakistania, jotka eivät ole liittyneet ydinsulkusopimukseen vaan ovat sen sijaan hankkineet ydinaseita. Hiljattain presidentti Bush vieraili Intiassa ja varmisti tämän ydinasevallan tuen tai passiivisuuden tulevassa Iranin sodassa avaamalla portit yhdysvaltalaisen ydinteknologin viennille Intiaan.

Kuka tahansa aito journalisti kiinnittäisi myös huomiota siihen, että vuoteen 1979 kestäneen Shaahin täysin epädemokraattisen ja ihmisoikeuksia polkevan hallinnon aikana länsimaat tukivat Iranin ydinohjelmaa, joka oli samankaltainen kuin nykyinen.

Hyökkäys Iraniin voi merkitä sitä, että syyskuun 11. päivän valheilla ja Afganistanin hyökkäyksellä alkanut sota leimahtaa täyteen liekkiin ja olemme kohta uuden suursodan keskellä. Ainoa keino estää hyökkäys on se, että valtaeliittien ulkopuoliset ihmiset löytävät taas oman salaisen voimansa: ruohonjuuritason maailmanlaajuisen yhteistyön. Rauhanliikkeen on nyt kyettävä vielä laajempaan mobilisointiin kuin keväällä 2003 ennen Irakin sotaa. Mahdollisuudet onnistumiseen ovat nyt paljon paremmat kuin kolme vuotta sitten, koska Irakin sota on heikentänyt USA:ta ja johtanut maan oman rauhanliikkeen nousuun.

Jokaisen maan rauhanliikkeen on myös löydettävä omasta maasta ne tahot, jotka ovat edistämässä hyökkäystä Iraniin. Ilmiselvästi sotahulluutta edistävät ainakin kunkin maan joukkotyhmistysaseet. Ehdotankin, että seuraava Iranin sodanvastainen mielenosoitus järjestetään tuossa vieressä Sanomatalon edustalla.

Page Top
 

Palautetta kirjoittajalle voi lähettää osoitteeseen
Kirjoituksen uudelleen julkaiseminen on toivottavaa. Siitä tarkemmin tekijän kotisivulla.

Takaisin Olli Tammilehdon kotisivun alkuun (http://www.tammilehto.info)

29.5.2006