Jaa alla oleva somessa tai sähköpostilla:

Tämä Olli Tammilehdon kirjoitus on julkaistu lyhennettynä Kehitys-lehden numerossa 1/2004. Uudelleen julkaiseminen toivottavaa. Siitä tarkemmin tekijän kotisivulla.

Uudet kallonmittaajat

Vielä 1900-luvun alkupuoliskolla merkittävä ja arvostettu tutkimusalue oli fyysinen antropologian piirissä kukoistanut kallonmittaustiede. Sen tärkeimpiä päämääriä oli todistella valkoisen rodun - tai "arjalaisten" - ylemmyyttä. Nykyisin tuo tiede kiinnostaa vain rasismin historian tutkijoita, ja koko ihmisrodun käsite on hylätty.

Koska kuitenkin rasismi ja kulttuurisovinismi sisältyvät piilevinä olettamuksina sivilisaatiomme edistys- ja kehityskertomuksiin, hattukauppiaille jätetyt kallonmittaukset on korvattu 1930-luvulla keksityillä bruttokansantuotelaskelmilla. Jo Suomen tapaisessa pitkälle kapitalisoituneessa ja numeroituneessa maassa on vaikea keksiä, mitä BKT oikein mittaa: ei ainakaan hyvinvointia, mutta luvun yhteys kokonaistuotantoonkin on kyseenalainen, koska Suomessakin valtava, perheiden ja ystäväpiirien sisällä tapahtuva epävirallinen ja rahaton tuotanto ei näy BKT-laskelmissa.

Mutta kun siirrytään Amero-Euroopasta poispäin tai ajassa taaksepäin, BKT-laskelmat muuttuvat varsinaiseksi farssiksi, joiden lähin vertailukohde ovat kabbalistiset, Raamatun lauseiden numeroarvoihin perustuvat laskelmat. Olemattomat tilastot täytyy korvat suurella joukolla olettamuksia, arvauksia ja yleistyksiä, jolloin BKT-luvuksi saadaan juuri sellainen, kuin sen etukäteen arveltiin ja haluttiin olevankin. Toisaalta siinäkin tapauksessa, että nämä kaikki arvaukset osuisivat kuin ihmeen kautta oikeaan, saadulla BKT-luvulla ei ole mitään tekemistä kyseisen yhteiskunnan ihmisten elämän hyvyyden tai huonouden kanssa.

Page Top
 
Palautetta kirjoittajalle voi lähettää osoitteeseen
Kirjoituksen uudelleen julkaiseminen on toivottavaa. Siitä tarkemmin tekijän kotisivulla.

Takaisin Olli Tammilehdon kotisivun alkuun (http://www.tammilehto.info/)

3.3.2004