Tämä Risto Isomäen (8.1) ja Kimmo Kevätsalon (8.2) teksti on osa Olli Tammilehdon  toimittamaa, jo loppuunmyytyä kirjaa Kun edustajat eivät riitä - Kansalaistoiminnan opas (WSOY, Helsinki 1989). Uudelleen julkaiseminen toivottavaa. Siitä tarkemmin tekijän kotisivulla.

IV.8 Boikotti

8.1 Ostajat ohjaksissa

Kaupallisten arvojen hallitsemissa länsimaissa ostoboikotit voivat olla tehokkaita painostuskeinoja: Kieltäydytään antamasta ostopäätöksiä pelkästään markkinoiden ohjattaviksi. Hyvin organisoidun boikotin avulla voidaan tuottaa suuria taloudellisia tappioita vastustajalle, oli se sitten ylikansallinen suuryhtiö tai kotimainen yritys, joka haluaa tuhota harvinaisen suoalueen tai historiallisesti arvokkaan rakennuksen.

Boikottia voidaan käyttää paitsi tarkoin määrättyjen tavoitteiden ajamiseen myös yleisemmin tietoisuuden herättämiseen. Boikotit ovat konkreettista toimintaa, joiden avulla kiinnitetään ihmisten huomiota tärkeisiin ongelmiin.

Boikotit vaikuttavat kohteena olevaan yhtiöön lähinnä kahden mekanismin kautta. Ensinnäkin yhtiölle tuottaa tietysti tappiota, jos suuret ihmisjoukot lopettavat boikotin takia sen tuotteiden ostamisen, ja siirtyvät käyttämään kilpailijoiden tuotteita. Toiseksi, boikotit ovat erittäin kiusallisia yhtiön suhdetoiminnan kannalta. Sekä kansalliset että ylikansalliset yritykset myyvät tuotteitaan yhä enemmän nimellään, ja pyrkivät luomaan itsestään yleisölle mahdollisimman positiivisen ja luotettavan yrityskuvan. Boikotti, joka tahraa tätä myönteistä tuotekuvaa yleisön silmissä, voi merkitä yhtiölle vakavaa uhkaa (yhtiön yrityskuvaa voidaan toki vahingoittaa myös muunlaisten kampanjoiden kuin boikottien avulla).

Jos boikotilla pyritään ensisijaisesti vaikuttamaan yrityskuvan turmelemisen kautta, kannattaa etsiä yhtiön itsestään antaman kuvan ydintä, sitä symbolia tai asiaa joka ihmisten mielissä liittyy kaikkein tiiviimmin juuri kyseiseen yhtiöön. Tämä ydin on yhtiön arin paikka. Kun se yhdistetään negatiiviseen sanomaan, joka halutaan tuoda esille, yritys on hyvin nopeasti varpaillaan. Hollantilaisen CCF-yhtiön myydessä kehitysmaissa vauvanruokintaan soveltumattomia äidinmaidonkorvikkeita hollantilaiset toimintaryhmät käyttivät hyväkseen yhtiön tunnusmerkkiä, liehuvaa lippua, jonka jokainen hollantilainen tunsi. Toimintaryhmät alkoivat levittää kuvia, joissa CCF:n liehuva lippu lojui tahriutuneena mudassa - ja saivat nopeasti vaatimuksensa läpi.

Jos käytetään toista menetelmää ja vaikutetaan suoraan ihmisten ostopäätösten kautta, on pystyttävä mobilisoimaan melkoinen määrä ihmisiä, ennen kuin boikotti alkaa purra. Yleensä boikotit ovat näiden molempien taktiikoiden erilaisia yhdistelmiä.

Edellytyksenä boikotille on tietysti se, että boikotoitaville tuotteille on olemassa vaihtoehtoja. Boikotti on tehokkain silloin, kun ihmiset voivat ilman suurempia hankaluuksia siirtyä käyttämään boikotoitavan yhtiön asemasta sen kilpailijoiden tuotteita.

Ensimmäinen toimenpide on tehdä lista boikotoitavista tuotteista. Boikotin kohteeksi voidaan valita joko yksi yhtiön tuotteista tai kaikki sen tuotteet. Jos yhtiön kaikki tuotteet ovat hyvin tunnettuja, on luultavaa, että yhtä tuotetta syrjivä kuluttaja alkaa tietoisesti boikotoida myös muita, vaikka tähän ei erityisesti kehotettaisikaan. Sen sijaan jos yhtiö myy useita eri valmisteita monilla eri nimillä, on tärkeää luetella kaikki yhtiön tuotteet. Esimerkki tällaisesta yhtiöstä on Unilever, jonka tuotteissa ei juuri koskaan ole emäyhtiön nimeä. Vain harvat suomalaiset tietävät esimerkiksi sen, että Lipton, Turun Saippua, S.W. Paasiwaara ja Pierre Robert ovat kaikki sama asia kuin Unilever.

Boikotoitavien tuotteiden listaa on yritettävä levittää mahdollisimman laajalle. Käyttökelpoisia kanavia on muun muassa:

Riippuen käytettävissä olevista voimavaroista ja innostuksesta boikotointikehotusta voidaan levittää mitä kekseliäimmillä tavoilla. Nestlé-yhtiön vastaisen boikotin aktivistit USA:ssa keksivät päästää boikottitunnuksella varustettuja heliumpalloja lentoon supermarketeissa, jolloin ne jäivät katonrajaan näkyväksi muistutukseksi ihmisille. Kauppojen henkilökunta puhkaisi pallot ensimmäisellä kerralla saadakseen ne alas mutta ei enää toisella kertaa. Pallot oli nimittäin täytetty pienenpienellä paperisilpulla, joka levisi pallojen räjähtäessä ympäri myymälää, tuotehyllyille ja pakastearkkuihin.

Painostus voidaan suunnata myös kauppoihin. Jos jotkut kaupat saadaan luopumaan boikotoitavien tuotteiden myynnistä, ihmisiä voidaan kehottaa keskittämään ostoksensa niihin kauppoihin, jotka ovat mukana boikotissa. Jos jonkun kaupan edessä alkaa säännöllisesti seistä lennäkkejä jakavia ihmisiä, jotka onnistuvat käännyttämään joka kymmenennen tai kahdennenkymmenennen ihmisen kohti toista myymälää, kauppias alkaa kyllä pian mahdollisen raivonpurkauksen jälkeen harkita boikottiin liittymistä. Kun boikotilla on tarpeeksi voimaa, voidaan siirtyä yksittäisistä myymälöistä suurien kauppaketjujen ja kaupan keskusliikkeiden kimppuun.

Boikotin vaikutusmahdollisuudet riippuvat luonnollisesti myös vastustajan koosta. Ylikansalliset jättiläisyritykset ovat yleensä niin suuria taloudellisia yksiköitä, ettei yhteen maahan rajoittuvalla boikotilla ole yleensä mitään toivoa saada yritystä taipumaan. Joitakin ylikansallisia yrityksiä vastaan on kuitenkin jo järjestetty kansainvälisiä boikotteja, jotka tulevat varmasti jatkossa toimimaan esimerkkeinä muille samankaltaisille kampanjoille.

Tunnetuin kansainvälisistä tavoitteensa saavuttaneista boikoteista on todennäköisesti ollut maailman toiseksi suurinta elintarvikeyritystä Nestléä vastaan suunnattu pitkäaikainen boikotti. Nestlé-boikotti pakotti yhtiön lopettamaan äidinmaidonkorvikkeiden aggressiivisen mainonnan ja markkinoinnin kehitysmaissa. Unicefin mukaan äidinmaidonvastikkeiden tarpeeton käyttö aiheuttaa vuosittain kehitysmaissa vähintään miljoonan lapsen kuoleman. Nestlé myy noin puolet kehitysmaissa käytetyistä korvikkeista, ja se edisti niiden käyttöä mitä häikäilemättömimpien markkinointikeinojen avulla.

Nestlé-boikotin pani alulle vuonna 1977 vain pieni joukko ihmisiä Yhdysvalloissa mutta vuonna 1981 boikotissa arvioitiin olevan mukana jo 25 30 miljoonaa amerikkalaista. Kampanja levisi myös kahdeksaan muuhun teollisuusmaahan, ja tuotti Nestlélle erään arvion mukaan noin kahden miljardin dollarin suuruiset tappiot.

Kansainvälinen elintarviketyöläisten liitto IUL on järjestänyt kaksi kansainvälistä boikottia Coca Cola Companyä vastaan, ja yhden boikotin maailman suurinta elintarvikeyhtiötä Unileveriä vastaan. Coca Cola -boikotit pakottivat yhtiön parantamaan työläistensä oloja kehitysmaissa. Unilever-boikotti epäonnistui sen sijaan täydellisesti vastustaja oli liian massiivinen ja ennen kaikkea liian tuntematon: ihmiset eivät tienneet mitkä tuotteet olivat Unileverin valmistamia. Yhtiö ei välittänyt vähääkään siitä, mitä ammattiyhdistykset tekivät.

Joka tapauksessa melkein alalta kuin alalta löytyy ylikansallisia yrityksiä, joiden toimintaan sekä kehitysmaissa että teollisuusmaissa olisi syytä puuttua esimerkiksi boikotin avulla.

Boikottia voidaan tietysti käyttää yhtiöiden ohella myös valtioita vastaan. Tunnetuin esimerkki tästä on kansainvälinen boikotti Etelä-Afrikan rasistista hallitusta vastaan.

Boikotti voi kohdistua paitsi ostamista myös matkustamista vastaan. Esimerkiksi radikaalisivistyneistö ja ay-aktiivit boikotoivat Suomessa 60-luvulla matkustamista fasistiseen Espanjaan ja Portugaliin.

Myymisestä voi myös kieltäytyä. Maanviljelijät ovat ajoittain harrastaneet myyntiboikotteja. Ihmiset, joilla ei ole mitään tuotetta, jonka myynnistä kieltäytyä, voivat kuitenkin kieltäytyä myymästä työvoimaansa. Mutta tällöin onkin kyseessä lakko.
 

8.2 Lakot

Ostoboikotin lailla lakotkin tähtäävät usein ennen kaikkea huomion herättämiseen, kiinnostuksen synnyttämiseen ja sitä kautta tiedon leviämiseen. Vuokranmaksulakot, syömälakot, koululakot ovat aina osallistujiltaan sen verran rohkeutta tai epätoivoa vaativia, että ne pääsevät läpi vallanpitäjiä pääasiassa palvelevan julkisuuden. Niiden tuloksellisuus on jo siten riippuvainen osallistujien kansalaisrohkeudesta.

Useimmat mainituista menettelytavoista ovat niin harvinaisia, ettei niistä ole tehty järjestelmällisiä erittelyjä.

Työpaikalla toteutettavan lakon suhteen tilanne on toinen. Sitä on tutkittu paljon ja on laadittavissa ohjeita niistä tekijöistä, joiden huomioon ottaminen on tärkeää.

Lakon onnistumiseen vaikuttavat mm. seuraavat tekijät:

Page Top
 
Palautetta kirjoittajalle/toimittajalle voi lähettää osoitteeseen etunimi(at)sukunimi.info 
Kirjoituksen udelleen julkaiseminen on toivottavaa. Siitä tarkemmin tekijän/toimittajan kotisivulla


Takaisin toimintaoppaan alkuun ja sisällysluetteloon | Takaisin Tammilehdon kotisivun alkuun