Tämä Olli Tammilehdon teksti on johdanto Olli Tammilehdon  toimittamaan, jo loppuunmyytyyn kirjaan Kun edustajat eivät riitä - Kansalaistoiminnan opas (WSOY, Helsinki 1989).

Saatteeksi

Monet haluavat vaikuttaa yhteiskuntaan: lähiympäristössään, maassaan tai jopa maapallolla. Paljon harvemmat käytännössä vaikuttavat. Syitä on monia. Kaksi niistä - ei välttämättä tärkeimmät - ovat tiedon ja uskalluksen puute. Tämän kirjan tarkoituksena on tarjota tietoa vaikuttamisen tavoista ja menetelmistä sekä rohkaista kansalaisia käyttämään niitä.

Paitsi vasta-alkajille kirja tarjonnee uusia näkökulmia ja käyttökelpoisia vihjeitä myös vanhoille kansalaisaktiiveille. Heistä voivat kuitenkin jotkut jaksot tuntua "kansakoulumaisilta" ja tarpeettomilta. Kansalaistoimintaa ei kuitenkaan ole sisältynyt kansa- tai kansalaiskoulun eikä liioin nykyisten ali- tai yliopistojen oppivaatimuksiin. Alkeista on siksi alettava. Sitä paitsi ei liene tarpeen, että kaikki käyvät ensimmäisen luokan hitaassa kokemuksen koulussa, jossa oppimenetelmänä on yritys ja erehdys.

Oppaassa esitellään monia 80-luvun vaihtoehtoliikkeiden teemoja ja tekoja. Ne on ymmärrettävä vain havainnollistaviksi esimerkeiksi. Kirja ei ole tarkoitettu vain niille, jotka haluavat toimia nimenomaan näissä liikkeissä. Juuri nämä esimerkit on valittu siksi, että ne sattuvat olemaan kirjoittajille omakohtaisesti tuttuja ja edustavat uusimpia vaiheita kansalaistoiminnassa.

Opas on syntynyt yli 20 ihmisen yhteistyönä. Jaksojen I.2 ja IV.11 tekstit ovat persoonallisia puheenvuoroja toiminta-aloista, joihin kirjoittajat itse ovat jossain elämänsä vaiheessa panneet voimiaan. Siksi niissä on allekirjoitus. Näitä ovat kirjoittaneet Taina Bertell, Anne Brax, Jakob Donner, Heidi Hautala, Ilpo Helen, Anne Kauppi, Kimmo Kevätsalo, Jaakko Luoma, Annamari Markkola, Juha Markkola, Alan Robson, Riitta Ruokamo-Kebesch, Pekka Sauri, Peter Sjölund, Johanna Suurpää, Olli Tammilehto, Eeva Uusivirta ja Thomas Wallgren. Muut luvut ovat sen sijaan yleisempiä ja useimmat niistä ovat toimitustyön kuluessa muuttuneet huomattavasti. Seuraavassa niiden kirjoittajat: II.1 - Kai Vaara, III.2 - Teuvo Suominen, III.3 - Pekka Sundell, III.4 - Henrik Hausen, IV.1 ja IV.2 - Ismo Tuormaa, IV.3.1 - Tiina Kanerva, IV.3.2 - Pertti Näränen, IV.3.3 - Harry Silfverberg, IV.5 - Heikki Susiluoma, IV.8.1 - Risto Isomäki, IV.8.2 - Kimmo Kevätsalo, IV.12 - Auli Kilpeläinen. Tomi Vähätalo on kirjoittanut lainopillisia osuuksia lukuihin IV.7 ja IV.9. Muista teksteistä vastaan itse alusta loppuun.

Monet edellämainituista ihmisistä ovat antaneet myös koko kirjaa koskevia arvokkaita neuvoja ja korjausehdotuksia toimitustyön kuluessa. Tällaista apua olen lisäksi saanut Martin Hausenilta ja Raimo Laakialta. Yksittäisiä kirjallisuus- ja muita vihjeitä on tullut lukuisilta ihmisiltä, mm. Juhani Paavolalta, Kari Paloselta ja Perttu Rastaalta.

Kirjan toimittamisen aloitti työryhmä, johon kuuluivat minun lisäkseni Anne Brax, Heidi Hautala ja Henrik Hausen. Brax ja Hautala osallistuivat merkittävällä panoksella osien I ja II synnyttämiseen. Muiden ryhmän jäsenten kiireiden yltyessä toimitustyön loppuunsaattaminen jäi minulle. Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta on avustanut työtä rahallisesti.

Kaikille mainituille ja mainitsemattomille avustajille omasta puolestani suurkiitos!

Helsingissä 29. syyskuuta 1988

Olli Tammilehto

Page Top
 
Palautetta kirjoittajalle/toimittajalle voi lähettää osoitteeseen etunimi(at)sukunimi.info 
Kirjoituksen udelleen julkaiseminen on toivottavaa. Siitä tarkemmin tekijän/toimittajan kotisivulla

Takaisin toimintaoppaan alkuun ja sisällysluetteloon | Takaisin Tammilehdon kotisivun alkuun