Tämä Olli Tammilehdon alunperin laatima luettelo on osa Olli Tammilehdon   toimittamaa, jo loppuunmyytyä kirjaa Kun edustajat eivät riitä - Kansalaistoiminnan opas (WSOY, Helsinki 1989). Suureelta osin sen on saattanut ajantasalle (elokuu 2001) Annina Kappi. Kuitenkin paikoitellen siinä on vielä vanhoja tietoja.

Osoitteita


TÄTÄ SIVUA OLLAAN UUDISTAMASSA
Osa tiedoista on vanhentuneita!
NAISLIIKE

Naiset rauhan puolesta, Bulevardi 11 A, 00120 Helsinki, puh. 649382, (Naisten toimintaryhmä, joka ei pitäydy pelkästään tavanomaisiin keinoihin)

Naisjärjestöjen Keskusliitto, Mannerheimintie 40 A 15, 00100 Helsinki, puh. (09) 494 217, fax (09) 494 617, www.naisjarjestojenkeskusliitto.fi (Useimmat Suomen lukuisista naisten järjestöistä (myös poliittisista) kuuluvat tähän)

Nytkis - Naisjärjestöjen yhteistyö, Kvinno-organisationer i samarbete, c/o Sosialidemokraattisen naiset, Simonkatu 8a, 00100 Helsinki, puh. (09) 69307241, fax (09) 693 19 68, www.nytkis.org , nytkis@kaapeli.fi (Yhteys kaikkien puolueiden ja vihreiden naisjärjestöihin, lisäksi Nytkikseen kuuluu Unioni ja Naisjärjestöjen Keskusliitto )

Unioni Naisasialiitto Suomessa, Bulevardi 11 A, 00120 Helsinki, puh.(09) 643 158, fax (09) 643 193, www.naisunioni.fi (Keskeinen naisasiajärjestö, vanha mutta edelleen virkeä, pajon erilaisia toiminta- ja muita ryhmiä)

RAUHANLIIKE

Aseistakieltäytyjäliitto, Rauhanasema, Veturitori, 00520 Helsinki, puh.(09) 140427, www.aseistakieltaytyjaliitto.fi (Totaalikieltäytyjien, siviilipalvelusmiesten ja muiden aseista- kieltäytyjien etujärjestö)

Naiset rauhan puolesta, Bulevardi 11 A, 00120 Helsinki, puh. 649382, (Naisten toimintaryhmä, joka ei pitäydy pelkästään tavanomaisiin keinoihin)

Suomen Rauhanliitto, Rauhanasema, Veturitori, 00520 Helsinki, puh. (09) 141 314, fax (09) 147 297, www.kaapeli.fi/~rauhanl/ (Sadankomiteaa, aseistakieltäytyjiä, ruotsinkielistä rauhan- liikettä ym. yhdistävä iso järjestö)

Suomen Sadankomitealiitto, Rauhanasema, Veturitori, 00520 Helsinki, puh. (09) 141 336, fax (09) 147 297, www.kaapeli.fi/sadankomitea

Suomen Rauhanpuolustajat, Hämeentie 48 (sisäpiha), 00500 Helsinki, puh. (09) 773 2499, fax (09) 773 2328, www.rauhanpuolustajat.fi

Suomen YK-liitto, Unionink. 45 B, 00170 Helsinki, puh. (09) 135 1402, fax (09) 135 2173, www.ykliitto.fi (Suuren kansalaisjärjestöjoukon muodostama organisaation, jolta tukea ja apua: rauhankasvatus, ympäristö, 3. maailma)

YMPÄRISTÖLIIKE

Asukasliitto, Vuorikatu 22 A 11, 00100 Helsinki, puh. (09) 25330500, fax (09) 25330550, www.asukasliitto.fi (Järjestöön kuuluu suuri joukko kaupunkien ja kuntien osien asukas yhdistyksiä, ajaa järkevää asunto- ja ympäristöpolitiikkaa)

Kuluttajaliitto, Mannerheimintie 15 A, 00260 Helsinki, puh. (09) 454 2210, fax (09) 4542 2120, www.kuluttajaliitto.fi (Palkkatyöläisten etujen mukaista kuluttajapolitiikkaa ajava järjestö, johon kuuluvat mm. suureta ammattijärjestöt)

Kuluttajat ry, Kasöörinkatu 3, 00520 Helsinki, puh./fax. (09) 877 50120, www.kuluttajat-konsumenterna.fi (Pieni mutta aktiivinen kuluttajajärjestö, joka on kiinnostunut mm. siitä, mitä saasteita ruoka ja käyttöesineet tuovat mukanaan)

Liikennepoliittinen yhdistys Enemmistö, PL 246, 00101 Helsinki, puhelinvastaaja 09-672395,
http://enemmisto.ma.cx/   (Jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja joukkoliikennevälineneiden käyttäjien etujen mukaista liikennepolitiikkaa ajava henkilöjäsenjärjestö)

Luonto-Liitto, Annankatu 26 A, 5. krs, 00100 Helsinki, puh. (09) 68 444 20, fax (09) 68 444 222, www.luontoliitto.fi (Nuorten luonnonharrastajien ja ympäristönsuojelijoiden järjestö)

Maan ystävät, Kirkkotie 6-10, 20540 Turku, puh. (02) 231 0321, www.maanystavat.fi

Pehmeän Teknologian Seura (PTS), Mannerheimintie 13a, 00100 Helsinki, puh. 406 927, (Ympäristöystävällisempää ja muutenkin nykyistä järkevämpää teknologiaa edistävä yhdistys)

Ruohonjuuri Oy, Mannerheimintie 13 A, 00100 Helsinki, puh. (09) 445 465, fax (09) 446 417, www.ruohonjuuri.fi (Pehmeän teknologian tuotteita maahantuova ja vaihtoehtoista kauppaa ylläpitävä ryhmä)

Suomen eläinsuojeluyhdistys, Kotkankatu 9, 00510 Helsinki, puh. (09) 877 1200, fax (09) 877 1206, www.sey.fi (Pääasiassa koti- ja lemmikkieläinten oikeuksia puolustava henkilöjäsenpohjainen kansalaisjärjestö)

Suomen kotiseutuliitto, Kalevank. 13 A, 00100 Helsinki, puh. (09) 612 6320, fax (09) 612 63250, www.suomenkotiseutuliitto.fi (Paikallista ympäristön ja kulttuurin vaalimista edistävä järjestö johon kuuluu yli 550 kotiseutuyhdistystä kaupungeissa ja maalla)

Suomen luonnonmukaisen viljelyn yhdistysten liitto (SLVYL), Partalan kartano, 51900 Juva, puh. 955-51920, (Pieni keskusjärjestä, jonka kautta yhteys kaikkiin alan yhdistyksiin ja useimpiin luonnonmukaisiin viljelijöihin)

Suomen luonnonsuojeluliitto, Kotkankatu 9, 00510 Helsinki, puh. (09) 228 081, fax (09) 228 08 200, www.sll.fi (Luonnnonystävien ja luonnonsuojelijoiden valtakunnallinen järjestö, johon kuuluu pari sataa paikallisyhdistystä)

TERVEYS- JA VAMMAISPOLIITTISET LIIKKEET

Helsingin mielenterveysyhdistys (HELMI), PL 32, 00241 Helsinki, puh. 147 779, (Psykiatristen vammaisten itse muodostama, heidän etujaan valvova ja oikeuksiaan puolustava järjestö; yhteys muihin vastaaviin yhdistyksiin)

Kuluttajaliitto, Mannerheimintie 15 A, 00260 Helsinki, puh. (09) 454 2210, fax (09) 4542 2120, www.kuluttajaliitto.fi (Palkkatyöläisten etujen mukaista kuluttajapolitiikkaa ajava järjestö, johon kuuluvat mm. suureta ammattijärjestöt)

Kuluttajat ry, Kasöörinkatu 3, 00520 Helsinki, puh./fax. (09) 877 50120, www.kuluttajat-konsumenterna.fi (Pieni mutta aktiivinen kuluttajajärjestö, joka on kiinnostunut mm. siitä, mitä saasteita ruoka ja käyttöesineet tuovat mukanaan)

Kynnys, Itämerenkatu 2, 00180 Helsinki, puh. (09) 685 0110, fax (09) 6850 1199, www.kynnys.fi (Valtakunnallinen vammaisten itse muodostama vammaispoliittinen järjestö)

Lastensuojelun keskusliitto, Armfeltintie 1, 00150 Helsinki, puh. (09) 3296 011, fax (09) 3296 0299, www.lskl.fi (Yhteys kaikkiin lasten parissa toimiviin järjestöihin )

Niemikotisäätiö, Vanha viertotie 22 C, 00350 Helsinki, puh. (09) 5878 155, fax (09) 5875 408, www.niemikoti.fi (Pitää yllä Niemikotia, jossa psykiatriset potilaat asuvat yhteisössä ja selviävät yleensä paremmin kuin laitoksissa; muualla Suomessa vastaavia)

Suomen Raittiusjärjestöjen Liitto, Annank. 29 A 18, 00100 Helsinki, puh. 694 2433, (Yhteys 24 suomalaiseen raittiusjärjestöön, joista 19 kuuluu liittoon)

Suomen Potilasliitto, PL 266, 00531 Helsinki, puh. 748 341, (Potilaiden itse muodostama terveyspoliittinen yleisjärjestö, joka valvoo sairaanhoitojärjestelmämme kohteiden oikeuksia)

Suomen luontaisterveyden liitto, Liisank. 12 E 34, 00170 Helsinki, puh. 657 545, (Ei-kaupallinen, terveisiin elämäntapoihin ja vaihtoehtoisiin hoitomuotoihin perustuvaa terveyttä edistävä henkilöjäsenjärjestö)

Suomen eläinsuojeluyhdistys, Kotkankatu 9, 00510 Helsinki, puh. (09) 877 1200, fax (09) 877 1206, www.sey.fi (Pääasiassa koti- ja lemmikkieläinten oikeuksia puolustava henkilöjäsenpohjainen kansalaisjärjestö)

Suomen luonnonmukaisen viljelyn yhdistysten liitto (SLVYL), Partalan kartano, 51900 Juva, puh. 955-51920, (Pieni keskusjärjestä, jonka kautta yhteys kaikkiin alan yhdistyksiin ja useimpiin luonnonmukaisiin viljelijöihin)

Terveydenhoidon valinnanvapaus ry, PL 193, 00121 Helsinki, puh. 448514 (pj.), 639 178(siht.), (Potilaan oikeutta omiin ratkaisuihin ja vaihtoehtoisiin hoito- muotoihin puolustava yhdistys)

Vaihtoehtoisen sosiaalipolitiikan ryhmä (VESPA), Kyllikink. 26, 33500 Tampere, puh. 931-530 991,

Vaihtoehtoisen lääketieteen keskusliitto, PL 294, 00101 Helsinki, puh. 040-582 4022, www.vlkl.net (Virallisista poikkeavaa lääketiedettä ja hoitomuotoja edistävä ja näitä edustavia ihmisiä kokoava henkilöjäsenyhdistys)

Vammaisjärjestöjen neuvottelukunta, c/o Invalidiliitto, Kumpulantie 1 A, 00520 Helsinki, puh. 718 466, (Organisaatio, jonka kautta saa yhteyden kaikkiin Suomen monista vammaisjärjestöistä)

TOIMINTA KÖYHIEN PUOLESTA

Emmaus-Helsinki, PL 232, 00151 Helsinki, puh. (09) 632 282, fax (09) 636 282 , (Yhteisö, jossa ilman rahapalkkaa kerätään ja myydään vanhaa tavaraa sekä toimitetaan ylijäämä maailman köyhille; muualla Suomessa vastaavia ryhmiä)

Kehitysyhteistyön Palvelukeskus, Sörnäisten rantatie 25, 00500 Helsinki, puh. (09) 584 233, fax (09) 584 23 200, www.kepa.fi (3. maailman köyhiä auttavien suomalaisten järjestöjen tuki- ja yhteistyöorganisaatio.)

Pehmeän Teknologian Seura (PTS) ja Ruonojuuri Oy, Mannerheimintie 13a, 00100 Helsinki, puh. 406 927, (Ympäristöystävällisempää ja muutenkin nykyistä järkevämpää teknologiaa edistävä järjestö, kauppa ja kahvila)

Suomen Pakolaisapu, Ludviginkatu 3-5 B 42, 00130
Helsinki, puh. (09) 6962 640, fax (09) 6962 6466, www.pakolaisapu.fi (Köyhien maiden pakolaisia tukeva järjestö, joka toimii YK:n pakolaiselimien kanssa, jäsenenä järjestöjä laidasta laitaan; yhteydessä toimii pakolaisten neuvontakeskus, josta apua turvapaikkaa pyytäville ja muille vaikeuksiin joutuneille ulkomaalaisille)

Maailmankauppojen liitto ry, Aurinkotehdas, Kirkkotie 6-10, 20540 Turku, puh. (02) 2374 990, fax (02) 2371 670, www.sci.fi/~tumakaup/ (Yhteistyöelin kehitysmaakaupoille ja paikallisille kehitysmaa- yhdistyksille, joita Suomessa lähes 40)

Suomi-Tansania seura, PL 906, 00101 Helsinki, www.kaapeli.fi/tansania (Esimerkki yli 70 ystävyysseurasta, muiden osoitteita puhelinluettelosta Rauhan puolustajista ja Ulkomaalaisyhdistysten Yhteistyöjärjestöstä)

Uusituuli, Linnank. 52-56, 20100 Turku, puh. 921-308 669, (Ryhmä, joka varustaa purjelaivaa Afrikan ja Suomen kansalais- ryhmien väliseen suoraan tavaranvaihtoon)

Vaihtoehtoisen sosiaalipolitiikan ryhmä (VESPA), Kyllikink. 26, 33500 Tampere, puh. 931-530 991

KANSAIN VÄLISYYS

Amnesty International, Suomen osasto, Ruoholahdenk. 24 D, 00180 Helsinki, (09) 5860 440, fax (09) 5860 4460, www.amnesty.fi (Toimii maailmanlaajuisesti poliittisten vankien puolesta)

Ihmisoikeuksien ja kansalaisvapauksien puolesta ry, Oikok. 9, 00170 Helsinki, puh. 637 470

Kansainvälinen Vapaaehtoistyö ry, Rauhanasema, Veturitori, 00520 Helsinki, puh. (09) 144 408, fax (09) 147297, http://http://www.kvtfinland.org/ (Organisoi Suomessa kansainvälisiä työleirejä ja tiedottaa muiden maiden vastaavista, kuuluu laajaan kansainväliseen järjestöperheeseen)

Kehitysyhteistyön Palvelukeskus, Sörnäisten rantatie 25, 00500 Helsinki, puh. (09) 584 233, fax (09) 584 23 200, www.kepa.fi (3. maailman köyhiä auttavien suomalaisten järjestöjen tuki- ja yhteistyöorganisaatio.)

Maailmankauppojen liitto ry, Aurinkotehdas, Kirkkotie 6-10, 20540 Turku, puh. (02) 2374 990, fax (02) 2371 670, www.sci.fi/~tumakaup/ (Yhteistyöelin kehitysmaakaupoille ja paikallisille kehitysmaa- yhdistyksille, joita Suomessa lähes 40)

Suomen YK-liitto, Unionink. 45 B, 00170 Helsinki, puh. (09) 135 1402, fax (09) 135 2173, www.ykliitto.fi (Suuren kansalaisjärjestöjoukon muodostama organisaation, jolta tukea ja apua: rauhankasvatus, ympäristö, 3. maailma)

Suomi-Tansania seura, PL 906, 00101 Helsinki, www.kaapeli.fi/tansania (Esimerkki yli 70 ystävyysseurasta, muiden osoitteita puhelinluettelosta Rauhan puolustajista ja Ulkomaalaisyhdistysten Yhteistyöjärjestöstä)

Ulkomaalaisyhdistysten Yhteistyöjärjestöc/o Anna-Mari Päivärinne, Uudenmaank. 34 C 42, 00120 Helsinki, puh. 635 854, (Yhteys suurimpaan osaan yli 70 seurasta, joiden tarkoitus on edistää ystävyyttä ja kulttuurisuhteita jonkin maan kanssa)

AMMATTIYHDISTYSLIIKE

AKAVA, Rautatieläisenk. 6, 00520 Helsinki, puh. 141 822, fax (09) 142 595, www.akava.fi (Korkeakouluja käyneiden ihmisten ammattiliittojen keskusjärjestö)

Kansan Sivistyön Liitto (KSL), Kotkank. 9, 00510 Helsinki, puh. 716 955, (Kansandemokraattien kiintiötä hyödyntävä opintokeskus, jolla korvaa ja silmää uudelle kansalaistoiminnalle)

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö (SAK), PL 157, 00531 Helsinki (Hakaniemenranta 1, 3. krs), puh. (09)772 11, fax (09) 7721 447, www.sak.fi (Suurin ay-liikkeen keskusjärjestö, sen kautta yhteyttä lähes kaikkiin ay:iin konttoreiden ja valtiokoneiston ulkopuolella)

Suomen Teknisten Toimihenkilöjärjestöjen Keskusliitto (STTK), Pohjoisranta 4 A, 00170 Helsinki, puh. puh. (09)131 521, fax (09) 652 367, www.sttk.fi (Insinöörien, teknikoiden yms. ammattiliittojen keskusjärjestö)

Toimihenkilö- ja Virkamiesjärjestöjen Keskusliitto (TVK), Asemamiehenk. 4, 00520 Helsinki, puh. 1551, (Yksi suurista ammattiyhdistysliikkeen keskusjärjestöistä, sen kautta paljon yhteyksiä kansalaistoiminnan kannalta tärkeälle perustasolle)

Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliiton Opintokeskus (TJS Opintokeskus), Ratamestarinkatu 11 A, 00520 Helsinki, puh. (09) 229 3030, fax (09) 143 034, www.tjs-opintokeskus.fi (TVK-laisten järjestöjen opintokeskus)

Työväen sivistysliitto (TSL), Siltasaarenkatu 4, 7. krs, 00530 Helsinki, puh. (09) 4762 800, fax (09) 4762 8680, www.tsl.fi (Sosialidemokraattinen opintokeskus)

NUORISOTOIMINTA

Arkadian nuorisoklinikka, Linnunlauluntie 9, 00530 Helsinki, puh. 739 883, (Vaihtoehtoista, valtiosta ja kaupungista riippumatonta nuoriso- työtä, jonka rahoitus perustuu suureen kirpputoriin)

Kansalaiskasvatuksen Keskus, Kasarmink. 23 A, 00130 Helsinki, puh. 630 664, (Koulutuksen ja kasvatuksen alalla toimivien yhteistyöjärjestö )

Nuorisoseurajärjestö, Raumantie 1 B, 00350 Helsinki, puh. 558 892, (Vuosisadan vaihteen perinteitä jatkava suuri nuoriso-, harrastus- ja kulttuurijärjestö)

Nuorisotyön keskus, Kasarmink. 23 A 12, 00130 Helsinki, puh. 625 200, (Kansalaistoimintaa koulutuksella, aineistoilla ja välineillä palveleva ei-valtiollinen organisaatio)

Allianssi ry, Olympiastadion, Eteläkaarre, A-porras, 00250 Helsinki, puh. (09) 3482 4305 ja (09) 3482 4303, fax (09) 491 290, www.alli.fi (Nuorisojärjestöjen yhteistyöelin)

Suomen Ylioppilaskuntien Liitto (SYL), Kalevankatu 3 A 46, 00100 Helsinki, puh. (09) 680 3110, fax (09) 6803 1131, www.syl.helsinki.fi (Järjestön kautta yhteys korkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijajärjestöihin ja -ryhmiin, joita hyvin monilla aloilla)

OPISKELU JA SIVISTYS

Demus-katuteatteric/o Harry Silfverberg, Läntinen Pitkäkatu 18 I 41, 20100 Turku, puh. 921-513 648, (Suomen johtava katuteatteriryhmä, jolta saa käytännön neuvoja ja jonka jäsenet voivat tulla vetämään katuteatterikursseja)

Kansalaiskasvatuksen Keskus, Kasarmink. 23 A, 00130 Helsinki, puh. 630 664, (Koulutuksen ja kasvatuksen alalla toimivien yhteistyöjärjestö )

Kansallinen Sivistysliitto, Pohjoinen Rautatiekatu 21 B, 00100 Helsinki, puh. (09) 693 81, fax (09) 685 1651, www.kansio.fi (Kokoomukselainen opintokeskus, josta kuten muistakin opinto- keskuksista kansalaistoimintaa tukevia aineistoja ja kursseja)

Kansan Sivistyön Liitto (KSL), Kotkank. 9, 00510 Helsinki, puh. 716 955, (Kansandemokraattien kiintiötä hyödyntävä opintokeskus, jolla korvaa ja silmää uudelle kansalaistoiminnalle)

Keskinäisen Sivistyksen Seura Suomen Lataamo, PL 589, 33101 Tampere , (Järjestää uusien liikkeiden ihmisten tapaamisia ja julkaisee alan kirjallisuutta, toimii ilman palkattuja työntekijöitä)

Maaseudun Sivistysliitto, Eerikinkatu 28, 5. krs, 00180 Helsinki, puh. (09) 751 2020, fax (09) 7512 0211, www.msl.fi (Keskustalainen opintokeskus)

Nuorisotyön keskus, Kasarmink. 23 A 12, 00130 Helsinki, puh. 625 200, (Kansalaistoimintaa koulutuksella, aineistoilla ja välineillä palveleva ei-valtiollinen organisaatio)

Opintotoiminnan Keskusliitto, Paasivuorenkatu 2 A 2, 00530 Helsinki, puh.  (09) 4153 4200, fax (09) 4153 4253, www.okry.fi (Puolueisiin sitoutumaton opintokeskus, useita paikallistoimistoja eri puolilla Suomea)

Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliiton Opintokeskus (TJS Opintokeskus), Ratamestarinkatu 11 A, 00520 Helsinki, puh. (09) 229 3030, fax (09) 143 034, www.tjs-opintokeskus.fi (TVK-laisten järjestöjen opintokeskus)

Työväen sivistysliitto (TSL), Siltasaarenkatu 4, 7. krs, 00530 Helsinki, puh. (09) 4762 800, fax (09) 4762 8680, www.tsl.fi (Sosialidemokraattinen opintokeskus)

Vapaan Sivistystoiminnan Liitto, Vernissankatu 8, 01300 Vantaa, puh. (09) 5840 610, fax (09) 5840 6200, www.vasili.fi (Nuorisoseurajärjestöön kuuluva opintokeskus )

Vapaan sivistyön yhteisjärjestö, Uudenmaankatu 17 B 28, 00120 Helsinki, puh. (09) 646 501, www.vsy.fi (Opintokeskusten ja sivistysjärjestöjen yhteistyöelin, josta yhteyksiä niihin, lisäksi yhteisjärjestöön kuuluvat mm. Suomen Kansanopistoyhdistys, Kansalais- ja Työväenopistojen Liitto sekä Suomen Kirjastoseura)

AVUKSI OLEVIA ORGANISAATIOITA

Vapaakappalepalvelut ja Suomen ISBN-keskus, Helsingin Yliopiston kirjasto, PL 26, 00014 Helsingin yliopisto (Teollisuuskatu 23),  puh. (09) 191 44321 (vapaakappaleet), puh. (09) 191 44327 (ISBN), fax (09)
191 44341, www.helsinki.fi/kirjastot (Jos itse painaa, on vapaakappaletoimistoon lähetettävä 6 kappaletta jokaisesta julkaisusta; ISBN-toimistosta saa julkaisuihin kansainvälisen kirjanumeron, joka auttaa niiden levittämisessä)

BTJ Kirjastopalvelu Oy, PL 84, 00211 Helsinki, puh. (09) 584 0440, fax (09) 5840 4581, www.btj.fi (Yhtiö, jonka kautta julkaisut leviävät useimpiin Suomen kirjastoista)

Kirjavälitys Oy,  PL 169, 01721 Vantaa (Martinkyläntie 45), puh. (09) 852 541, fax (09) 8525 4250 tai 8525 4281, www.kirjavalitys.fi (Tämän yhtiön kautta saa painotuotteen leviämään useimpiin Suomen kirjakaupoista)

Suomen tietotoimisto (STT), PL 550, 00101 Helsinki (Albertinkatu 33), puh. (09) 695 811,  fax (09) 6958 1335, www.stt.fi (Uutistoimisto, jonka välityksellä suurin osa lehdistämme saa suurimman osan aineistostaan, toimistoja useissa kaupungeissa)

YHTEYKSIÄ VALTIOON

Eduskunnan oikeusasiamies, 00102 Eduskunta (Aurorankatu 6, eduskunnan kirjaston sisäänkäynti), puh. (09) 4321, fax (09) 432 2268, www.eduskunta.fi/fakta/eoa/eoa1.htm (Epäoikeudenmukaisuutta kärsineet kannelkoot hänelle - korjauksen saaminen vaatii yleensä kuitenkin myös muuta toimintaa)

Eduskunta, 00102 Eduskunta, puh. (09) 4321, www.eduskunta.fi (Nuo 200 valittua, jotka mielellään kuulevat murheesi; työtaakka tekee heistä kuitenkin vakavasti toimintarajoitteisia)

Kuluttaja-asiamies, PL 5, 00531 Helsinki (Haapaniemenkatu 4 A, 7. krs), puh. (09) 77 261, fax (09) 7726 7557, www.kuluttajavirasto.fi (Valtion viranomainen, jolle voi valittaa kuluttajan oikeuksien loukkaamisesta)

Oikeuskansleri, PL 20, 00023 Valtioneuvosto (Snellmaninkatu 1 A), puh. 1601, fax (09) 160 3975, www.vn.fi/okv (Hänelle voi valittaa viranomaisten väärinkäytöksistä )

Tasa-arvovaltuutettu, PL 33, 00023 Valtioneuvosto (Mikonkatu 2 D, 6.krs), puh. (09) 1601, fax (09) 160 4582, www.tasa-arvo.fi (Hän ja hänen toimistonsa auttaa sukupuolen perusteella tapahtuvassa syrjinnässä)

Tasavallan presidentti, Mariank. 2, 00170 Helsinki, puh. 661 133, fax (09) 638 247, www.tpk.fi , presidentti@tpk.fi (Joskus voi muistaa tätäkin rouvaa tai herraa kirjeillä)

Tietosuojavaltuutettu, PL 315, 00181 Helsinki (Albertinkatu 25 A, 3.krs), puh. (09) 18251, fax (09) 1825 7835, www.tietosuoja.fi (Apua, kun on kyseessä suomalaisia koskevissa tietokonerekistereissä olevan tiedon kyseenalainen käyttö)

Valtioneuvosto,  PL 23, 00023 Valtioneuvosto (Snellmaninkatu 1 A, Helsinki), puh. (09) 1601 tai (09) 57 811, www.valtioneuvosto.fi (Täällä on hallitus ja tätä kautta pääsee yhteyteen muiden valtiohierarkian huippujen tai heidän sihteeriensä kanssa)

Yhdistysrekisteritoimisto, PL 30, 00931 Helsinki, puh. 343 2211, (Kun ryhmä tai yhdistys halutaan ry:ksi, säännöt ja perustavan kokouksen pöytökirja tähän toimistoon, josta saa myös mallisääntöjä)

Page Top
 
Palautetta kirjoittajalle/toimittajalle voi lähettää osoitteeseen etunimi(at)sukunimi.info 
Kirjoituksen udelleen julkaiseminen on toivottavaa. Siitä tarkemmin tekijän/toimittajan kotisivulla

Takaisin toimintaoppaan alkuun ja sisällysluetteloon | Takaisin Tammilehdon kotisivun alkuun