Jaa alla oleva somessa tai sähköpostilla:

1 1
Tämä Olli Tammilehdon kirjoitus on julkaistu Lausuntopalvelussa 11.5.2024. Uudelleen julkaiseminen toivottavaa. Siitä tarkemmin tässä.

Lausunto hallituksen DCA-esityksen luonnoksesta:

Hallitus ei perustele DCA:n tarpeellisuutta ja hämärtää sopimuksen itsemääräämisoikeutta heikentävät vaikutukset

DCA-sopimus merkitsisi suurta muutosta Suomen poliittisessa järjestelmässä ja kansainvälispoliittisessa asemassa, koska Suomi näin liittoutuisi erittäin tiiviisti yhden ydinasesuurvallan kanssa ja alistuisi sen intresseille. Tästä huolimatta hallitus ei esityksessään1 suoraan kerro, miksi näin kauaskantoinen sopimus olisi solmittava Natoon liittymisen lisäksi. Epäsuorasti hallitus antaa ymmärtää, että sopimusta tarvitaan vahvistamaan Suomen turvallisuutta. Hallitus ei kuitenkaan 195-sivuisessa esityksessään juurikaan perustele sitä, miten sopimus vahvistaisi Suomen turvallisuutta. Ainoastaan sivulla 21 esitetään jonkinlainen perustelu: Suomi saisi ”nopeasti tukea, jos turvallisuustilanne heikkenee.” Hallitus ei kuitenkaan lainkaan pohdi sitä, että turvallisuustilanne voisi heiketä juuri USA:n joukkojen tiiviin läsnäolon takia, koska Venäjä kokisi sen uhaksi. Esityksessä ei siis lainkaan vastata lukuisten tutkijoiden esittämään kritiikkiin, jonka mukaan sopimus lisäisi ydinasevaltojen välistä jännitettä ja siten heikentäisi ratkaisevasti Suomen turvallisuutta.

DCA-esityksen luonnos antaa väärän käsityksen siitä, miten DCA-sopimus vaikuttaisi Suomen itsemääräämisoikeuteen. Esimerkiksi sivulla 10 kerrotaan, että toisin kuin valtiosuvereniteettiin perustuvassa Nato-sopimuksessa Suomen suostumusta Yhdysvaltain joukkojen maahantuloon ei DCA:ssa tarvita. Seuraavalla sivulla kuitenkin väitetään Suomen itsemääräämisoikeuden säilyvän, koska "Suomi voi tarvittaessa tuoda esiin Yhdysvalloille näkemyksensä, jotka Yhdysvallat ottaa huomioon." Tottahan varaskin ottaa huomioon tavaran omistajan näkemykset.

DCA-sopimus olisi voimassa 10 vuotta, joten Suomi antaisi USA:n joukoille oikeuden vapaasti tulla maahamme kymmeneksi vuodeksi. Esitysluonnoksen sivulta 20 selviää, että Norja ja Ruotsi eivät luovu itsemääräämisoikeudestaan näin pitkäksi aikaa: Norja antaa luvan Yhdysvaltain joukkojen maahantuloon enintään vuodeksi kerrallaan ja Ruotsi enintään kahdeksi vuodeksi. Esitysluonnoksessa ei mitenkään perustella sitä, miksi Suomen pitäisi luopua suvereniteetistaan ratkaisevasti pidemmäksi ajaksi kuin Norjan ja Ruotsin.

Norja on luopunut itsemääräämisoikeudestaan muutenkin vähemmän kuin, mitä hallitus haluaa Suomen luopuvan: Norjan viranomaiset vastaavat turvallisuudesta USA:n tukikohtien välittömässä läheisyydessä ja niiden siviiliosissa. Sen sijaan Suomen DCA-sopimuksen artiklan 6 mukaan Yhdysvaltain sotilaille annetaan oikeus järjestyksen pitoon ja voimankäyttöön tukikohtien välittömässä läheisyydessä ja poikkeuksellisissa olosuhteissa muuallakin Suomessa. Tätäkään suvereniteetista luopumista hallitus ei perustele mitenkään.

Suomen perustuslain 94 § mukaan ”Kansainvälinen velvoite ei saa vaarantaa valtiosäännön kansanvaltaisia perusteita”, mikä tarkoittaa sitä, ettei tällaista vaaraa aiheuttavia sopimuksia saa solmia. DCA-olisi tämän mukaan hylättävä, sillä kun itsemääräämisoikeudesta luovutaan, kansa menettää valtansa. Kaikesta huolimatta hallitus väittää itsemääräämisoikeuden säilyvän, koska DCA:ssa USA lupaa kunnioittaa Suomen lainsäädäntöä. Hallitus kuitenkin paljastaa, mitä kunnioittaminen oikeasti tarkoittaa: ”… kunnioittaminen ei voisi kuitenkaan johtaa siihen, että yhdessä sovitun toiminnan toteuttaminen estyisi tai siitä tulisi käytännössä hyvin hankalaa.” (s. 11) Eli siis silloin kun Suomen laeilla olisi merkittävää vaikutusta, niitä ei tarvitsisi noudattaa.

DCA-sopimuksen artiklan 27 mukaan ”Yhdysvallat kunnioittaa sovellettavaa Suomen ympäristö-, terveys- ja turvallisuuslainsäädäntöä.” Hallitus haluaa kuitenkin esityksessään varmistaa, ettei kukaan kuvittele tästäkään kunnioittamisesta liikoja ja kertoo sivulla 48, ettei ympäristöstä, terveydestä ja turvallisuudesta tarvitse välittää jos välittäminen tekisi USA:n toiminnan hankalaksi tai estäisi sen.

DCA-sopimuksen mukaan USA:n joukot vapautetaan kaikista veroista ja lakisääteisistä maksuista ja myös velvollisuudesta noudattaa lukuisia Suomen lakeja. Tätä hallitus perustelee sillä, että maksujen periminen ja lakien noudattaminen hankaloittaisivat Yhdysvaltojen joukkojen toimintaa Suomessa. Mutta niinhän Suomen lait hankaloittavat myös lukuisten muiden organisaatioiden ja ihmisten toimintaa, mutta tästä huolimatta niitä on pakko noudattaa. Monien näiden organisaatioiden ja ihmisten toiminta sitä paitsi liittyy tavalla tai toisella Suomen turvallisuuteen. Hallitus ei mitenkään perustele sitä, miksi Yhdysvaltojen hankaluudet ovat eri asemassa kuin muiden tahojen hankaluudet.

Kansanedustajille, jotka ovat huolissaan ydinaseista, hallitus tarjoilee ydinenergialain epämääräistä kunnioittamista (s. 11). Kuitenkin DCA kieltäisi Suomeen saapuvien USA:n ajoneuvojen, laivojen ja lentokoneiden asevarustuksen tarkistamisen ilman Yhdysvaltojen suostumusta (s. 71).

DCA-esityksen luonnos on siis täysin kelvoton: Se ei perustele sopimuksen tarpeellisuutta ja hyötyä ja johtaa kansanedustajia harhaan.


14.05.24

Lisää kommentti

* Pakollinen tieto
4000
Drag & drop images (max 3)
Powered by Commentics

Comments (2)

Avatar
New
Kaitsu(Mänttä-Vilppula)says...

Hyvä kooste, kiitos Olli !

Kaitsu

Avatar
New
Maija(Helsinki)says...

Petovaltio US aivopessyt SUomen kansan & hallituksen MKULTRA

natsiaivopesumenetelmin ilmeisesti tai hypnotisoinut heidät.

moista sopimusta ei kukaan selväjärkinen ikinä menisi sopimaan,tämä on niin yliluonnollisen kaameaa, että ainoaksi

selitykseksi jäävät riivaajahenget, demonit ja perkeleen petos.

Maanpetturihallitus riivattuna riehuu.

Onhan hallitusohjelmaankin oikein eksplisiittisesti sisäänkirjoitettu orpojen,leskien ja muukalaisten sortaminen,

jonka kaltaisesta toiminnasta yksiselitteiseti seuraa Jumalan tuomio. "Orpoa, muukalaista ja leskeä älä sorra!" sanoo RTTU

Page Top

Palautetta kirjoittajalle (myös tämän sivuston teknsisistä yksityiskohdista) voi lähettää osoitteeseen
Kirjoituksen uudelleen julkaiseminen on toivottavaa. Siitä tarkemmin tekijän kotisivulla.

Suomessa vapaiden kirjoittajien on yhä vaikeampaa saada toimeentuloa työstään – varsinkin jos kyseenalaistaa vallitsevia käsityksiä ja kertomuksia. Toivon siksi, että te, lukijani, tukisitte suoraan rahallisesti työtäni. Ulkomailla on paljon nettipalveluja, joiden kautta minun kaltaiseni kirjoittajat keräävät tukea. Kuitenkin Suomessa yksityinen rahankeräys on laitonta. Siksi rahallisen tuen täytyy tapahtua ostamisen muodossa. Linkki tukikauppaani: https://tammilehto.info/tuki/index.php

Takaisin tekijän (Olli Tammilehto) kotisivun alkuun (http://www.tammilehto.info)