Tämä Olli Tammilehdon  kirjoitus on julkaistu Solidaarisuus-lehdessä numero 2/1997. Se perustuu kannanottoon Kansalaisvalta-Liikkeen tilaisuudessa 10.3.1997. Uudelleen julkaiseminen toivottavaa. Siitä tarkemmin tekijän kotisivulla.

 
 EMU - jatkoa projektiin "valta kansalaisilta yhtiöille"

Euroopan raha- ja talousliitossa EMUssa rahapoliittinen valta luovutetaan Euroopan Keskuspankille. Pankin kuusi johtajaa tulevat olemaan täysin riippumattomia kaikista elimistä ja ihmisistä, joihin kansalaisten näkemykset saattaisivat vaikuttaa.

Mutta kukaan ihminen ei elä sosiaalisessa tyhjiössä. Johtajiksi valitaan talousmiehiä (naisia?), joilla taustansa ja työkokemuksensa takia on tiiviit suhteet suuryhtiöiden johtoportaaseen. Koska he lisäksi ovat koulutuksensa takia omaksuneet taloustieteeseen sisältyvän yhtiöliberalistisen ideologian, pankin valta on käytännössä yhtiöiden valtaa. Tulevassa, jo natsien aikoinaan haaveilemassa, Pan-Euroopassa yhtiöiden asiamiehet päättävät, kuka saa rikastua ja kuka köyhtyä, kuka saa tuhota ilmakehää maailmanympärimatkoillaan ja kuka matkustaa liftaamalla työn perässä Porista Portugaliin.

EMU on jatkoa jo toista sataa vuotta jatkuneelle projektille, jossa valtaa vähä vähältä keskitetään yhtiöille markkinatalouden, taloudellisen hyvinvoinnin tai työllisyyden nimissä. Käytännössä yhtiötalouden leviäminen ympäri maapalloa on merkinnyt ennennäkemätöntä pahoinvointia ihmisten enemmistölle ja työttömyyden valtavaa paisumista. Myös lukuisten pientuottajien kilpailun ylläpitämät markkinat on tuhottu muutamien yhtiöiden oligo- tai monopoleilla.

Edustuksellisten elinten kautta tapahtuva vaikuttaminen yhtiöihin minimoitiin jo viime vuosisadalla tekemällä yhtiöiden toimiluvista pysyviä. Valtiolliset taloutta säätelevät määräykset ovat useimmissa tapauksissa parantaneet suurten yhtiöiden asemaa pientuottajiin nähden.

EU (EY) on alusta lähtien ollut suurten eurooppalaisten ylikansallisten yhtiöiden projekti, jolla ne ovat saaneet maanosamme julkiset rahavirrat ja infrastruktuurit vastaamaan paremmin toiveitaan. "Euroopan teollisuusmiesten pyöreä pöytä" (European Roundtable of Industrialists) käyttää jatkuvasti ratkaisevaa epämuodollista valtaa niin Brysselissä kuin eri maiden hallituspalatseissa ja -linnoissa.

80-luvun lopun jälkeen yhtiöt ovat lujittaneet valtaansa myös maailmanlaajuisesti. YK-järjestelmä on valjastettu palvelemaan niiden tarkoituksia entistä paremmin. Esimerkiksi ylikansallisia yhtiöitä valvonut maailmanjärjestön elin lopetettiin. Maailman kauppajärjestön WTO:n avulla yhtiöt ovat saamassa vapaat kädet alueilla, joissa niitä vielä on jonkin verran kontrolloitu: köyhät maat sekä kasvien geneettinen materiaali avautuvat niiden ryöstettäviksi.

Hämmästyttävintä tässä meneillään olevassa yhtiöiden vallankaappauksessa on se, että sitä ovat toteuttamassa sosiaalidemokraattisten puolueiden ja ay-liikkeen johtajat. Yleinen uskomushan on, että nämä tahot yrittävät puolustaa tavallisia ihmisiä yhtiöiden riistopyrkimyksiä vastaan. Miten on mahdollista, että esim. SAK on edistämässä Suomen liittymistä EMUun?

Kysymys lienee siitä, että jo varhain työväenliikkeeseen pääsi kaksi Troijan puuhevosta, joiden sisällä yhtiömaailman "agentit" ovat tunkeutuneet liikkeen sisään ja riisuneet sen aseista. Troijan puuhevoset ovat työväenpuolueiden ja ammattiliittojen hierarkkinen organisaatio sekä niiden johtajien omaksuma taloustiedeideologia. Pyramidin kaltaisen organisaation johdon on ollut helppo samaistua muihin "yhteiskunnan kokonaisedusta" huolta kantaviin johtajiin ja estää alhaalta päin tuleva vaikuttaminen.

Jo 1800-luvun alussa rahamiesten ja yhtiöiden etua ajamaan kehittynyt taloustiede on tarjonnut "munkkilatinan", jonka turvin jäsenkunnan hallinta on onnistunut: ensin elävistä ihmisistä on tehty laskelmien numeroita, minkä jälkeen numeroiden pyörityksellä on voitu oikeuttaa ihmisten elämän typistäminen.

Page TopPalautetta kirjoittajalle voi lähettää osoitteeseen etunimi(at)sukunimi.info . Kirjoituksen uudelleen julkaiseminen on toivottavaa. Siitä tarkemmin tekijän kotisivulla.

Takaisin Olli Tammilehdon kotisivun alkuun