Tätä Olli Tammilehdon  kirjoitusta syyskuulta 1999 ei ole julkaistu. Sen julkaiseminen on toivottavaa. Siitä tarkemmin tekijän kotisivulla.

Noam Chomskyn esittely

Vuonna 1928 syntynyt Noam Chomsky on maailmankuulu kielitieteilijä, joka on luonut aivan uuden, tranformaatio-kielioppina tunnetun suuntauksen tieteeseensä. Hän on vuodesta 1961 alkaen ollut Massachusetts Institute of Technology:n eli MIT:n kielitieteen professori.

Chomsky on kuitenkin vieläkin tunnetumpi siitä, mitä hän on tehnyt varsinaisen ammattinsa ulkopuolella. Hän on yli 30:lla politiikkaa käsittelevällä kirjallaan, lukemattomilla artikkeleillaan ja esitelmillään luonut maineensa USA:n tunnetuimpana toisinajattelijana ja maailman johtavana kriittisenä intellektuellina. Hän yli 30 vuotta kritisoinut herkeämättä USA:n ulkopoli tiikkaa ja virallisiin mutta sivuutettuihin lähteisiin nojautuen osoittanut sen ristiriidat. Vaikka retoriikan tasolla edistetään demokratiaa ja ihmisoikeuksien kunnioittamista, todellisuudessa tuetaan harvainvaltaa ja ihmisoikeuksien polkemista pienen varakkaan vähemmistön etujen pönkittämiseksi. Chomsky itse on kansanvallan ja monien USA:n ja lännen virallisten ihanteiden vankka kannattaja, mutta ei vaan näe niitä toteutettavan käytännössä. Hän on analysoinut terävästi nyky-yhteiskunnan tiedotuskoneistoja ja näkee mediavallan juuri siksi välineeksi, millä yhteiskunnallis ten liikkeiden toiminnan tuloksena syntynyt muodollinen demokratiamme on käytännössä tehty tyhjäksi. (Tästä erityisesti kirjassa Manufacturing Consent, jonka hän on kirjoittanut yhdessä Edward Hermanin kanssa.)

Vaikka Chomsky on globaalin kapitalismin voimakas kriitikko, hän ei ole koskaan sortunut ihailemaan reaalisosialistisia maita. Hän arvosteli aikoinaan kovin sanoin myös Neuvostoliittoa ja sen liittolaisia.

Aikana, jolloin media luo lyhytjänteisen ja yksittäisiin katastrofeihin keskittyvän suhtautumistavan maailman tapahtumiin, Chomsky ja hänen laaja tuotantonsa on korvaamaton apu asioiden taustan ja yhteyksien ymmärtämiseen. Hän toimii ikään kuin maailman yhteiskunnan muistina ja järkenä, joka kertoo valtaapitäville kiusalliset, hanakasti unohdettavat tosiasiat tapahtumien taustasta ja kääntää poliitikkojen retorisen kielen ymmärrettäväksi. Chomsky on esimerkiksi kirjoittanut monien tutkijoiden suuresti arvostaman teoksen Lähi-idästä, hän oli ensimmäisiä joka jo vuosikymmeniä sitten kirjoituksillaan kiinnitti huomiota Itä-Timorin tilanteeseen ja hän oli myös keskeisiä virallisen Jugoslavia- ja Kosovo-retoriikan avaajia.

Page Top

Seuraavassa internetosoitteessa on runsaasti Chomskyn artikkeleita ja haastatteluja sekä äänitteitä hänen puheistaan ja haastatteluistaan: http://www.zmag.org/chomsky/index.cfmPalautetta kirjoittajalle voi lähettää osoitteeseen etunimi(at)sukunimi.info
Kirjoituksen udelleen julkaiseminen on toivottavaa. Siitä tarkemmin tekijän kotisivulla.
Takaisin Olli Tammilehdon kotisivun alkuun