Tämä Olli Tammilehdon  kirjoitus on julkaistu 5.11.98 Maan ystävien sähköpostilistalla. Uudelleen julkaiseminen toivottavaa. Siitä tarkemmin tekijän kotisivulla.

Miksi vaaliosallistumisesta keskustelu on tärkeää

Monen mielestä olisi varmaan kivempaa, että Maan ystävät olisi puhtaasti nuorisojärjestö. Ei olisi minunlaisiani kalkkiksia nurkissa vinkumassa. Minun ja kumppaneiden olisi varmaan ollut parempi suostua aikoinaan vihreiden kosintaan. Nyt olisin kansanedustaja ja vaikuttaisin tehokkaasti Suomen valtiolaivan kulkuun. Ydinvoimanvastaisessa liikkeessä saamani julkisuuden takia läpimenoni olisi ollut hyvin todennäköistä.

Kuitenkin niiden, jotka näkevät liikkeen moni-ikäisyydessä jotain arvoa, sopii miettiä, mikä pidättelee kokeneita ja julkisuutta saaneita aktivisteja poissa ehdokasimurin kidasta. Varmaan sillä on tekemistä kriittisen suhtautumisen kanssa niin nuorten kuin vanhempien keskuudessa vallitsevaan politiikkakäsitykseen, jonka mukaan yhteiskunnallisen vaikuttamisen ensisijainen foorumi on eduskunta. Huolimatta koulujen, korkeakoulujen ja tiedotusvälineiden vaalipuffauksesta jotkut meistä ovat päätyneet sellaiseen omituiseen käsitykseen, että yhteiskunnallisten liikkeiden vaikutus on ensisijaista ja useimmat muutokset kiikastavat juuri liikkeiden heikkoudesta. Liikkeiden vähäverisyys taas on usein suora seuraus siitä, että orastavien liikkeiden keskeisiä ihmisiä vedetään puolueisiin tai valtiokoneistoon. Tällaista käsitystä jotkut meistä kutsuvat anarkismiksi, useimmat eivät. Puoluekriittinen näkemysten esiintymistä voi pitää liikkeiden olemassaolon ehtona - ainakin muiden kuin nuorisoliikkeiden. Tämä ei tarkoita sitä, että kaikkien olisi jaettava tämä näkemys. Riittää, kun sitä on kylliksi liikkeen muodostamassa aatekeitoksessa.

Puoluetoiminnan kritiikkiä esittäessäni en minä eikä varmaan useimmat muutkaan halua sulkea puolueihmisiä Maan ystävistä tai sanoa irti ystävyyssuhteita heihin. Kysymys on vain siitä, että vallitseva yhteiskunnallisten tapahtumien kommentointi nostaa aina esille puolueet liikkeet unohtaen. Jos kukaan ei edes liikkeiden sisällä esitä toisenlaista tarinaa, ei toimintamme voimistumiseen tai edes jatkumiseen ole edellytyksiä.

Ajankohtainen esimerkki on Saksan hallituksen päätös luopua joskus ydinvoimasta. Se tulkittiin vihreän puolueen ansioksi. Todellisuudessa kuitenkin keskeinen syy siihen on voimakas ydinvoimanvastainen liike. Se, että liike vielä yli kahdenkymmenen vuoden toiminnan jälkeen on voimissaan, johtuu taas huomattavalta osaltaan siitä, että jotkut veteraanit eivät lähteneet puoluetoimintaa periaatteellisista syistä. Eli paradoksaalisesti Saksan vihreät saavat kiitosta siksi, että jotkut ovat olleet kyllin kriittisiä pysyäkseen vihreistä erossa.

Page
 TopPalautetta kirjoittajalle voi lähettää osoitteeseen etunimi(at)sukunimi.info
Kirjoituksen udelleen julkaiseminen on toivottavaa. Siitä tarkemmin tekijän kotisivulla.
Takaisin Olli Tammilehdon kotisivun alkuun