Tämä Marko Sandborgin ja Olli Tammilehdon kirjoitus on julkaistu Etelä-Uusimaassa 3.5.09 (kirjoitettu 2009). Uudelleen julkaiseminen toivottavaa. Siitä tarkemmin tekijän kotisivulla.

Ilmastokriisiä suitsitaan bussilinjoja lakkauttamalla?

Etelä-Suomen lääninhallitus on päättänyt olla jatkamatta tukeaan Fiskariin liikennöivälle Pohjolan Liikenteen bussille. Käytännössä päätös merkitsee Fiskarin ja Karjaan välisen lauantailiikenteen lopettamista kesäkuun alusta lukien seuraaviksi vuosiksi. Sunnuntaina ei ole ollut julkista liikennettä, vaikka tarvetta toki olisi ollut.

Monien autottomien ja yksiautoisten perheiden elämä vaikeutuu nyt ratkaisevasti. Viikonlopun työssäkäynti tulee mahdottomaksi. Kaupassa käynnit, terveyspalvelujen käyttö ja Karjaan hyvien juna- ja bussiyhteyksien hyödyntäminen muihin kaupunkeihin tulevat hankaliksi ja kalliiksi. Alueella on käytössä oma seutukuukausilippu. Tämän lipun käyttömahdollisuudet ja reaalinen arvo laskevat myöskin.

Fiskarin uudessa kaavassa oletetaan paikkakunnalle muuttavan runsaasti uusia perheitä. Se, että yksityisauton käyttö ei ole niin välttämätöntä kuin useimmilla muilla maaseutupaikkakunnilla, on yksi seikka, joka tekee Fiskarissa asumisen houkuttelevaksi vaihtoehdoksi. Bussilinjan lakkautus heikentää näin ollen mahdollisuuksia tekeillä olevan kaavan toteutumiseen.

Fiskarin tärkeimpiä elinkeinoja on viikonlopputurismi. Lääninhallituksen päätös sulkee ruukin lopullisesti ilman omaa autoa liikkuvilta matkailijoilta.

Päätöstä on perusteltu matkustajien vähäisyydellä. Kuitenkin bussin käyttäjiä saataisiin helposti lisää, jos yhteyksistä tiedotettaisiin. Tällä hetkellä edes monet fiskarlaiset eivät tiedä, että busseja kulkee paikkakunnalle lauantaisin. Lukemattomat aluetta käsittelevät matkailuesitteet eivät kerro halaistua sanaa linja-autoyhteyksistä. Samoin alueella ilmestyvät lehdet vaikenevat bussilinjojen olemassaolosta.

Toisaalta bussinkäyttäjiä on lähivuosina tulossa kovasti lisää, koska niin maapalloa kuin Länsi-Uusimaata koettelee kaksi suurta kriisiä: ilmastonmuutos ja öljyn tuotannon huipun saavuttaminen. Sitä mukaa kun näiden kriisien vakavuus ymmärretään ja ne vaikuttavat yhteiskuntamme ja taloutemme toimintoihin, suuria määriä ihmisiä siirtyy eettisistä ja taloudellisista syistä joukkoliikenteen käyttäjiksi.

Lääninhallitus on kaikkien valtionhallinnon haarojen edustaja alueellamme, myös liikenneministeriön. Ministeriö aloitti maaliskuussa ilmastotalkoot, jonka tavoitteena on yli kahden miljoonan tonnin leikkaus hiilidioksidipäästöihin. Aiotaanko leikkaus todellakin saada aikaan yksityisauton käyttöön pakottamalla?

Raaseporin kaupunki voisi avustuksellaan estää bussilinjan lakkauttamisen. Ymmärtävätkö kaupungin päättäjät ilmastonmuutoksen vakavuuden paremmin kuin lääninhallitus?

Page Top
 
Palautetta kirjoittajalle (myös tämän sivuston teknsisistä yksityiskohdista) voi lähettää osoitteeseen
Kirjoituksen uudelleen julkaiseminen on toivottavaa. Siitä tarkemmin tekijän kotisivulla.

Takaisin Olli Tammilehdon kotisivun alkuun (http://www.tammilehto.info)

04.05.09