Jaa alla oleva somessa tai sähköpostilla:

1 1
Tämä Olli Tammilehdon kirjoitus on julkaistu Helsingin Sanomissa 23.5.2024. Uudelleen julkaiseminen toivottavaa. Siitä tarkemmin tässä.

Hallituksen DCA-perustelut ovat hataria

Hallitus on kohta antamassa eduskunnalle esityksen, joka koskee Suomen ja USA:n sotilaallista yhteistyötä käsittelevän DCA-sopimuksen hyväksymistä. Sopimus merkitsisi sitä, että USA:n sotajoukot voisivat tulla maahan vapaasti ilman Suomen tapauskohtaista suostumusta, kulkea täällä ilman rajoituksia ja perustaa tänne sotilastukikohtia. DCA kaventaisi siten merkittävästi Suomen itsemääräämisoikeutta.

Suomen perustuslain 94 § mukaan ”Kansainvälinen velvoite ei saa vaarantaa valtiosäännön kansanvaltaisia perusteita”. DCA olisi tämän mukaan hylättävä, sillä kun itsemääräämisoikeudesta luovutaan, kansa menettää valtansa.

Kaikesta huolimatta hallitus väittää itsemääräämisoikeuden säilyvän, koska DCA:ssa USA lupaa kunnioittaa Suomen lainsäädäntöä. Hallitus kuitenkin paljastaa esitysluonnoksessaan, mitä kunnioittaminen oikeasti tarkoittaa: ”… kunnioittaminen ei voisi kuitenkaan johtaa siihen, että yhdessä sovitun toiminnan toteuttaminen estyisi tai siitä tulisi käytännössä hyvin hankalaa.” Eli siis silloin kun Suomen laeilla olisi merkittävää vaikutusta, niitä ei tarvitsisi noudattaa.

DCA-sopimus merkitsisi siis suurta muutosta Suomen poliittisessa järjestelmässä ja kansainvälispoliittisessa asemassa, koska Suomi näin liittoutuisi erittäin tiiviisti yhden ydinasesuurvallan kanssa ja alistuisi sen intresseille. Tästä huolimatta hallitus ei esityksessään kerro, miksi näin kauaskantoinen sopimus olisi solmittava Natoon liittymisen lisäksi.

Hallitus ei 195-sivuisessa esitysluonnoksessaan perustele kunnolla sitä, miten sopimus vahvistaisi Suomen turvallisuutta. Esityksessä ei lainkaan vastata lukuisten tutkijoiden esittämään kritiikkiin, jonka mukaan sopimus lisäisi ydinasevaltojen välistä jännitettä ja siten heikentäisi ratkaisevasti Suomen turvallisuutta.


23.05.24

Lisää kommentti

* Pakollinen tieto
4000
Drag & drop images (max 3)
Powered by Commentics

Comments (1)

Avatar
New
pibe(Hameln)says...

Noin toimivat vaan myydyt poliitikot. Vastaan maan etuja. Sama on käynyt täällä Saksassa, joka on täynnä näitä tukikohtia ydinaseineen. Eurooppa tulee olemaan seuraavan sodan tantere. Ei usa.

Page Top

Palautetta kirjoittajalle (myös tämän sivuston teknsisistä yksityiskohdista) voi lähettää osoitteeseen
Kirjoituksen uudelleen julkaiseminen on toivottavaa. Siitä tarkemmin tekijän kotisivulla.

Suomessa vapaiden kirjoittajien on yhä vaikeampaa saada toimeentuloa työstään – varsinkin jos kyseenalaistaa vallitsevia käsityksiä ja kertomuksia. Toivon siksi, että te, lukijani, tukisitte suoraan rahallisesti työtäni. Ulkomailla on paljon nettipalveluja, joiden kautta minun kaltaiseni kirjoittajat keräävät tukea. Kuitenkin Suomessa yksityinen rahankeräys on laitonta. Siksi rahallisen tuen täytyy tapahtua ostamisen muodossa. Linkki tukikauppaani: https://tammilehto.info/tuki/index.php

Takaisin tekijän (Olli Tammilehto) kotisivun alkuun (http://www.tammilehto.info)