Tämä Olli Tammilehdon kirjoitus perustuu Rauha Kosovoon mielenosoituksessa 17.4.99 pidettyyn puheeseen. Sen julkaiseminen on toivottavaa. Siitä tarkemmin tekijän kotisivulla.

Miten NATO hyötyy järjettömistä pommituksistaan?

Sota vaatii aina inhimillisten itsestäänselvyyksien sivuuttamista: kaiken sellaisen avointa hyväksymistä, mitä rauhanoloissa ei missään tapauk sessa hyväksyttäisi. Ei ole kuitenkaan aivan helppoa niellä tarkoituksellista tappamista, ihmisten elämää kannattavien rakenteiden tuhoamista ja ympäristökatastrofien aiheuttamista rutiininomaisesti päivästä toiseen ja viikosta viikkoon. Niinpä järjen valon on himmennyttävä.

Uusia humanitäärisiä katastrofeja aiheuttavaa sotaa perustel laan yleisesti omituisella väitteellä, että jotainhan oli tehtävä, koska Kosovossa oli kehit tymässä humanitäärinen katastrofi. Ilmeisesti tämän sotasumennetun järjen mukaan on siviilielämän vaaratilanteissa käyttäydyttävä seuraavasti: Kun satut kohtaamaan tulipalon eikä vettä ole lähellä mutta kylläkin kanisterillinen bensaa, sinun on viipymättä tartuttava kanisteriin ja hei tettävä bensiiniä liekkeihin: onhan aina parempi tehdä edes jotain tulipalon suhteen kuin seisoa tumput suorina.

Toinen yleinen perustelu NATOn käymälle ja suomalaisen eliitin siunaamalle sodalle on se, että NATOn uskottavuus vaati pommituksia. Jos vaivautuu ajattelemaan, mitä tämä newspeak oikein tarkoittaa, myös toinen perustelu näyttää kummalliselta. Miten maanosan turvallisuuden takaajaksi esitetyn puolustusliiton uskottavuutta lisäävät liiton omien sääntöjen vastaiset pommitukset, jotka ovat uudelleen tuoneet eurooppalaisen suursodan mahdollisuuden näköpiiriin? Kysymys ei selvästi olekaan suomalaisillekin kaupa tun linnoitusvahti-NATOn uskottavuudesta, vaan uuden siirtomaaherra-NATOn uskottavuudesta. Kysymys on siitä, että kosovolaisten hädän kannalta järjettömillä pommituk silla on tarkoitus pelottaa kaikkia maita ja yhteiskunnallisia liikkeitä, jotka sattuvat asettumaan poikkiteloin EU:n ja USA:n globaalin politiikan kanssa - politiikan, joka tähtää lännen ylivalta-ase man säilyttämiseen ja maapallon luonnon ja työvoiman äärimmäisen epäoikeudenmukaiseen ja vahingolliseen käyttöön eliittien ja suurten yhtiöiden hyväksi.

USA:n on onnistunut muuttaa NATO puolustusliitosta maailmanpoliisiksi. Uusi tehtävä tuli ensimmäistä kertaa julkisuuteen NATOn ulkoministerikokouksessa viime joulukuussa. Siellä USA:n ulkoministeri Madeleine Albright vaati NATOa laajentamaan toiminta-aluet taan kaukaisiin maihin ja taistelemaan monia erilaisia uhkia vastaan. USA:n sotakoneisto on siis näin saanut Länsi-Euroopan armeijoista arvokkaan apuvoiman kansojen kurissa pitämiseen. Koska sotimiselle on myös eliitin kannalta omat haittansa, on tärkeää, että useimmissa tapauksissa pelkkä pelottelu ja uhkailu riittää. Siksi on järkeä käydä järjettömiä sotia, jotta USA:ta ja NATOa pelättäisiin kuin konepistooleilla leikkivää gangsterijouk koa.

Vuonna 1995 laadittu ydinaseista vastuussa olevan USA:n valtiollisen elimen, Strategisen komentokeskuksen, selvitys "Kylmän sodan jälkeisen aseilla pelottelun olennaiset piirteet"(Essentials of Post-Cold War Deterrence) tuli viime vuonna tiedonvapauslain avulla julkisuuteen. Siinä sanotaan mm. että "meille on vahingollista esiin tyä liian järkevänä ja kylmäpäisenä.... Se, että jotkut USA:n hallituksen elementit näyttävät olevan 'poissa hallinnasta', voi olla hyödyllistä, koska tämä vahvistaa vastustajiemme päätöksentekijöiden pelkoja ja epäilyksiä."

Siis jo Länsi-Euroopan ja Pohjois-Amerikan yhtiöllis-valtiollisen yhteiskuntajärjestelmän luonne ruokkii sotia. Kuten tietenkin myös Jugoslavian eliitin vallan perusta, joka poh jautuu Kansainvälisen valuuttarahaston rakennesopeutusohjelmien köyhdyttämien ihmisten katkeruuden kanavoimiseen vihaksi toista kansallisuutta kohtaan. Jos siis sota on hyödyllistä molemmille osapuolille, onko mitään toivoa rauhasta? Onneksi kuitenkaan ammattipo liitikot, sotilaat, yhtiöjohtajat, päätoimittajat ja sen sellaiset eivät ole ainoita yhteiskunnallisia toimijoita. Euroopan rauhanliike on jälleen nostamassa päätään. Esimerkiksi Roomassa huhtikuun 3. päivä järjestettyyn mielenosoitukseen osallistui todennäköisesti 100 000 ihmistä.

Suomessa on toistaiseksi Kosovo-mielenosoituksiin tullut vain muutamia satoja ihmisiä. Kuitenkin joukkotiedotusvälineiden ainutlaatuisella tuella on Suomessa synty nyt liike, joka liikuttaa satoja tuhansia ihmisiä - nimittäin liike Kosovon albaanien auttamiseksi. Kun myös sodan toisen osapuolen syyttömien ihmisten kärsimykset tihkuvat tiedo tussuodattimien takaa tajuntaamme, on rauhanliikkeen mahdollista laajeta hyvin nopeasti.

Hiroshiman ja Nagasakin atomipommitukset vuonna 1945 eivät lopettaneet toista maailmansotaa vaan aloittivat kolmannen. Rauhanliikkeen voimin se saatiin kuitenkin loppumaan alkuunsa. Myös nyt pienten ihmisten pienet rauhanteot voivat yhdistyä voimaksi, joka saa rauhanneuvottelijan lakeerikengät näyttämään poliiti koista maailmanpoliisin saappaita houkuttelevimmilta.

 Page TopPalautetta kirjoittajalle voi lähettää osoitteeseen etunimi(at)sukunimi.info 
Kirjoituksen udelleen julkaiseminen on toivottavaa. Siitä tarkemmin tekijän kotisivulla.

Takaisin Olli Tammilehdon kotisivun alkuun