Tämä Olli Tammilehdon kirjoitus on julkaistu lyhennettynä Joensuun ylioppilaslehden numerossa 2/2004. Uudelleen julkaiseminen toivottavaa. Siitä tarkemmin tekijän kotisivulla.

Kirjasuosituksia

Bennholdt-Thomsen, Veronika ja Maria Mies: The Subsistence Perspective. Zed Books, Lontoo 1999

- Niille, jotka etsivät vaihtoehtoa nykyiselle globaalille kapitalismille, tämä kirja voi olla äärimmäisen inspiroiva lukukokemus. Kyse ei ole kuitenkaan utopian maalailusta vaan siitä, että katsomalla todellisuutta uudesta perspektiivistä huomataan, että jo nyt ympärillämme on ei-kapitalistinen talous, joka pitää meitä hengissä.

Bookchin, Murray: The Third Revolution: Popular Movements in the Revolutionary Era. Cassell, Lontoo 1996

- Tämä teos, josta kohta ilmestyy kolmas osa, antaa radikaalisti toisenlaisen kuvan uuden ajan Euroopan tapahtumista kuin historian oppikirjat. Tunnettu yhteiskuntakriitikko ja ympäristöfilosofi katsoo historiaa muutosliikkeiden näkökulmasta ja tuo esiin valtavan määrän valtavirran sivuuttamaa tai unohtamaa aineistoa.

Brinton, Maurice: The Bolsheviks & Workers' Control 1917 to 1921, The State and Counter-Revolution. http://www.spunk.org/texts/places/russia/sp001861/bolintro.html, Solidarity ja Black & Red, Lontoo & Detroit 1975[1970]

- Brintonin pieni kirja, joka on luettavissa myös internetissä, kertoo, miten Lenin, Trotski ja kumppanit tuhosivat järjestelmällisesti ja häikäilemättä varhaisen, työläisten itsehallintoon perustuvan neuvostodemokratian, koska se uhkasi kommunistipuolueen valtaa. Bolshevikeilla ja kapitalisteilla osoittautuukin olevan yllättävän paljon yhteistä – kuten myös "kommunistisella" ja "porvarillisella" historiankirjoituksella. Kirja perustuu alkuperäisiin venäläisiin asiakirjoihin ja muihin tuolta ajalta säilyneisiin kirjallisiin dokumentteihin.

Holloway, John: Change the World Without Taking Power. Pluto & Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, Lontoo 2002

- Ciudad de Méxicon (Mexico City) autonomisen yliopiston professori luo tässä kirjassa uuden teorian yhteiskunnan muuttamisesta analysoimalla kaikkien ihmisten vaikutuskyvyn (power-to) ja harvojen ylivallan (power-over) välistä yhteyttä. Hän pyrkii ylittämään muutosliikkeiden perinteisen jaon reformisteihin, vallankumouksellisiin marxilaisiin ja anarkisteihin. Kirja on herättänyt paljon kiinnostusta saksan- ja espanjankielisten toisenlaista globalisaatiota ajavien ja antikapitalististen liikkeiden piirissä.

Lummis, C. Douglas: Radical Democracy. Cornell University Press, Ithaca 1996

- Tokion yliopiston sosiologian professorin kirja tuo vakuuttavasti esiin nykyisen talousparadigman ja kehitysajattelun demokratian vastaisen luonteen. Hän osoittaa myös kuinka paljon kehityspuhe on velkaa Leninille. Kaikesta huolimatta demokratiaa on olemassa nykyisinkin, ja se puhkeaa hänen mukaansa kukkaan yhteiskunnallisten liikkeiden nopeiden nousujen hetkillä.

Noble, David F.: The Religion of Technology: The Divinity of Man and the Spirit of Invention. Penguin Books, New York 1999[1997]

- Pohjois-Amerikan kiinnostavimman teknologiahistorioitsijan ja -kriitikon uusimpia kirjoja, jossa hän kaivaa esiin suuren joukon unohdettuja seikkoja länsimaisen luonnontieteen ja teknologian menneisyydestä. Tieteilijöitä eivät hänen mukaansa elähdyttäneet niinkään käytännölliset pyrkimykset kuin halu saattaa ihminen (Aatami) ennen syntiinlankeemusta vallinneeseen tilaan tai valmistella Jeesuksen toisen tulemisen myötä koittavaa tuhatvuotista valtakuntaa. Kirja auttaa ymmärtämään myös nykytieteen ja -teknologian irrationaalisuutta.

Page Top
 
Palautetta kirjoittajalle voi lähettää osoitteeseen
Kirjoituksen uudelleen julkaiseminen on toivottavaa. Siitä tarkemmin tekijän kotisivulla.

Takaisin Olli Tammilehdon kotisivun alkuun (http://www.tammilehto.info/)

4.3.2004