Tätä Olli Tammilehdon 23.10.2012 kirjoitettua vastinetta Helsingin Sanomat ei suostunut julkaisemaan. Se on jatkopuheenvuoro keskusteluun, jonka aloitti Tammilehdon kirjoitus Helsingin Sanomissa 18.10. Uudelleen julkaiseminen toivottavaa. Siitä tarkemmin tekijän kotisivulla.

Ylisuuri työmäärä johtaa vääjäämättä romahduksiin

Mika Saarela vähättelee (HS Mielipide 21.10.) esiin tuomaani lapsiperheiden kokonaistyömäärän suuruutta vertaamalla sitä menneisyyden työaikoihin. On kuitenkin monia antropologisia ja historiallisia tutkimuksia, jotka vakuuttavasti osoittavat, että siirryttäessä keräilystä ja metsästyksestä maanviljelyn kautta moderniin teollisuusyhteiskuntaan työaika on vain kasvanut. Joissakin maissa työtaistelujen avulla saadun palkkatyöajan lyhennyksen on suurelta osin mitätöinyt se, että paljolti samoissa maissa perheen kaikki aikuiset jäsenet tekevät palkkatyötä, jolloin lapsiperheen suuresta työtaakasta on suoriuduttava pelkästään iltaisin ja viikonloppuisin.

Juha Jokela väittää vastineessaan (HS Mielipide 21.10.), että lasten tuoman ilon turvin kyllä selviää ylisuurista työmääristä. Monet selviytyvätkin, mutta liian suuri rasitus johtaa vääjäämättä murtumisiin. Huonosti tehdyn sillan yli pääsevät useimmat vaurioitta. Kuitenkaan sitä, joka lopulta putoaa sillan mukana jokeen, ei voi syyttää romahduksesta.

Page Top
 
Palautetta kirjoittajalle (myös tämän sivuston teknsisistä yksityiskohdista) voi lähettää osoitteeseen
Kirjoituksen uudelleen julkaiseminen on toivottavaa. Siitä tarkemmin tekijän kotisivulla.

Takaisin tekijän (Olli Tammilehto) kotisivun alkuun (http://www.tammilehto.info)

30.10.12