Tämä Olli Tammilehdon ja Juha Toutaimen kirjoitus on julkaistu Etelä-Uusimaassa 20.4.2009 (kirjoitettu 2009). Uudelleen julkaiseminen toivottavaa. Siitä tarkemmin tekijän kotisivulla.

Ruukkiasuntojen myynti olisi suuri virhe

Ruukkiasunnot Oy:llä on Fiskarsissa ja Billnäsissä suuri joukko historiallisesti arvokkaita asuintaloja, joista useimmat ovat yli satavuotiaita. Niiden tarjoamat vuokra-asumisen mahdollisuudet ovat vuosikymmenien saatossa luoneet eläviä kyläyhteisöjä, joilla on koko alueelle suuri kulttuurinen, sosiaalipoliittinen ja elinkeinoelämää tukeva merkitys. Nyt kuitenkin kaupungin virkamiehet haluavat myydä Ruukkiasunnot jollekin yksityiselle taholle.

Yli sadan asunnon myynti merkitsisi ratkaisevaa muutosta Fiskarsin ja Billnäsin kylien elämässä. Vaikka ostajalta vaadittaisiin vuokra-asuntojen säilyttämistä, asuminen kävisi epävarmaksi: Vuokrat nousisivat todennäköisesti liian korkeiksi monille nykyisille asukkaille. Mahdollisten suurten remonttien tai peruskorjauksen takia asukkaat joutuisivat muuttamaan eikä takaisin pääsystä olisi varmuutta. Uusi omistaja voisi myydä taloja edelleen, jolloin vuokralaisten olisi muutettava. Kodin menetys olisi erityisen tuskallista kyliin juurtuneille lapsille ja vanhuksille.

Asukkaiden valinta tapahtuisi omistajan yksityisten etujen pohjalla. Useimmilla tavallisilla tai vielä menestystään odottavilla ihmisillä ei olisi mahdollista saada asuntoa. Fiskarsin talojen todennäköinen ostaja olisi Fiskars-yhtiö. Billnäsin talot taas siirtyisivät otaksuttavasti jollekin alueella jo vaikuttavalla suurelle kiinteistöjen omistajalle. Näin ollen kylät muuttuisivat entistä harvainvaltaisimmiksi ja niiden elinvoimana oleva rikas sosiaalinen rakenne näivettyisi. Vuosikymmenien saatossa syntyneet sosiaaliset yhteisöt mureneisivat. Lukuisat mitä erilaisimat kylissä ja niiden tuntumassa toimivat yritykset ja organisaatiot kärsisivät, kun niiden työntekijöille olisi entistä vaikeampaa löytää asuntoja.

Ruukkiasuntoja on hoidettu huonosti ja monet remontit on tehty ala-arvoisesti. Siirtyminen yksityiseen omistukseen ei kuitenkaan tilannetta välttämättä parantaisi: Länsi-Uudeltamaaltakaan löytyy esimerkkejä siitä, kuinka yksityinen yhtiö huoltaa vuokratalojaan kehnosti.

Ruukkiasunnot Oy:n hallitus on laiminlyönyt remonttien valvonnan, pitää lukuisia asuntoja tyhjinä, ei ole teettänyt asianmukaista kuntokartoitusta ja levittää julkisuuteen osittain harhaanjohtavia tietoja talojen huonosta kunnosta. Samalla se mitä ilmeisemmin on epävirallisesti valmistellut talojen myyntiä. Onko näillä asioilla jotain tekemistä toistensa kanssa?

Ruukkiasunnot on saanut talojen korjauksiin valtion lainoja. Siksi asuntoja koskevat samat lait ja määräykset kuin Arava-vuokrataloja. Arava-taloja on myyty vain poikkeustapauksissa muille kuin yleishyödyllisille yhdistyksille. Poikkeukset ovat koskeneet itäsuomalaisia taloja, jotka on saatettu äärimmäisen huonoon kuntoon.

Ruukkiasuntoja koskee myös laki yhteishallinnosta vuokrataloissa (16.7.1990/649). Sen mukaisesti asukkaat ovat valinneet virallisen edustajansa yhtiön hallitukseen. Hallituksen muut jäsenet ovat kuitenkin pyrkineet estämään asukasedustajan osallistumisen hallituksen kokouksiin ja hänen tiedonsaantinsa.

Raaseporin kaupunginhallituksen esityslistalla oli 16.3. Ruukkiasuntojen myynti. Muutamien hallituksen jäsenten valppauden ansiosta asia pantiin kuitenkin pöydälle. Asukkaille eikä edes lain mukaisen asukastoimikunnan jäsenille ei mitenkään tiedotettu tästä heitä syvästi koskettavasta asiasta. Kuitenkin Raaseporin kaupungin tiedotusstrategia korostaa avoimuutta asioiden valmistelussa.

Tuskin on liikaa vaadittu, että Raaseporin kaupunki ja sen omistama yhtiö noudattaa lakeja ja omia periaatteitaan.

Page Top
 
Palautetta kirjoittajalle (myös tämän sivuston teknsisistä yksityiskohdista) voi lähettää osoitteeseen
Kirjoituksen uudelleen julkaiseminen on toivottavaa. Siitä tarkemmin tekijän kotisivulla.

Takaisin Olli Tammilehdon kotisivun alkuun (http://www.tammilehto.info)

27.04.09