Jaa alla oleva somessa tai sähköpostilla:

1 1
Tämä Olli Tammilehdon kirjoitus on julkaistu Pohjoismainen vastuu kampanjalehdessä, joka ilmestyi toukokuussa 2024. Uudelleen julkaiseminen toivottavaa. Siitä tarkemmin tässä.

Valheella ja vaikenemisella kohti vasallivaltiota

Hallitus haluaa Suomen solmivan Yhdysvaltojen kanssa sotilaallisen yhteistyösopimuksen eli DCA:n. Juuri ennen pääsiäistä hallitus julkaisi eduskunnalle annettavan DCA-esityksen luonnoksen. Kansanedustajien päätösvallassa on nyt hylätä tai hyväksyä sopimus. Esitysluonnoksesta ei ole juurikaan tiedotettu tai keskusteltu julkisuudessa, vaikka DCA:n hyväksyminen merkitsisi historiallista muutosta Suomen asemaan.1

DCA-sopimus mahdollistaisi 15 USA:n sotilastukikohdan perustamisen maahamme ja yhdysvaltalaissotilaiden vapaan maahantulon ja operoinnin kaikkialla Suomessa. USA:n kannalta sopimuksen ilmeinen tarkoitus on parantaa maan globaalia valta-asemaa ja edistää pyrkimyksiä heikentää Venäjää. Toisaalta kahden ydinasevallan nokittelu kylki kyljessä heikentää selvästi Suomen ja koko maailman turvallisuutta. Tästä huolimatta pieni joukko ylikansallisen vallan houkuttelemia suomalaisia on saanut päähänsä, että Suomen pitää alistua Yhdysvaltain vasallivaltioksi ja edistää suurvallan strategisia etuja.

Hallitus aikoo viedä DCA-sopimuksen eduskuntaan kesäkuussa. Sopimus on kuitenkin ristiriidassa Suomen itsemääräämisoikeutta korostavien tai militarismia vastustavien puolueohjelmien kanssa. Siksi kansaedustajia on harhautettava tai heidän omaatuntoaan pehmitettävä monenlaisilla valheilla ja vaikenemisilla.

DCA-esityksen luonnoksesta selviää, miten hallitus aikoo muuttaa mustan valkoiseksi. Esimerkiksi sivulla 10 kerrotaan, että toisin kuin valtiosuvereniteettiin perustuvassa Nato-sopimuksessa Suomen suostumusta Yhdysvaltain joukkojen maahantuloon ei DCA:ssa tarvita. Seuraavalla sivulla kuitenkin väitetään Suomen itsemääräämisoikeuden säilyvän, koska "Suomi voi tarvittaessa tuoda esiin Yhdysvalloille näkemyksensä, jotka Yhdysvallat ottaa huomioon." Tottahan varaskin ottaa huomioon tavaran omistajan näkemykset.

Suomen perustuslain 94 § mukaan ”Kansainvälinen velvoite ei saa vaarantaa valtiosäännön kansanvaltaisia perusteita”, mikä tarkoittaa sitä, ettei tällaista vaaraa aiheuttavia sopimuksia saa solmia. DCA-olisi tämän mukaan hylättävä, sillä kun itsemääräämisoikeudesta luovutaan, kansa menettää valtansa. Kaikesta huolimatta hallitus väittää itsemääräämisoikeuden säilyvän, koska DCA:ssa USA lupaa kunnioittaa Suomen lainsäädäntöä. Hallitus kuitenkin paljastaa, mitä kunnioittaminen oikeasti tarkoittaa: ”… kunnioittaminen ei voisi kuitenkaan johtaa siihen, että yhdessä sovitun toiminnan toteuttaminen estyisi tai siitä tulisi käytännössä hyvin hankalaa.” (s. 11) Eli siis silloin kun Suomen laeilla olisi merkittävää vaikutusta, niitä ei tarvitsisi noudattaa.

Hallitus väittää DCA:n vahvistavan Suomen turvallisuutta, muttei 195-sivuisessa esityksessään perustele väitettään mitenkään. Se ei siis lainkaan vastaa lukuisten tutkijoiden esittämään kritiikkiin, jonka mukaan sopimus lisäisi ydinasevaltojen välistä jännitettä ja siten heikentäisi ratkaisevasti Suomen turvallisuutta.

Erityisesti vihreille, jotka periaateohjelmansa mukaan eivät hyväksy ydinaseiden olemassaoloa ja vaativat ydinasekieltosopimuksen allekirjoittamista, hallitus tarjoilee ydinenergialain epämääräistä kunnioittamista. Kuitenkaan DCA ei anna mitään mahdollisuutta valvoa Suomeen saapuvien USA:n sotalaivojen ja -koneiden asevarustusta. Yhdysvaltojen lentokoneet ovat jo nyt harjoitelleet Suomen ilmatilassa ydinasehyökkäystä Pietariin ja Murmanskin alueen tukikohtiin2.


13.05.24

Lisää kommentti

* Pakollinen tieto
4000
Drag & drop images (max 3)
Powered by Commentics

Comments

No comments yet. Be the first!

Page Top

Palautetta kirjoittajalle (myös tämän sivuston teknsisistä yksityiskohdista) voi lähettää osoitteeseen
Kirjoituksen uudelleen julkaiseminen on toivottavaa. Siitä tarkemmin tekijän kotisivulla.

Suomessa vapaiden kirjoittajien on yhä vaikeampaa saada toimeentuloa työstään – varsinkin jos kyseenalaistaa vallitsevia käsityksiä ja kertomuksia. Toivon siksi, että te, lukijani, tukisitte suoraan rahallisesti työtäni. Ulkomailla on paljon nettipalveluja, joiden kautta minun kaltaiseni kirjoittajat keräävät tukea. Kuitenkin Suomessa yksityinen rahankeräys on laitonta. Siksi rahallisen tuen täytyy tapahtua ostamisen muodossa. Linkki tukikauppaani: https://tammilehto.info/tuki/index.php

Takaisin tekijän (Olli Tammilehto) kotisivun alkuun (http://www.tammilehto.info)